Ako pokažeš već u samom startu budućem poslodavcu da si tip osobe koja se potrudi oko svega, pa tako i oko životopisa, ako kroz taj dokument pokažeš da si precizan, kreativan, organiziran, informiran i pismen - to će mu dati do znanja da ćeš takav biti i u poslu ako te odabere. Vrijedi se, dakle, potruditi oko CV-a.

Kvalitetno napravljen životopis puno govori o kandidatu za posao

VIŠE IZ RUBRIKE

  Životopis je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja, vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za specifično radno mjesto ili posao.

  Na temelju životopisa kandidata često se vrši predselekcija, odnosno odabir kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete navedenog radnog mjesta. Iz tog je razloga važno kvalitetno napisati životopis pri čemu je poželjno voditi računa o sljedećim pravilima:

  -redoslijed informacija u životopisu koji se odnosi na obrazovno i radno iskustvo treba biti kronološki poredan i to tako da najnoviji podaci budu na vrhu pojedine cjeline,

  -životopis treba biti pregledan, čitljiv i jednostavan,

  -informacije koje se nalaze u životopisu trebaju biti pažljivo odabrane i relevantne za posao za koji se natječete, ne smije biti duži od jedne do dvije stranice jer poslodavci zaprimaju veliki broj životopisa te je stoga bitno dati sažete i precizne informacije,

  -razmislite o tabličnom prikazu životopisa jer je pregledniji i razumljiviji (npr. popunite obrazac Europass životopisa),

  -naslove cjelina možete istaknuti (podebljavanjem, podvlačenjem ili kurzivom) pri čemu je važno slijediti isti stil i format teksta.

  U slučaju da Vaše obrazovanje i radno iskustvo ne odgovaraju u potpunosti zahtjevima posla, možete pisati drugim redoslijedom, tj. istaknuti vještine, znanja i radna postignuća koji odgovaraju zahtjevima radnog mjesta.

  Životopis je prilog zamolbi za posao, stoga se i oko zamolbe valja potruditi.

  Zamolba za posao je tekst kojim se ukratko predstavljate poslodavcu te ističete osobine, vještine i iskustva koja su ključna za posao za koji se natječete.

  Zamolbu, kao i životopis, potrebno je uvijek iznova prilagođavati pojedinom radnom mjestu za koje se natječete. Važno je obratiti pažnju na relevantna znanja, vještine i sposobnosti koje pojedino radno mjesto zahtijeva, te pri tome isticati one kompetencije i radno iskustvo koji zadovoljavaju te zahtjeve

  Ukoliko ste tek završili fakultet ili srednju školu, istaknut ćete postignuća koja ste stekli za vrijeme obrazovanja, osobine i izvanškolske aktivnosti. Dugogodišnja praksa je pokazala kako poslodavci cijene proaktivnost i želju za učenjem, odnosno spremnost na promjene i kontinuirano ulaganje u vlastita znanja i vještine.

  Ukoliko imate dugogodišnje radno iskustvo u području za koje se natječete, možete istaknuti svoje kompetencije u poslovima koje ste do sada obavljali te postignuća na prijašnjim radnim mjestima i/ili iskustva na upravljačkim pozicijama u sektoru.

  Zamolba se sastoji od tri dijela:

  1) uvodni dio – započnite zamolbu navodeći radno mjesto za koje se javljate, kao i gdje ste vidjeli natječaj za to radno mjesto,

  2) razrada – ukratko navedite kvalitete, relevantno radno iskustvo i postignuća koja Vas čine dobrim kandidatom/kandidatkinjom za radno mjesto na koje se prijavljujete te

  3) završni dio – ponudite informacije za daljnji kontakt i zahvalite na pažnji uz službeni pozdrav i potpis.

  Zamolba ne bi smjela biti dulja od jedne stranice, a trebala bi sadržavati precizne odgovore na pitanje zašto ste upravo Vi idealan kandidat/kandidatkinja za navedeni posao. Jezik treba biti gramatički ispravan, u skladu s pravilima poslovne komunikacije, a cijeli tekst razumljiv i lak za čitanje.

  Izvor: www.hzz.hr