Uvid isplata i računa

Transparentan uvid u poslovanje Hrvatski radio Karlovac. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.

 • Broj računa

  Naziv kupca

  OIB kupca

  Opis računa

  Datum računa

  Valuta dospijeća

  Iznos

  Evidencijski broj

 • 76076/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  Telefonski troškovi
  30.11.23
  52,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76076/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: Telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 52,26 EUR

 • 993/001/1
  FERVENS
  62879157380
  Intelektualne usluge
  30.11.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 993/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: Intelektualne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.11.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 1223/1/1
  TIMECO
  41021803805
  ZNR I ZOP
  21.11.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1223/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 21.11.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 460/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  Usluge odvjetnika
  29.11.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 460/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 29.11.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 2042/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  Grafičke usluge
  23.11.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2042/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 23.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 17977/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  Poštarina
  20.11.23
  6,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17977/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.11.23

  IZNOS RAČUNA: 6,78 EUR

 • 1958/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  Grafičke usluge
  09.11.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1958/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 09.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 1872/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  Grafičke usluge
  02.11.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1872/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: Grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 02.11.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 9064028
  GRAD KLC
  25654647153
  Komunalna naknada
  31.10.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9064028

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: Komunalna naknada

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 10235/267929/010233288
  VIK
  65617396824
  Komunalne usluge
  31.10.23
  12,89 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10235/267929/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

 • 70173621
  INKASATOR
  51671452481
  Komunalne usluge
  31.10.23
  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70173621

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: Komunalne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

 • 6048/PARKLS/1
  MLADOST
  51490150984
  Parking
  09.10.23
  477,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6048/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: Parking

  DATUM RAČUNA: 09.10.23

  IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

 • 15599/47000/150/2023
  HP
  87311810356
  Poštarina
  05.10.23
  5,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15599/47000/150/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 05.10.23

  IZNOS RAČUNA: 5,38 EUR

 • 14918/47000/150/2023
  HP
  87311810356
  Poštarina
  22.09.23
  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14918/47000/150/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 22.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

 • 362615/P04/01
  OFFERTISSIMA
  00643859701
  Potrošni materijal
  22.09.23
  11,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 362615/P04/01

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: Potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 22.09.23

  IZNOS RAČUNA: 11,09 EUR

 • 14661/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  Poštarina
  18.09.23
  4,02 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14661/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.09.23

  IZNOS RAČUNA: 4,02 EUR

 • 14195/4700/124/2023
  HP
  87311810356
  Poštarina
  08.09.23
  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14195/4700/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 08.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

 • 23-302-081471
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.10.23
  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23-302-081471

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

 • 11882/P04/02
  OFFERTISSIMA
  00643859701
  POTROŠNI MATERIJAL
  31.10.23
  14,87 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11882/P04/02

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 14,87 EUR

 • 882/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.10.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 882/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 115152/1/1000
  TISAK
  32497003047
  USLUGE PRIJEVOZA
  31.10.23
  78,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 115152/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 78,18 EUR

 • 19132/6668/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  31.10.23
  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19132/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

 • 16921/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.10.23
  2,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16921/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 2,60 EUR

 • 407/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  31.10.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 407/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 0010021493/231020/4
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  TROŠAK GORIVA
  31.10.23
  1.777,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/231020/4

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 1.777,70 EUR

 • 206/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.10.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 206/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 25/1023/0622533
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  31.10.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1023/0622533

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 01828998749000231101
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.10.23
  117,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000231101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 117,50 EUR

 • 120078/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  31.10.23
  102,13 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 120078/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 102,13 EUR

 • 69299/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.10.23
  53,04 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69299/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 53,04 EUR

 • 243/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  31.10.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 243/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 5031006481/284/0
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.10.23
  35,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 35,70 EUR

 • 17590/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.10.23
  29,64 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17590/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.10.23

  IZNOS RAČUNA: 29,64 EUR

 • 867/PJ1/1
  MICOM
  19422090987
  POTROŠNI MATERIJAL
  30.10.23
  27,63 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 867/PJ1/1

  NAZIV KUPCA: MICOM

  OIB KUPCA: 19422090987

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 30.10.23

  IZNOS RAČUNA: 27,63 EUR

 • 1801/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  26.10.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1801/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 26.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 991311295/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  24.10.23
  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991311295/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 24.10.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

 • 991311294/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  24.10.23
  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991311294/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 24.10.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

 • 16528/47000/103/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  23.10.23
  5,04 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16528/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 23.10.23

  IZNOS RAČUNA: 5,04 EUR

 • 1759/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  19.10.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1759/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 1028/1/1
  TIMECO
  41021803805
  ZNR I ZOP
  17.10.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1028/1/1

  NAZIV KUPCA: TIMECO

  OIB KUPCA: 41021803805

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 17.10.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 16165/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  16.10.23
  2,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16165/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 16.10.23

  IZNOS RAČUNA: 2,32 EUR

 • 1727/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  12.10.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1727/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 12.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 126644/0318
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  12.10.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0318

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 12.10.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 1672/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  05.10.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1672/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.10.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 126644/0317
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  05.10.23
  45,51 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0317

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 05.10.23

  IZNOS RAČUNA: 45,51 EUR

 • 447225/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  04.10.23
  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 447225/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 04.10.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

 • 4046007203/202310/2
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.10.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202310/2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.10.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 69805881
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  30.09.23
  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69805881

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

 • 09237-245062-010233288
  VIK
  65617396824
  KOMUNALNE USLUGE
  30.09.23
  12,89 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 09237-245062-010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 12,89 EUR

 • 8995966
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  29.09.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8995966

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 29.09.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 202/1/1
  LEMI
  57303581697
  POTROŠNI MATERIJAL
  09.09.23
  12,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 202/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 09.09.23

  IZNOS RAČUNA: 12,50 EUR

 • 23/302/072303
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  30.09.23
  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/072303

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

 • 103676/1/100
  TISAK
  32497003047
  USLUGE PRIJEVOZA
  30.09.23
  78,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103676/1/100

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 78,26 EUR

 • 01828998749000231001
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.09.23
  121,47 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000231001

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 121,47 EUR

 • 25/0923/0552837
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  30.09.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0923/0552837

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 0010021493/230920/6
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  30.09.23
  1.764,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230920/6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 1.764,72 EUR

 • 185/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  30.09.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 185/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 777/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  30.09.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 777/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 62524/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.09.23
  52,85 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62524/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 52,85 EUR

 • 5031006481/289/1
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.09.23
  35,73 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/289/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 35,73 EUR

 • 218/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  30.09.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 218/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 106844/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  30.09.23
  105,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 106844/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 105,95 EUR

 • 358/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  30.09.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 358/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 15959/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  30.09.23
  25,58 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15959/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.09.23

  IZNOS RAČUNA: 25,58 EUR

 • 1563/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  28.09.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1563/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 1544/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  21.09.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1544/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 216/01/02
  SATEL
  33897276807
  POTROŠNI MATERIJAL
  21.09.23
  173,53 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 21.09.23

  IZNOS RAČUNA: 173,53 EUR

 • 126644/0316
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  18.09.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0316

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 18.09.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 1508/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  14.09.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1508/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 953/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  12.09.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 953/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 12.09.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 991136292/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  11.09.23
  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991136292/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.09.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

 • 991136291/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  11.09.23
  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991136291/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.09.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

 • 1507/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  07.09.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1507/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 07.09.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 439476/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  05.09.23
  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 439476/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 05.09.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

 • 198/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  05.09.23
  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 198/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 05.09.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

 • 4046007203/202309/9
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.09.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202309/9

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.09.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 8965617
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  31.08.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8965617

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 69437920
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  31.08.23
  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69437920

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

 • 08230/222500/010233288
  VIK
  65617396824
  KOMUNALNE USLUGE
  31.08.23
  18,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 08230/222500/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 18,75 EUR

 • 235370
  SC KLC
  58335400167
  USLUGE STUD.SERVISA
  03.08.23
  35,40 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 235370

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 03.08.23

  IZNOS RAČUNA: 35,40 EUR

 • 14317/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.08.23
  24,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14317/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 24,18 EUR

 • 191/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  31.08.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 191/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 5031006481/288/3
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.08.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/288/3

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 55709/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.08.23
  53,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 55709/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 53,31 EUR

 • 23/302/062405
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.08.23
  14,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/062405

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 14,99 EUR

 • 698/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.08.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 698/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 12918/6668/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  31.08.23
  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12918/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

 • 01828998749000230901
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.08.23
  123,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230901

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 123,81 EUR

 • 25/0823/0497128
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  31.08.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0823/0497128

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 0010021493/230820/0
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  31.08.23
  2.065,92 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230820/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 2.065,92 EUR

 • 163/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.08.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 163/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 1430/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  31.08.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1430/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 322/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  31.08.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 322/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.08.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 13511/47000/103/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  25.08.23
  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13511/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 25.08.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

 • 1314/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  24.08.23
  524,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1314/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 24.08.23

  IZNOS RAČUNA: 524,70 EUR

 • 991056313/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  22.08.23
  49,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991056313/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 22.08.23

  IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

 • 853/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  22.08.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 853/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 22.08.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 1305/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  17.08.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1305/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 17.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 26/1/1
  AQUA TROPP
  19609740680
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  14.08.23
  106,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26/1/1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 14.08.23

  IZNOS RAČUNA: 106,25 EUR

 • 53-01-1
  LA KREATIVA
  48530759849
  GRAFIČKE USLUGE
  11.08.23
  443,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.08.23

  IZNOS RAČUNA: 443,30 EUR

 • 1227/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  10.08.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1227/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 10.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 12707/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  09.08.23
  1,74 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12707/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 09.08.23

  IZNOS RAČUNA: 1,74 EUR

 • 12696/47000/103/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  09.08.23
  3,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12696/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 09.08.23

  IZNOS RAČUNA: 3,12 EUR

 • 431726/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠK.GRIJANJA
  07.08.23
  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 431726/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 07.08.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

 • 1226/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  03.08.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1226/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.08.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 126644/0315
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  03.08.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0315

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 03.08.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 4046007203/202308/0
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.08.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202308/0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.08.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 07234/185302/010233288
  VIK
  65617396824
  KOMUNALNE USLUGE
  31.07.23
  14,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 07234/185302/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 14,08 EUR

 • 23/302/052404
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.07.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/052404

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 9690/6668/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  31.07.23
  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9690/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

 • 12740/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.07.23
  14,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12740/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 14,70 EUR

 • 288/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  31.07.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 288/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 8935270
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  31.07.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8935270

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 0010021493/230720/3
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  31.07.23
  2.070,02 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230720/3

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 2.070,02 EUR

 • 25/0723/0441840
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  31.07.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0723/0441840

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 01828998749000230801
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.07.23
  121,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230801

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 121,98 EUR

 • 48854/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.07.23
  52,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48854/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 52,75 EUR

 • 5031006481/287/5
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.07.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/287/5

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 80779/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  31.07.23
  96,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80779/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 96,43 EUR

 • 637/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.07.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 637/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 162/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  31.07.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 142/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.07.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 142/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.07.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 990937715/23
  CROATIA
  26187994862
  POŠTARINA
  24.07.23
  49,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990937715/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 24.07.23

  IZNOS RAČUNA: 49,59 EUR

 • 1075/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  21.07.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1075/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.07.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 11791/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  21.07.23
  1,32 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11791/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.07.23

  IZNOS RAČUNA: 1,32 EUR

 • 1010/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  13.07.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1010/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 13.07.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 11290/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  13.07.23
  2,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11290/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 13.07.23

  IZNOS RAČUNA: 2,72 EUR

 • 760/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  12.07.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 760/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 12.07.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 994/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  06.07.23
  299,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 994/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 06.07.23

  IZNOS RAČUNA: 299,70 EUR

 • 254122/40/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  10.07.23
  14,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 254122/40/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 10.07.23

  IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

 • 126644/0314
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  07.07.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0314

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 07.07.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 7116/42252/29
  NN
  64546066176
  POTROŠNI MATERIJAL
  07.07.23
  23,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7116/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 07.07.23

  IZNOS RAČUNA: 23,80 EUR

 • 10953/47000/106/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  07.07.23
  4,41 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10953/47000/106/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 07.07.23

  IZNOS RAČUNA: 4,41 EUR

 • 10857/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  06.07.23
  4,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10857/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 06.07.23

  IZNOS RAČUNA: 4,06 EUR

 • 423976/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠK.GRIJANJA
  04.07.23
  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 423976/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 04.07.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

 • 80/0723/0361297
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  03.07.23
  49,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80/0723/0361297

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 03.07.23

  IZNOS RAČUNA: 49,78 EUR

 • 4046007203/202307/2
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.07.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202307/2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.07.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 233210
  SC KLC
  58335400167
  USLUGE STUD.SERVISA
  30.06.23
  221,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 233210

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 221,26 EUR

 • 68702272
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  30.06.23
  11,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68702272

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 11,70 EUR

 • 06238/162736/010233288
  VIK
  65617396824
  KOMUNALNE USLUGE
  30.06.23
  13,52 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 06238/162736/010233288

  NAZIV KUPCA: VIK

  OIB KUPCA: 65617396824

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 13,52 EUR

 • 23/302/042669
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  30.06.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/042669

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 120/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  30.06.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 120/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 249/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  30.06.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 249/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 8894558
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  30.06.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8894558

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 6962/6668/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  30.06.23
  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6962/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

 • 11153/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  30.06.23
  24,48 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11153/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 24,48 EUR

 • 0010021493/230620/7
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  30.06.23
  1.760,72 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230620/7

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 1.760,72 EUR

 • 41984/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.06.23
  52,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41984/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 52,95 EUR

 • 25/0623/0368165
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  30.06.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0623/0368165

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 67641/IK/1
  INA
  27759560625
  INA
  30.06.23
  45,57 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67641/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: INA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 45,57 EUR

 • 564/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  30.06.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 564/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 01828998749000230701
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.06.23
  120,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230701

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

 • 137/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  30.06.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 137/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 5031006481/286/7
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.06.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/286/7

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.06.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 951/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  29.06.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 951/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 29.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 655/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  27.06.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 655/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 27.06.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 10259/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  26.06.23
  1,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10259/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 26.06.23

  IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

 • 852/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  22.06.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 852/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 22.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 108/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  21.06.23
  82,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 108/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.06.23

  IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

 • 107/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  21.06.23
  82,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 107/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 21.06.23

  IZNOS RAČUNA: 82,95 EUR

 • 836/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  15.06.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 836/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 15.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 9764/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  15.06.23
  4,70 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9764/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 15.06.23

  IZNOS RAČUNA: 4,70 EUR

 • 803/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  09.06.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 803/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 990725781/236
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  09.06.23
  8,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990725781/236

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 09.06.23

  IZNOS RAČUNA: 8,99 EUR

 • 990725778/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  09.06.23
  40,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990725778/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 09.06.23

  IZNOS RAČUNA: 40,60 EUR

 • 129/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  07.06.23
  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 129/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 07.06.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

 • 126644/0313
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  07.06.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0313

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 07.06.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 416227/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠK.GRIJANJA
  06.06.23
  115,59 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 416227/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠK.GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 06.06.23

  IZNOS RAČUNA: 115,59 EUR

 • 990711163/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  06.06.23
  128,19 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990711163/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 06.06.23

  IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

 • 802/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  02.06.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 802/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.06.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 4046007203/202306/4
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.06.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202306/4

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.06.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 33-01-1
  LA KREATIVA
  48530759849
  GRAFIČKE USLUGE
  01.06.23
  469,90 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 33-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.06.23

  IZNOS RAČUNA: 469,90 EUR

 • 8828318
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  SPOMENIČKA RENTA
  01.06.23
  399,76 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8828318

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: SPOMENIČKA RENTA

  DATUM RAČUNA: 01.06.23

  IZNOS RAČUNA: 399,76 EUR

 • 232799
  SC KLC
  58335400167
  USLUGE STUD.SERVISA
  31.05.23
  177,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 232799

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: USLUGE STUD.SERVISA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 177,00 EUR

 • 31.05.23
  MLADOST
  51490150984
  PARKING
  2495/PARKLS/2
  9,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31.05.23

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 2495/PARKLS/2

  IZNOS RAČUNA: 9,95 EUR

 • 68334818
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  31.05.23
  24,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68334818

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 24,68 EUR

 • 127/1/1
  LEMI
  57303581697
  POTROŠNI MATERIJAL
  31.05.23
  7,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 7,20 EUR

 • 97/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.05.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 3825/6668/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  31.05.23
  106,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3825/6668/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 106,18 EUR

 • 48139/1/1000
  TISAK
  32497003047
  USLUGE PRIJEVOZA
  31.05.23
  80,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48139/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 80,78 EUR

 • 9548/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.05.23
  23,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9548/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 23,10 EUR

 • 117/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  31.05.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 467/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.05.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 467/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 5031006481/285/9
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.05.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/285/9

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 35083/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.05.23
  53,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35083/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 53,83 EUR

 • 6983/03/1
  KSU
  34976993601
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.05.23
  673,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6983/03/1

  NAZIV KUPCA: KSU

  OIB KUPCA: 34976993601

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 673,25 EUR

 • 54481/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  31.05.23
  94,13 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54481/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 94,13 EUR

 • 01828998749000230601
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.05.23
  121,18 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 121,18 EUR

 • 990688011/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  31.05.23
  9,02 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990688011/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 9,02 EUR

 • 990682555/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  31.05.23
  40,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990682555/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 40,55 EUR

 • 0010021493/230520/0
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  31.05.23
  1.876,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230520/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 1.876,78 EUR

 • 25/0523/0317871
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  31.05.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0523/0317871

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 23/302/033450
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.05.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/033450

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 208/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  31.05.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 208/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 8799920
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  31.05.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8799920

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.05.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 11167/H160/11002
  CVH
  73294314024
  TEHNIČKI PREGLED
  26.05.23
  77,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11167/H160/11002

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 26.05.23

  IZNOS RAČUNA: 77,31 EUR

 • 11164/H160/10144
  CVH
  73294314024
  TEHNIČKI PREGLED
  26.05.23
  43,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11164/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 26.05.23

