U potrazi za poslom...

Stanje na tržištu rada u Karlovačkoj županiji u travnju 2023. godine

VIŠE IZ RUBRIKE

Na Burzi

Evo sažetka brojčanih pokazatelja kretanja na lokalnom tržištu rada prema podacima iz travnja ove godine.

NEZAPOSLENOST

Na kraju travnja 2023. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 2.180 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec smanjenje za 146 nezaposlenih osoba ili 6,3%. U odnosu na travanj 2022. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 14,5% tj. za 371 nezaposlenu osobu.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1.253 (57,5%) su žene, a 927 (42,5%) muškarci. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se smanjio, odnosno udio muškaraca povećao za 0,1 postotni bod. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se smanjio, odnosno udio muškaraca povećao za 3,7 postotna boda.

Ukupno je u travnju 2023. su evidencije nezaposlenih izašle 404 osobe što je za 12,9% manje nego u travnju 2023. godine. Od toga je zaposleno 330 osoba i to: 320 osoba (97,0%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 10 osoba (3,0%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).

U evidentiranu nezaposlenost tijekom travnja 2023. godine ušlo je 258 osoba, a došle su iz:

  •    196 (76,0%)  nekog oblika radnog odnosa
  •    55 (21,3%)    neaktivnosti
  •    7 (2,7%)   redovitog školovanja

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem travnja 2023. godine

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem travnja 2023. godine

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

U travnju 2023. zaprimljeno je 349 prijava potreba za radnicima, što je smanjenje za 215 prijava (38,1%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do smanjenja za 80 prijava (18,6%).

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima:

  • prerađivačka industrija (82 ili 23,5%)
  • pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (66 ili 18,9%)
  • zdravstvena zaštita i socijalna skrb (63 ili 18,1%)
  • obrazovanje (36 ili 10,3%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (290 ili 90,6%).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

  • pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (79 ili 24,7%)
  • prerađivačka industrija (42 ili 13,1%)
  • umjetnost, zabava i rekreacija (41 ili 12,8%)

NOVČANA NAKNADA

Krajem travnja 2023. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bilo je registrirano 439 korisnika novčane naknade, što je smanjenje za 108 korisnika (19,7%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 129 korisnika (22,7%). 20,1% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu. Prosječan iznos novčane naknade u Karlovačkoj županiji u travnju iznosio je 417,00 EUR.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Tijekom mjeseca novouključene su 124 osobe, a istodobno je iz mjera izašlo 116 osoba. Tako je na kraju travnja 2023. godine broj aktivnih korisnika mjera 668.

Novouključene osobe u travnju 2023. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja 37 osoba (29,8%), Aktivacijski program 15 osoba (12,1%), Osposobljavanje na radnom mjestu 1 osoba (0,8%), Potpore za zapošljavanje 40 osoba (32,3%), Potpore za samozapošljavanje 7 osoba (5,6%), Javni radovi 17 osoba (13,7%)  te Održavanje dohotka - Stalni sezonac 7 osoba (5,7%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja 126 osoba (18,9%), Aktivacijski program 15 osoba (2,2%), Osposobljavanje na radnom mjestu 1 osoba (0,1%), Potpore za zapošljavanje 190 osoba (28,4%), Javni radovi 17 osoba (2,5%),Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva  60 osoba (9,0%), Održavanje dohotka - Stalni sezonac 13 osoba (1,9%) te Potpore za samozapošljavanje 246 osoba (36,8%).