  IZNOS RAČUNA: 43,38 EUR

 • 738/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  25.05.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 738/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 25.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 83/1/1
  MDS
  39670306000
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  24.05.23
  240,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 24.05.23

  IZNOS RAČUNA: 240,00 EUR

 • 676/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  18.05.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 676/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 18.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 8256/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  18.05.23
  1,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8256/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 18.05.23

  IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

 • 2918/PARKLS/1
  MLADOST
  51490150984
  PARKING
  13.05.23
  477,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2918/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 13.05.23

  IZNOS RAČUNA: 477,80 EUR

 • 7940/47000/106/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  12.05.23
  3,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7940/47000/106/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 12.05.23

  IZNOS RAČUNA: 3,17 EUR

 • 980/1/1
  LIN
  81136376163
  UREDSKI MATERIJAL
  14.04.23
  34,65 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 980/1/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 14.04.23

  IZNOS RAČUNA: 34,65 EUR

 • 268/2/1
  LIN
  81136376163
  UREDSKI MATERIJAL
  16.01.23
  30,91 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 268/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 16.01.23

  IZNOS RAČUNA: 30,91 EUR

 • 8836/2/1
  LIN
  81136376163
  UREDSKI MATERIJAL
  05.11.22
  30,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8836/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 05.11.22

  IZNOS RAČUNA: 30,80 EUR

 • 675/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  11.05.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 675/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 11.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 408477/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  11.05.23
  802,56 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 408477/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 11.05.23

  IZNOS RAČUNA: 802,56 EUR

 • 126644/0312
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  08.05.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0312

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 08.05.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 2771/1/1
  FOTO COLOR KORANA
  08797770325
  OSTALE USLUGE
  16.05.23
  66,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2771/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.05.23

  IZNOS RAČUNA: 66,60 EUR

 • 526/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  04.05.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 526/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 04.05.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 674/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  04.05.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 674/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 04.05.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 116/1/1
  IT
  08173654003
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  02.05.23
  131,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 116/1/1

  NAZIV KUPCA: IT

  OIB KUPCA: 08173654003

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 02.05.23

  IZNOS RAČUNA: 131,25 EUR

 • 4046007203/202305/6
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.05.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202305/6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.05.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 67967310
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  30.04.23
  25,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67967310

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 25,23 EUR

 • 51/1/1
  ALTER MEDIA
  67416632585
  NAJAMNINA
  30.04.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 598/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  27.04.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 598/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 27.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 75/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  30.04.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 75/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 0010021493/230420/4
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  30.04.23
  1.772,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230420/4

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1.772,09 EUR

 • 5031006481/284/0
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.04.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/284/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 41466/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  30.04.23
  100,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41466/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 100,95 EUR

 • 28052/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.04.23
  53,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28052/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 53,26 EUR

 • 25/0423/0234565
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  30.04.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0423/0234565

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 01828998749000230501
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  30.04.23
  120,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230501

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

 • 94/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  30.04.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 7941/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  30.04.23
  27,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7941/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 27,75 EUR

 • 8769702
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  30.04.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8769702

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 23/302/025281
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  30.04.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/025281

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 473/1/1
  CRATIS
  04321700393
  NAJAMNINA
  30.04.23
  1.167,95 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 473/1/1

  NAZIV KUPCA: CRATIS

  OIB KUPCA: 04321700393

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1.167,95 EUR

 • 38265/1/1000
  TISAK
  32497003047
  USLUGE PRIJEVOZA
  30.04.23
  98,29 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 38265/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 30.04.23

  IZNOS RAČUNA: 98,29 EUR

 • 319/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  28.04.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 319/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.04.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 4991/42252/29
  NN
  64546066176
  POTROŠNI MATERIJAL
  27.04.23
  54,75 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4991/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 27.04.23

  IZNOS RAČUNA: 54,75 EUR

 • 162/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  26.04.23
  249,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 26.04.23

  IZNOS RAČUNA: 249,43 EUR

 • 7005/47000/130/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  26.04.23
  1,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7005/47000/130/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 26.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1,62 EUR

 • 6746/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  21.04.23
  0,82 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6746/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 21.04.23

  IZNOS RAČUNA: 0,82 EUR

 • 6658/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  20.04.23
  9,38 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6658/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 20.04.23

  IZNOS RAČUNA: 9,38 EUR

 • 550/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  20.04.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 550/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 20.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 986/1/1
  LIN
  81136376163
  UREDSKI MATERIJAL
  17.04.23
  346,50 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 986/1/1

  NAZIV KUPCA: LIN

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 17.04.23

  IZNOS RAČUNA: 346,50 EUR

 • 131814/40/997
  KABA
  08106331075
  NAKNADA
  13.04.23
  14,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 131814/40/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 13.04.23

  IZNOS RAČUNA: 14,94 EUR

 • 400728/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  13.04.23
  1.149,84 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 400728/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 13.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1.149,84 EUR

 • 532/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  13.04.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 532/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 13.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 990466203/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  11.04.23
  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990466203/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.04.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

 • 990466202/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  11.04.23
  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990466202/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 11.04.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

 • 5954/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  07.04.23
  1,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5954/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 07.04.23

  IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

 • 527/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  06.04.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 527/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 06.04.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 126644/0311
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  05.04.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0311

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 05.04.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 416/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  04.04.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 416/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 04.04.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 4046007203/202304/8
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.04.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202304/8

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.04.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 473/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  01.04.23
  822,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 473/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.04.23

  IZNOS RAČUNA: 822,83 EUR

 • 67600522
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  31.03.23
  24,14 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67600522

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

 • 30/1/1
  ALTER MEDIA
  67416632585
  NAJAMNINA
  31.03.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 30/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 8729263
  GRAD KARLOVAC
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  31.03.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8729263

  NAZIV KUPCA: GRAD KARLOVAC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 131/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  31.03.23
  374,43 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 131/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 374,43 EUR

 • 227/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.03.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 227/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 01828998749000230401
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.03.23
  120,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230401

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 120,69 EUR

 • 25/0323/0157427
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  31.03.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0323/0157427

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 0010021493/230320/8
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR.ENERGIJA
  31.03.23
  1.775,78 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230320/8

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR.ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1.775,78 EUR

 • 21025/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.03.23
  53,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21025/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 53,98 EUR

 • 5031006481/283/2
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.03.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/283/2

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 80/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  31.03.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 80/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 54/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.03.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 6351/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.03.23
  22,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6351/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 22,94 EUR

 • 23/302/018083
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.03.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/018083

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.03.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 416/8713/99
  SPAR
  46108893754
  DAR U NARAVI
  24.03.23
  1.008,67 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 416/8713/99

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: DAR U NARAVI

  DATUM RAČUNA: 24.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1.008,67 EUR

 • 4985/47000/130/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  24.03.23
  1,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4985/47000/130/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 24.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1,17 EUR

 • 383/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  23.03.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 383/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 23.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 16/1/1
  TYPED
  32283736673
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  20.03.23
  1.250,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 20.03.23

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 EUR

 • 382/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  16.03.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 382/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 3625/42252/29
  NN
  64546066176
  POTROŠNI MATERIJAL
  16.03.23
  33,12 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3625/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: POTROŠNI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 16.03.23

  IZNOS RAČUNA: 33,12 EUR

 • 173-2001-1
  ŽALAC
  17949166682
  GRAFIČKE USLUGE
  14.03.23
  154,31 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 173-2001-1

  NAZIV KUPCA: ŽALAC

  OIB KUPCA: 17949166682

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 14.03.23

  IZNOS RAČUNA: 154,31 EUR

 • 023/1/1
  LELTEH
  46234335442
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  14.03.23
  66,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 023/1/1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 14.03.23

  IZNOS RAČUNA: 66,25 EUR

 • 990337330/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  10.03.23
  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990337330/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 10.03.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

 • 990337329/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  10.03.23
  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990337329/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 10.03.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

 • 4068/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  10.03.23
  5,98 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4068/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 10.03.23

  IZNOS RAČUNA: 5,98 EUR

 • 350/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  09.03.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 350/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 392978/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  09.03.23
  989,24 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 392978/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 09.03.23

  IZNOS RAČUNA: 989,24 EUR

 • 126644/0310
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  08.03.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0310

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 08.03.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 59/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  03.03.23
  141,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 03.03.23

  IZNOS RAČUNA: 141,83 EUR

 • 349/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  03.03.23
  322,83 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 349/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 03.03.23

  IZNOS RAČUNA: 322,83 EUR

 • 305/1/1
  IMT
  75516035780
  ZNR I ZOP
  02.03.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 305/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: ZNR I ZOP

  DATUM RAČUNA: 02.03.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 019/1/1
  LELTEH
  46234335442
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  02.03.23
  745,63 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 019/1/1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 02.03.23

  IZNOS RAČUNA: 745,63 EUR

 • 4046007203/202303/0
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.03.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202303/0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.03.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 348/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  01.03.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 348/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 01.03.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 67234437
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  28.02.23
  24,14 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 67234437

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 24,14 EUR

 • 15/1/1
  ALTER MEDIA
  67416632585
  NAJAMNINA
  28.02.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 96/01/1
  LA KREATIVA
  48530759849
  TR.PROŠL.GOD
  23.12.22
  53,09 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 96/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: TR.PROŠL.GOD

  DATUM RAČUNA: 23.12.22

  IZNOS RAČUNA: 53,09 EUR

 • 135/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  28.02.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 135/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 23/302/011426
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  28.02.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/011426

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 8698538
  Grad Karlovac
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  28.02.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8698538

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 74/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580 2
  USLUGE ODVJETNIKA
  8.02.23
  250,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580 2

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 8.02.23

  IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

 • 31/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  28.02.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 0010021493/230220/1
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR. ENERGIJA
  28.02.23
  1.349,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230220/1

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1.349,00 EUR

 • 5031006481/282/4
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  28.02.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/282/4

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 01828998749000230301
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  28.02.23
  126,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230301

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 126,55 EUR

 • 13959/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  28.02.23
  53,56 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13959/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 53,56 EUR

 • 15925/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  28.02.23
  99,62 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15925/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 99,62 EUR

 • 43/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  28.02.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 4709/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  28.02.23
  23,30 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4709/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 23,30 EUR

 • 25/0223/0101268
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  28.02.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0223/0101268

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 1686/47000/202/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  28.02.23
  8,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1686/47000/202/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 8,00 EUR

 • 3424/47000/102/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  28.02.23
  3,05 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3424/47000/102/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 3,05 EUR

 • 1241/1/1
  FOTO COLOR KORANA
  08797770325
  OSTALE USLUGE
  28.02.23
  3,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1241/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 28.02.23

  IZNOS RAČUNA: 3,00 EUR

 • 3346/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  27.02.23
  1,99 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3346/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 27.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,99 EUR

 • 2967/47000/106/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  20.02.23
  1,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2967/47000/106/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 20.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

 • 29/1/1
  IT
  08173654003
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  17.02.23
  140,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29/1/1

  NAZIV KUPCA: IT

  OIB KUPCA: 08173654003

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 17.02.23

  IZNOS RAČUNA: 140,00 EUR

 • 988/1/1
  FOTO COLOR KORANA
  08797770325
  OSTALE USLUGE
  16.02.23
  6,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 988/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO COLOR KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: OSTALE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.02.23

  IZNOS RAČUNA: 6,00 EUR

 • 190/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  16.02.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 190/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 16.02.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 2302/42252/29
  NN
  64546066176
  UREDSKI MATERIJAL
  14.02.23
  47,24 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2302/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 14.02.23

  IZNOS RAČUNA: 47,24 EUR

 • 2621/47000/103/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  14.02.23
  1,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2621/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 14.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1,07 EUR

 • 990232416/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  13.02.23
  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990232416/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

 • 990232412/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  13.02.23
  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990232412/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

 • 385214/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  13.02.23
  1.294,60 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 385214/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 1.294,60 EUR

 • 126644/0309
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  13.02.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0309

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 13.02.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 167/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  09.02.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 167/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 09.02.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 71/P1/1
  PTG
  12586808619
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  06.02.23
  125,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71/P1/1

  NAZIV KUPCA: PTG

  OIB KUPCA: 12586808619

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 06.02.23

  IZNOS RAČUNA: 125,00 EUR

 • 166/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  02.02.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 166/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 201/1/1
  IMT
  75516035780
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  02.02.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 201/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 100/1/2
  JB ŽAJA
  11920038009
  USLUGE ODVJETNIKA
  02.02.23
  7,37 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 100/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 7,37 EUR

 • 1965/47000/103/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  02.02.23
  10,17 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1965/47000/103/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 02.02.23

  IZNOS RAČUNA: 10,17 EUR

 • 4046007203/202302/1
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.02.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202302/1

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.02.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 10796/1/1000
  TISAK
  32497003047
  USLUGE PRIJEVOZA
  31.01.23
  103,54 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10796/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 103,54 EUR

 • 4/1/1
  ALTER MEDIA
  67416632585
  NAJAMNINA
  31.01.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 66867860
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  31.01.23
  22,85 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66867860

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 22,85 EUR

 • 25/0123/0038064
  FINA
  85821130368
  NAKNADA
  31.01.23
  1,66 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0123/0038064

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1,66 EUR

 • 123265/1/1000
  TISAK
  32497003047
  USLUGE PRIJEVOZA
  13.01.23
  103,93 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 123265/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: USLUGE PRIJEVOZA

  DATUM RAČUNA: 13.01.23

  IZNOS RAČUNA: 103,93 EUR

 • 2573/11005/2
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  31.01.23
  21,23 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2573/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 21,23 EUR

 • 11/1/1
  RTP
  72731524239
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.01.23
  447,94 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 447,94 EUR

 • 8669023
  Grad Karlovac
  25654647153
  KOMUN.NAKNADA
  31.01.23
  128,26 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8669023

  NAZIV KUPCA: Grad Karlovac

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: KOMUN.NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 128,26 EUR

 • 17/1/1
  LEMI
  57303581697
  USLUGE ČIŠĆENJA
  31.01.23
  215,68 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: USLUGE ČIŠĆENJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 215,68 EUR

 • 0010021493/230120/5
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  ELEKTR. ENERGIJA
  31.01.23
  1.569,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/230120/5

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: ELEKTR. ENERGIJA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1.569,81 EUR

 • 6910/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.01.23
  55,33 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6910/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 55,33 EUR

 • 01828998749000230201
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.01.23
  120,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 120,81 EUR

 • 5031006481/281/6
  HT
  81793146560
  TELEFONSKI TROŠ.
  31.01.23
  35,69 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/281/6

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: TELEFONSKI TROŠ.

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 35,69 EUR

 • 3501/IK/1
  INA
  27759560625
  TROŠAK GORIVA
  31.01.23
  110,33 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3501/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GORIVA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 110,33 EUR

 • 34/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  USLUGE ODVJETNIKA
  31.01.23
  250,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 250,00 EUR

 • 23/302/004779
  SUPERIUS
  88456877305
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  31.01.23
  12,49 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 23/302/004779

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 12,49 EUR

 • 47/001/1
  FERVENS
  62879157380
  INTELEKTUALNE USLUGE
  31.01.23
  331,81 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 47/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: INTELEKTUALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.01.23

  IZNOS RAČUNA: 331,81 EUR

 • 1559/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  27.01.23
  2,80 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1559/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 27.01.23

  IZNOS RAČUNA: 2,80 EUR

 • 1143/2101/1
  AUTOKLUB KARLOVAC
  80961444616
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  26.01.23
  34,25 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1143/2101/1

  NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

  OIB KUPCA: 80961444616

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 26.01.23

  IZNOS RAČUNA: 34,25 EUR

 • 672/2401/1
  COMEL
  11085290021
  UREDSKI MATERIJAL
  26.01.23
  105,41 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 672/2401/1

  NAZIV KUPCA: COMEL

  OIB KUPCA: 11085290021

  OPIS RAČUNA: UREDSKI MATERIJAL

  DATUM RAČUNA: 26.01.23

  IZNOS RAČUNA: 105,41 EUR

 • 72/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  26.01.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 26.01.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 1294/47000/124/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  24.01.23
  1,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1294/47000/124/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 24.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1,88 EUR

 • 126644/0308
  ZAMP
  56668956985
  AUTORSKA NAKNADA
  23.01.23
  440,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0308

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: AUTORSKA NAKNADA

  DATUM RAČUNA: 23.01.23

  IZNOS RAČUNA: 440,86 EUR

 • 990142961/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  20.01.23
  8,10 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990142961/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.01.23

  IZNOS RAČUNA: 8,10 EUR

 • 990142963/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  20.01.23
  128,19 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990142963/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.01.23

  IZNOS RAČUNA: 128,19 EUR

 • 990142962/23
  CROATIA
  26187994862
  OSIGURANJE
  20.01.23
  40,21 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990142962/23

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: OSIGURANJE

  DATUM RAČUNA: 20.01.23

  IZNOS RAČUNA: 40,21 EUR

 • 71/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  19.01.23
  718,20 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 71/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 19.01.23

  IZNOS RAČUNA: 718,20 EUR

 • 11/1/1
  MDS
  39670306000
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  18.01.23
  170,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 18.01.23

  IZNOS RAČUNA: 170,00 EUR

 • 926/H160/10144
  CVH
  73294314024
  TEHNIČKI PREGLED
  18.01.23
  88,90 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 926/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 18.01.23

  IZNOS RAČUNA: 88,90 EUR

 • 112/POSL1/1
  JB N.B.MAGLIČIĆ
  97032622144
  USLUGE ODVJETNIKA
  17.01.23
  312,24 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: JB N.B.MAGLIČIĆ

  OIB KUPCA: 97032622144

  OPIS RAČUNA: USLUGE ODVJETNIKA

  DATUM RAČUNA: 17.01.23

  IZNOS RAČUNA: 312,24 EUR

 • 767/H160/10144
  CVH
  73294314024
  TEHNIČKI PREGLED
  16.01.23
  43,88 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 767/H160/10144

  NAZIV KUPCA: CVH

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREGLED

  DATUM RAČUNA: 16.01.23

  IZNOS RAČUNA: 43,88 EUR

 • 648/2101/1
  AUTOKLUB KARLOVAC
  80961444616
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  16.01.23
  120,00 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 648/2101/1

  NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KARLOVAC

  OIB KUPCA: 80961444616

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 16.01.23

  IZNOS RAČUNA: 120,00 EUR

 • 377452/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  TROŠAK GRIJANJA
  15.01.23
  1.171,55 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 377452/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: TROŠAK GRIJANJA

  DATUM RAČUNA: 15.01.23

  IZNOS RAČUNA: 1.171,55 EUR

 • 614/47000/111/2023
  HP
  87311810356
  POŠTARINA
  12.01.23
  14,22 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 614/47000/111/2023

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: POŠTARINA

  DATUM RAČUNA: 12.01.23

  IZNOS RAČUNA: 14,22 EUR

 • 70/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  12.01.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 70/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 12.01.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 69/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  GRAFIČKE USLUGE
  05.01.23
  369,08 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 69/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: GRAFIČKE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 05.01.23

  IZNOS RAČUNA: 369,08 EUR

 • 57/1/1
  IMT
  75516035780
  TEKUĆE ODRŽAVANJE
  03.01.23
  58,06 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 57/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: TEKUĆE ODRŽAVANJE

  DATUM RAČUNA: 03.01.23

  IZNOS RAČUNA: 58,06 EUR

 • 4046007203/202301/3
  HRT
  68419124305
  RTV PRETPLATA
  01.01.23
  31,86 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202301/3

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV PRETPLATA

  DATUM RAČUNA: 01.01.23

  IZNOS RAČUNA: 31,86 EUR

 • 134/1/1
  ALTER MEDIA
  67416632585
  NAJAMNINA
  31.12.22
  58,07 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 134/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: NAJAMNINA

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 58,07 EUR

 • 66499470
  INKASATOR
  51671452481
  KOMUNALNE USLUGE
  31.12.22
  25,77 EUR

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66499470

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: KOMUNALNE USLUGE

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 25,77 EUR

 • 0010021493-221220-2
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el. energija
  31.12.22
  11.942,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-221220-2

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 11.942,63 kn

 • 1461/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.12.22
  190,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1461/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 190,70 kn

 • 5031006481-280-8
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.12.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-280-8

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 8628793
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  31.12.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8628793

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 472/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  31.12.22
  1.884,97 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 472/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 1.884,97 kn

 • 1610/1/2
  JB ŽAJA
  11920038009
  usluge odvjetnika
  30.12.22
  150,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1610/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 150,75 kn

 • 21926/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  30.12.22
  37,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21926/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 37,20 kn

 • 12846/42252/29
  NN
  64546066176
  potrošni materijal
  30.12.22
  260,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12846/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 260,20 kn

 • 7846/1/1
  FOTO KORANA
  08797770325
  ostale usluge
  30.12.22
  74,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7846/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 30.12.22

  IZNOS RAČUNA: 74,00 kn

 • 264/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.12.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 264/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 22-302-085540
  SUPERIUS
  88456877305
  tek. održavanje
  31.12.22
  94,11 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-085540

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 94,11 kn

 • 1000/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  28.12.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1000/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 28.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 25-1222-0764767
  FINA
  85821130368
  naknade
  31.12.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-1222-0764767

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: naknade

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 286/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.12.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 286/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 141918/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.12.22
  768,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 141918/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 768,94 kn

 • 86766/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.12.22
  410,71 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 86766/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 410,71 kn

 • 01828998749000230101
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.12.22
  927,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000230101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.12.22

  IZNOS RAČUNA: 927,94 kn

 • 21556/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  23.12.22
  23,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21556/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 23.12.22

  IZNOS RAČUNA: 23,00 kn

 • 7701/1/1
  FOTO KORANA
  08797770325
  ostale usluge
  23.12.22
  12,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7701/1/1

  NAZIV KUPCA: FOTO KORANA

  OIB KUPCA: 08797770325

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 23.12.22

  IZNOS RAČUNA: 12,00 kn

 • 1541/1/2
  JB ŽAJA
  11920038009
  usluge odvjetnika
  22.12.22
  198,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1541/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 22.12.22

  IZNOS RAČUNA: 198,25 kn

 • 1767/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  22.12.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1767/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 22.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 50-1-1-1
  AQUA TROPP VL. D.TROPP
  19609740680
  tek.održavanje
  21.12.22
  3.356,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50-1-1-1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL. D.TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 21.12.22

  IZNOS RAČUNA: 3.356,25 kn

 • 82112235181
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.12.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112235181

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.12.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 88/01/1
  LA KREATIVA
  48530759849
  grafičke usluge
  20.12.22
  200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 88/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 20.12.22

  IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

 • 991410571/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  19.12.22
  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991410571/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 19.12.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

 • 991410572/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  19.12.22
  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991410572/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 19.12.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

 • 20920/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  16.12.22
  15,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20920/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 16.12.22

  IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

 • 1766/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  15.12.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1766/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 15.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 126644/0307
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  14.12.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0307

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 14.12.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 369696/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  12.12.22
  7.909,79 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 369696/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 12.12.22

  IZNOS RAČUNA: 7.909,79 kn

 • 7335/3221/1
  KONZUM PLUS
  62226620908
  potrošni materijal
  12.12.22
  49,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7335/3221/1

  NAZIV KUPCA: KONZUM PLUS

  OIB KUPCA: 62226620908

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 12.12.22

  IZNOS RAČUNA: 49,98 kn

 • 1765/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  08.12.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1765/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 08.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 300/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  tek.održavanje
  05.12.22
  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 300/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 05.12.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

 • 679/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  02.12.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 679/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.12.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 1764/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  01.12.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1764/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.12.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 4046007203/202212/2
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.12.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202212/2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.12.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 19741/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  01.12.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19741/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 01.12.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 8598380
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  30.11.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8598380

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 121/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  30.11.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 121/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 66130638
  INKASATOR
  51671452481
  kom. usluge
  30.11.22
  242,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 66130638

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 242,48 kn

 • 22-302-079010
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  30.11.22
  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-079010

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

 • 915/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  30.11.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 915/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 112330-1-1000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  30.11.22
  773,54 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112330-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 773,54 kn

 • 25-1122-0701272
  FINA
  85821130368
  naknade
  30.11.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-1122-0701272

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: naknade

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 01828998749000221201
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.11.22
  915,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000221201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 915,98 kn

 • 129322/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  30.11.22
  740,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 129322/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 740,20 kn

 • 79740/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  30.11.22
  413,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 79740/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 413,20 kn

 • 5031006481-279-4
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.11.22
  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-279-4

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

 • 261/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  30.11.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 261/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 19308/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  30.11.22
  160,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19308/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 160,00 kn

 • 240/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  30.11.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 240/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 443/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  30.11.22
  1.887,31 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 443/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 1.887,31 kn

 • 0010021493-221120-6
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el. energija
  30.11.22
  11.666,87 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-221120-6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 30.11.22

  IZNOS RAČUNA: 11.666,87 kn

 • 19445/47000/111/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  28.11.22
  6,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 19445/47000/111/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.11.22

  IZNOS RAČUNA: 6,20 kn

 • 1626/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  24.11.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1626/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 24.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 82112231629
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.11.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112231629

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.11.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 1625/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  17.11.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1625/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 18774/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  17.11.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18774/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 17.11.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 991293717/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  16.11.22
  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991293717/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 16.11.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

 • 991293718/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  16.11.22
  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991293718/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 16.11.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

 • 361941/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš. grijanja
  15.11.22
  2.281,44 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 361941/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 15.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.281,44 kn

 • 64/1/1
  TYPED
  32283736673
  tek. održavanje
  14.11.22
  6.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 64/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 14.11.22

  IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

 • 126644/0306
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  14.11.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0306

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 14.11.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 1624/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  10.11.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1624/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 10.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 1623/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  03.11.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1623/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 03.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 597/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  02.11.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 597/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.11.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 1622/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  01.11.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1622/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.11.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 4046007203-202211-4
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.11.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202211-4

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.11.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 65761790
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  31.10.22
  198,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65761790

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 198,50 kn

 • 0010021493/221020/0
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  31.10.22
  5.494,28 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/221020/0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 5.494,28 kn

 • 17686/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.10.22
  157,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17686/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 157,50 kn

 • 235/1/1/A
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.10.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 235/1/1/A

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 116549/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.10.22
  402,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 116549/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 402,09 kn

 • 5031006481/278/6
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.10.22
  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/278/6

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

 • 809/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  31.10.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 809/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 72667/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.10.22
  419,84 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72667/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 419,84 kn

 • 01828998749000221101
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.10.22
  903,55 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000221101

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 903,55 kn

 • 25/1022/0654895
  FINA
  85821130368
  tek. održavanje
  31.10.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1022/0654895

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 107/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  31.10.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 107/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 8568413
  GRAD KLC
  25654647153
  kom. naknada
  31.10.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8568413

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom. naknada

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 97641/1/1000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  31.10.22
  834,28 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97641/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 834,28 kn

 • 17565/47000/103/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.10.22
  24,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 17565/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 24,85 kn

 • 400/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  31.10.22
  1.882,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 400/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 1.882,81 kn

 • 1034/PIXI/2
  PIXEL MEDIA
  52995203888
  naknade
  31.10.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1034/PIXI/2

  NAZIV KUPCA: PIXEL MEDIA

  OIB KUPCA: 52995203888

  OPIS RAČUNA: naknade

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 22-302-072034
  SUPERIUS
  88456877305
  tek. održavanje
  31.10.22
  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-072034

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

 • 216/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.10.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.10.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 1006/1/1
  CRATIS
  04321700393
  najamnina
  28.10.22
  7.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1006/1/1

  NAZIV KUPCA: CRATIS

  OIB KUPCA: 04321700393

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 28.10.22

  IZNOS RAČUNA: 7.750,00 kn

 • 10466/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  27.10.22
  34,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10466/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 27.10.22

  IZNOS RAČUNA: 34,20 kn

 • 41/1/1
  AQUA TROPP VL.D.TROPP
  19609740680
  tek. održavanje
  21.10.22
  1.543,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41/1/1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 21.10.22

  IZNOS RAČUNA: 1.543,75 kn

 • 1456/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  20.10.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1456/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 20.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 16938/47000/111/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  20.10.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16938/47000/111/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.10.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 098/1/1
  LELTEH
  46234335442
  tek. održavanje
  18.10.22
  3.170,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 098/1/1

  NAZIV KUPCA: LELTEH

  OIB KUPCA: 46234335442

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 18.10.22

  IZNOS RAČUNA: 3.170,00 kn

 • 149868/87093/103
  SPAR
  46108893754
  mat. za čišćenje
  17.10.22
  139,96 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 149868/87093/103

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat. za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 17.10.22

  IZNOS RAČUNA: 139,96 kn

 • 991175616/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  13.10.22
  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991175616/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

 • 126644/0305
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  13.10.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0305

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 16461/47000/150/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  13.10.22
  31,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16461/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 31,70 kn

 • 1455/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  13.10.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1455/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 991175617/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  13.10.22
  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991175617/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 13.10.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

 • 16099/47000/111/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  07.10.22
  30,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16099/47000/111/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 07.10.22

  IZNOS RAČUNA: 30,35 kn

 • 1454/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  06.10.22
  2.693,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1454/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 06.10.22

  IZNOS RAČUNA: 2.693,25 kn

 • 354094/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš. grijanja
  06.10.22
  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 354094/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 06.10.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

 • 42642/P1/1
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  uredski materijal
  05.10.22
  30,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 42642/P1/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 05.10.22

  IZNOS RAČUNA: 30,85 kn

 • 15833/47000/130/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  04.10.22
  55,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15833/47000/130/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 04.10.22

  IZNOS RAČUNA: 55,80 kn

 • 526/1/1
  IMT
  75516035780
  tek. održavanje
  03.10.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 526/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 03.10.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 854-3062-997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  03.10.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 854-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 03.10.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 4046007203-202210-6
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.10.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202210-6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.10.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 97/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  30.09.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 97/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 85721/1/1000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  30.09.22
  1.183,41 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85721/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.183,41 kn

 • 65393597
  INKASATOR
  51671452481
  kom. usluge
  30.09.22
  92,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65393597

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

 • 366/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  30.09.22
  1.881,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 366/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.881,81 kn

 • 86/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  31.08.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 86/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 15154/4700/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  23.09.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15154/4700/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 23.09.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 13493/47000/150/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  26.08.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 13493/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 26.08.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 22-302-064462
  SUPERIUS
  88456877305
  tek. održavanje
  30.09.22
  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-064462

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

 • 698/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  30.09.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 698/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 16061/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  30.09.22
  200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 16061/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

 • 5031006481/277/8
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.09.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/277/8

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 65556/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  30.09.22
  411,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65556/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 411,51 kn

 • 103818/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  30.09.22
  730,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 103818/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 730,35 kn

 • 206/1/1/A
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  30.09.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 206/1/1/A

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 25/0922/0579418
  FINA
  85821130368
  platni promet
  30.09.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/0922/0579418

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • Detalji računa

 • 2/280/1220909452
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  30.09.22
  174,92 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/280/1220909452

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

 • 0010021493/220920/1
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el. energija
  30.09.22
  13.091,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220920/1

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 13.091,48 kn

 • 192/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  30.09.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 192/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 8527890
  GRAD KLC
  25654647153
  kom. usluge
  30.09.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8527890

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 30.09.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 1398/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  29.09.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1398/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 29.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 9346/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  23.09.22
  215,05 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9346/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 23.09.22

  IZNOS RAČUNA: 215,05 kn

 • 1338/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  22.09.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1338/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 22.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 82112224688
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.09.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112224688

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.09.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 991083122/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  20.09.22
  303,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991083122/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.09.22

  IZNOS RAČUNA: 303,00 kn

 • 991083123/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  20.09.22
  61,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 991083123/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.09.22

  IZNOS RAČUNA: 61,00 kn

 • 14927/47000/150/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  20.09.22
  58,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14927/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.09.22

  IZNOS RAČUNA: 58,10 kn

 • 126644/0304
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  19.09.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644/0304

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 19.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 1297/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  15.09.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1297/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 15.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 5019/PARKLS/1
  MLADOST
  51490150984
  PARKING
  13.09.22
  3.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5019/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 13.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

 • 346247/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš. grijanja
  12.09.22
  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 346247/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 12.09.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

 • 14361/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  12.09.22
  15,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14361/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 12.09.22

  IZNOS RAČUNA: 15,40 kn

 • 6455/2401/1
  COMEL
  11085290021
  sitan inventar
  09.09.22
  1.039,95 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6455/2401/1

  NAZIV KUPCA: COMEL

  OIB KUPCA: 11085290021

  OPIS RAČUNA: sitan inventar

  DATUM RAČUNA: 09.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.039,95 kn

 • 1296/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  08.09.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1296/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 08.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 165/1/1
  MDS
  39670306000
  tek. održavanje
  08.09.22
  2.900,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 165/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 08.09.22

  IZNOS RAČUNA: 2.900,00 kn

 • 26910/1001/0001
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  08.09.22
  162,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 26910/1001/0001

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 08.09.22

  IZNOS RAČUNA: 162,00 kn

 • 211/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  tek. održavanje
  06.09.22
  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 211/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 06.09.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

 • 6977/2/1
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  uredski materijal
  03.09.22
  24,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6977/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 03.09.22

  IZNOS RAČUNA: 24,25 kn

 • 210/01/02
  SATEL
  33897276807
  uredski materijal
  03.09.22
  893,19 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 210/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 03.09.22

  IZNOS RAČUNA: 893,19 kn

 • 465/1/1
  IMT
  75516035780
  tek. održavanje
  01.09.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 465/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.09.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 4046007203-202209-2
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.09.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202209-2

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.09.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 1295/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  01.09.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1295/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.09.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 65025687
  INKASATOR
  51671452481
  kom. usluge
  31.08.22
  88,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65025687

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 88,40 kn

 • 85498547
  GRAD KLC
  25654647153
  kom. naknada
  31.08.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 85498547

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom. naknada

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 224219
  SC KLC
  58335400167
  usl. studen. ser.
  31.08.22
  619,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 224219

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl. studen. ser.

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 619,51 kn

 • 73430/1/1000
  TISAK
  32497003047
  poštarina
  31.08.22
  1.122,69 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 73430/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 1.122,69 kn

 • 169/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.08.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 169/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 58437/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.08.22
  419,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 58437/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 419,90 kn

 • 25-0822-0534933
  FINA
  85821130368
  tek. održavanje
  31.08.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0822-0534933

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 01828998749000220901
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.08.22
  692,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220901

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 692,78 kn

 • 53-01-1
  LA KREATIVA
  48530759849
  grafičke usluge
  31.08.22
  200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 200,00 kn

 • 333/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  31.08.22
  1.875,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 333/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 1.875,90 kn

 • 2-280-1220809458
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom. usluge
  31.08.22
  174,92 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220809458

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 174,92 kn

 • 0010021493/220820/5
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el. energija
  31.08.22
  13.792,28 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220820/5

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el. energija

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 13.792,28 kn

 • 91264/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.08.22
  667,29 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 91264/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 667,29 kn

 • 179/1/1-A
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.08.22
  2.125,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 179/1/1-A

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 2.125,00 kn

 • 5031006481-276-0
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.08.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-276-0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 14463/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.08.22
  225,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14463/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 225,00 kn

 • 22-302-055997
  SUPERIUS
  88456877305
  tek. održavanje
  31.08.22
  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-055997

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

 • 619/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  31.08.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 619/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.08.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 1220/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  25.08.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1220/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 25.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 126644-0303
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  23.08.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0303

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 23.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 126644-0303
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  23.08.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0303

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 23.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 990972243/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  22.08.22
  364,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990972243/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 22.08.22

  IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

 • 82112221512
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.08.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112221512

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.08.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 1136/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  18.08.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1136/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 18.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 1139/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  11.08.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1139/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 11.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 12700/47000/103/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  11.08.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12700/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.08.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 338404/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš. grijanja
  08.08.22
  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 338404/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš. grijanja

  DATUM RAČUNA: 08.08.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

 • 12337/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  04.08.22
  26,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12337/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 04.08.22

  IZNOS RAČUNA: 26,40 kn

 • 1138/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  04.08.22
  3.368,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1138/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 04.08.22

  IZNOS RAČUNA: 3.368,25 kn

 • 722-3062-997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  03.08.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 722-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 03.08.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 4046007203-202208-4
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.08.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202208-4

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 7410/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  01.08.22
  96,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7410/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 96,50 kn

 • 52560/P2/2
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  potrošni materijal
  01.08.22
  59,95 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52560/P2/2

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 59,95 kn

 • 405/1/1
  IMT
  75516035780
  tek. održavanje
  01.08.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 405/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek. održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.08.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 63821/1/1000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  31.07.22
  1.027,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63821/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.027,51 kn

 • 64657833
  INKASATOR
  51671452481
  kom. usluge
  31.07.22
  92,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 64657833

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom. usluge

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 92,78 kn

 • 78/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  31.07.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 8468729
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  29.07.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8468729

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 22-302-047425
  SUPERIUS
  88456877305
  tek
  31.07.22
  94,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-047425

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 94,09 kn

 • 223116
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  31.07.22
  1.610,71 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 223116

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.610,71 kn

 • 547/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  31.07.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 547/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 51288/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.07.22
  422,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51288/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 422,40 kn

 • 01828998749000220801
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.07.22
  675,17 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220801

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 675,17 kn

 • 5031006481/275/1
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.07.22
  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/275/1

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

 • 78576/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.07.22
  901,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 78576/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 901,00 kn

 • 145/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.07.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 145/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 0010021493-220720-9
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  31.07.22
  13.864,12 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220720-9

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 13.864,12 kn

 • 2-280-1220709496
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  31.07.22
  131,53 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220709496

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 131,53 kn

 • 25-0722-0471001
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  31.07.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0722-0471001

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 144/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.07.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 144/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 295/P2/1
  ROŽMAN & OREDIĆ
  48155177580
  usluge odvjetnika
  31.07.22
  1.877,72 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 295/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN & OREDIĆ

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.877,72 kn

 • 12035/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  29.07.22
  15,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12035/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 15,00 kn

 • 41963/87093/101
  SPAR
  46108893754
  potrošni materijal
  29.07.22
  152,43 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 41963/87093/101

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 152,43 kn

 • 12884/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.07.22
  176,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12884/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.07.22

  IZNOS RAČUNA: 176,25 kn

 • 184-P01-1-2022
  KRZNARIĆ
  68748349670
  tek.održavanje
  29.07.22
  687,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 184-P01-1-2022

  NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 29.07.22

  IZNOS RAČUNA: 687,50 kn

 • 6125-2-1
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  potrošni materijal
  28.07.22
  386,78 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6125-2-1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 28.07.22

  IZNOS RAČUNA: 386,78 kn

 • 1836-1-1
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  uredski materijal
  28.07.22
  19,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1836-1-1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 28.07.22

  IZNOS RAČUNA: 19,80 kn

 • 990874251/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  25.07.22
  364,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990874251/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 25.07.22

  IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

 • 1779-1-1
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  uredski materijal
  19.07.22
  1.260,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1779-1-1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 19.07.22

  IZNOS RAČUNA: 1.260,00 kn

 • 496-05-201
  ZELENILO
  58836601538
  reprezentacija
  13.07.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 496-05-201

  NAZIV KUPCA: ZELENILO

  OIB KUPCA: 58836601538

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 13.07.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • 82112218983
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.07.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112218983

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.07.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 1044/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  3.351,38 kn
  21.07.22
  grafičke usluge

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1044/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: 3.351,38 kn

  IZNOS RAČUNA: 21.07.22

  EVIDENCIJSKI BROJ: grafičke usluge

 • 11172/47000/130/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  18.07.22
  18,30 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11172/47000/130/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.07.22

  IZNOS RAČUNA: 18,30 kn

 • 126644-0302
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  15.07.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0302

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 15.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 11055/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  15.07.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11055/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 15.07.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 8458987
  GRAD KLC
  25654647153
  spomenička renta
  14.07.22
  3.012,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8458987

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: spomenička renta

  DATUM RAČUNA: 14.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.012,00 kn

 • 985/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  07.07.22
  3.351,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 985/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

 • 984/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  07.07.22
  3.351,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 984/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 3.351,38 kn

 • 10519/47000/130/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  07.07.22
  21,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10519/47000/130/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 07.07.22

  IZNOS RAČUNA: 21,80 kn

 • 251396-40-997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  06.07.22
  112,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 251396-40-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 06.07.22

  IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

 • 34-01-1
  LA KREATIVA
  48530759849
  grafičke usluge
  04.07.22
  5.200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 34-01-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 04.07.22

  IZNOS RAČUNA: 5.200,00 kn

 • 990763462/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  01.07.22
  386,24 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990763462/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

 • 4046007203-202207-6
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.07.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202207-6

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 983/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  01.07.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 983/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 25-0622-0408869
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  30.06.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0622-0408869

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 61/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  30.06.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 21-2401-1
  EUROPROM
  52602105279
  sitan inventar
  29.06.22
  562,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 21-2401-1

  NAZIV KUPCA: EUROPROM

  OIB KUPCA: 52602105279

  OPIS RAČUNA: sitan inventar

  DATUM RAČUNA: 29.06.22

  IZNOS RAČUNA: 562,50 kn

 • 63921553
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  30.06.22
  101,58 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63921553

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 101,58 kn

 • 223032
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  30.06.22
  4.248,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 223032

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 4.248,00 kn

 • 8419701
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  30.06.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8419701

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 867/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  23.06.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 867/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 23.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 6376/42215/28
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  14.06.22
  62,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6376/42215/28

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 14.06.22

  IZNOS RAČUNA: 62,10 kn

 • 4344-2401-1
  COMEL
  11085290021
  dugotrajna imovina
  10.06.22
  6.799,79 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4344-2401-1

  NAZIV KUPCA: COMEL

  OIB KUPCA: 11085290021

  OPIS RAČUNA: dugotrajna imovina

  DATUM RAČUNA: 10.06.22

  IZNOS RAČUNA: 6.799,79 kn

 • 330558/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  06.07.22
  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 330558/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 06.07.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

 • 593-3062-997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  05.07.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 593-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 990778214/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  05.07.22
  364,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990778214/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 05.07.22

  IZNOS RAČUNA: 364,00 kn

 • 10308/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  04.07.22
  35,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10308/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 04.07.22

  IZNOS RAČUNA: 35,20 kn

 • 6884/42215/28
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  04.07.22
  28,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6884/42215/28

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 04.07.22

  IZNOS RAČUNA: 28,50 kn

 • 344/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  01.07.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 344/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.07.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 119/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  30.06.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 119/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 264/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  30.06.22
  1.882,03 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 264/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.882,03 kn

 • 98285/87093/103
  SPAR
  46108893754
  potrošni materijal
  30.06.22
  93,44 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 98285/87093/103

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 93,44 kn

 • 22-302-039696
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  30.06.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-039696

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 1127-11005-2
  HP
  87311810356
  poštarina
  30.06.22
  230,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1127-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 230,00 kn

 • 2-280-1220609670
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  30.06.22
  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220609670

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

 • 990763462/22
  CROATIA
  26187994862
  osiguranje
  30.06.22
  386,24 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990763462/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 386,24 kn

 • 117/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  30.06.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 5031006481/274/3
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.06.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/274/3

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 65781/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  30.06.22
  934,03 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65781/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 934,03 kn

 • 44111/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  30.06.22
  424,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 44111/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 424,63 kn

 • 482/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  30.06.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 482/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 0010021493/220620/2
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  30.06.22
  11.236,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220620/2

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 11.236,88 kn

 • 01828998749000220701
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.06.22
  676,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220701

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.06.22

  IZNOS RAČUNA: 676,48 kn

 • 28-1-1
  AQUA TROPP VL.D.TROPP
  19609740680
  tek.održavanje
  23.06.22
  1.137,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 28-1-1

  NAZIV KUPCA: AQUA TROPP VL.D.TROPP

  OIB KUPCA: 19609740680

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 23.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.137,50 kn

 • 126644-0301
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  21.06.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0301

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 21.06.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 9638/47000/150/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  21.06.22
  31,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9638/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 21.06.22

  IZNOS RAČUNA: 31,50 kn

 • 82112215365
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.06.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112215365

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.06.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 832/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  17.06.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 832/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 32737/M11/1
  ROTO
  24723122482
  reprezentacija
  14.06.22
  141,36 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32737/M11/1

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 14.06.22

  IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

 • 9167/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  13.06.22
  38,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9167/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 13.06.22

  IZNOS RAČUNA: 38,50 kn

 • 831/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  09.06.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 831/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 09.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 521-3062-997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  06.06.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 521-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 06.06.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 830/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  02.06.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 830/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 02.06.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 48/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  31.05.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 48/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 63553031
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  31.05.22
  83,97 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 63553031

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 83,97 kn

 • 37956-1-1000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  31.05.22
  1.024,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 37956-1-1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.024,34 kn

 • 25-0522-0343669
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  31.05.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0522-0343669

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 1043/K1/1
  LIMKO VEDAX
  21477433778
  reprezentacija
  17.05.22
  1.560,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1043/K1/1

  NAZIV KUPCA: LIMKO VEDAX

  OIB KUPCA: 21477433778

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 17.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.560,00 kn

 • 411-1-1
  UDRUGA HURA
  97189552878
  KOTIZACIJA
  12.04.22
  2.312,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 411-1-1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 12.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

 • 410-1-1
  UDRUGA HURA
  97189552878
  KOTIZACIJA
  12.04.22
  2.312,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 410-1-1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 12.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.312,50 kn

 • 322713/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  09.06.22
  937,21 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 322713/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 09.06.22

  IZNOS RAČUNA: 937,21 kn

 • 29/1/1
  TYPED
  32283736673
  tek.održavanje
  08.06.22
  6.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 08.06.22

  IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

 • 521/3062/997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  06.06.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 521/3062/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 06.06.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 141/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  tek.održavanje
  03.06.22
  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 141/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 03.06.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

 • 990623163/22
  CROATIA osiguranje
  26187994862
  osiguranje
  01.06.22
  965,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 990623163/22

  NAZIV KUPCA: CROATIA osiguranje

  OIB KUPCA: 26187994862

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.06.22

  IZNOS RAČUNA: 965,90 kn

 • 4046007203/202206/8
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.06.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202206/8

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.06.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 290/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  01.06.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 290/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.06.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 22-302-031526
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  31.05.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-031526

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 402/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  31.05.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 402/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 0010021493/220520/6
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  31.05.22
  11.269,40 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493/220520/6

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 11.269,40 kn

 • 0182899874900220601
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.05.22
  675,30 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0182899874900220601

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 675,30 kn

 • 36886/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.05.22
  424,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 36886/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 424,75 kn

 • 5031006481/273/5
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.05.22
  269,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/273/5

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 269,06 kn

 • 53032/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.05.22
  967,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 53032/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 967,81 kn

 • 94/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.05.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 2/280/1220500902
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  31.05.22
  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/280/1220500902

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

 • 94/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.05.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 94/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 9610/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.05.22
  177,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 9610/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 177,20 kn

 • 216/P2/1
  Odvjetničko društvo Rožman&Oredić
  48155177580
  usluge odvjetnika
  31.05.22
  941,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 216/P2/1

  NAZIV KUPCA: Odvjetničko društvo Rožman&Oredić

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 941,48 kn

 • 8361754
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  31.05.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8361754

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.05.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 2222187
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  27.05.22
  413,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2222187

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 27.05.22

  IZNOS RAČUNA: 413,00 kn

 • 10272/H160/1951
  CENTAR ZA VOZ.HRV.
  73294314024
  TEHNIČKI PREG.
  26.05.22
  582,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10272/H160/1951

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

  DATUM RAČUNA: 26.05.22

  IZNOS RAČUNA: 582,38 kn

 • 759/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  26.05.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 759/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 26.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 10086/H160/11002
  CENTAR ZA VOZ.HRV.
  73294314024
  TEHNIČKI PREG.
  25.05.22
  326,84 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10086/H160/11002

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: TEHNIČKI PREG.

  DATUM RAČUNA: 25.05.22

  IZNOS RAČUNA: 326,84 kn

 • 106/1/1
  MDS SERVIS
  39670306000
  tek.održavanje
  25.05.22
  2.200,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 106/1/1

  NAZIV KUPCA: MDS SERVIS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 25.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.200,00 kn

 • 5161/POSL1/1
  COPY DODO
  92782943191
  ostale usluge
  24.05.22
  40,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5161/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: COPY DODO

  OIB KUPCA: 92782943191

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 24.05.22

  IZNOS RAČUNA: 40,00 kn

 • 82112212322
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.05.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212322

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.05.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 7840/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  20.05.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7840/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 82112212311
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.05.22
  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212311

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

 • 82112212312
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.05.22
  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212312

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

 • 82112212313
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.05.22
  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112212313

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.05.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

 • 684/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  19.05.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 684/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 19.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 7694/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  18.05.22
  9,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7694/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.05.22

  IZNOS RAČUNA: 9,90 kn

 • 631/1/2
  JB ŽAJA
  11920038009
  Usluge odvjetnika
  17.05.22
  662,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 631/1/2

  NAZIV KUPCA: JB ŽAJA

  OIB KUPCA: 11920038009

  OPIS RAČUNA: Usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 17.05.22

  IZNOS RAČUNA: 662,50 kn

 • 5318/4222/29
  NN
  64546066176
  potrošni materijal
  16.05.22
  214,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5318/4222/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 16.05.22

  IZNOS RAČUNA: 214,20 kn

 • 126644-0300
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  16.05.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0300

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 16.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 7411/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  13.05.22
  46,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7411/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 13.05.22

  IZNOS RAČUNA: 46,20 kn

 • 682/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafIčke usluge
  12.05.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 682/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafIčke usluge

  DATUM RAČUNA: 12.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 7254/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  11.05.22
  71,73 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7254/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.05.22

  IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

 • 11293/M11
  ROTO
  24723122482
  reprezentacija
  06.05.22
  146,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11293/M11

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 06.05.22

  IZNOS RAČUNA: 146,81 kn

 • 3603/POSL4/1
  MONIKA
  28850819852
  reprezentacija
  06.05.22
  300,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3603/POSL4/1

  NAZIV KUPCA: MONIKA

  OIB KUPCA: 28850819852

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 06.05.22

  IZNOS RAČUNA: 300,00 kn

 • 11276/M11
  ROTO
  24723122482
  reprezentacija
  05.05.22
  66,14 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11276/M11

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 66,14 kn

 • 6903/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  05.05.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6903/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 29369/P04/01
  OFFERTISSIMA
  00643859701
  reprezentacija
  05.05.22
  129,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29369/P04/01

  NAZIV KUPCA: OFFERTISSIMA

  OIB KUPCA: 00643859701

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 129,80 kn

 • 117/01/02
  SATEL
  33897276807
  uredski materijal
  05.05.22
  595,15 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 117/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 595,15 kn

 • 680/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafičke usluge
  05.05.22
  2.730,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 680/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafičke usluge

  DATUM RAČUNA: 05.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.730,75 kn

 • 2548/PARKLS/1
  MLADOST
  51490150984
  PARKING
  04.05.22
  3.600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2548/PARKLS/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: PARKING

  DATUM RAČUNA: 04.05.22

  IZNOS RAČUNA: 3.600,00 kn

 • 113/01/02
  SATEL
  33897276807
  potrošni materijal
  03.05.22
  348,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 113/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 03.05.22

  IZNOS RAČUNA: 348,25 kn

 • 27012/1/1000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  30.04.22
  1.024,01 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27012/1/1000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.024,01 kn

 • 62663780
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  30.04.22
  123,57 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62663780

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 123,57 kn

 • 35/1/1
  ALTER-MEDIA
  67416632585
  najamnina
  30.04.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER-MEDIA

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 6722/VP/1
  AQUAESTIL PLUS
  31474494722
  Reklama
  27.04.22
  2.180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6722/VP/1

  NAZIV KUPCA: AQUAESTIL PLUS

  OIB KUPCA: 31474494722

  OPIS RAČUNA: Reklama

  DATUM RAČUNA: 27.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.180,00 kn

 • 454/1/1
  UDRUGA HURA
  97189552878
  KOTIZACIJA
  25.04.22
  -2.315,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 454/1/1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

 • 455/1/1
  UDRUGA HURA
  97189552878
  KOTIZACIJA
  25.04.22
  -2.315,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 455/1/1

  NAZIV KUPCA: UDRUGA HURA

  OIB KUPCA: 97189552878

  OPIS RAČUNA: KOTIZACIJA

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: -2.315,50 kn

 • 3930/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  04.04.22
  191,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3930/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 04.04.22

  IZNOS RAČUNA: 191,60 kn

 • 3929/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  04.04.22
  50,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3929/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 04.04.22

  IZNOS RAČUNA: 50,20 kn

 • 65/1/1
  MEDIALIVE
  51113449911
  tek.održavanje
  07.03.22
  1.068,75 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 65/1/1

  NAZIV KUPCA: MEDIALIVE

  OIB KUPCA: 51113449911

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.068,75 kn

 • 314866/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  12.05.22
  2.828,05 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 314866/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 12.05.22

  IZNOS RAČUNA: 2.828,05 kn

 • 233/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  02.05.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 233/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.05.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 4046007203-20225-0
  HRT
  68748349670
  rtv pristojba
  01.05.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-20225-0

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.05.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 82112210250
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  01.05.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 82112210250

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.05.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 74/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  30.04.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 74/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 72/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  30.04.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 72/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 2-280-1220409603
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  30.04.22
  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220409603

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

 • 40420/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  30.04.22
  1.348,55 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 40420/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 1.348,55 kn

 • 5031006481-272-7
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.04.22
  271,31

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-272-7

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 271,31

 • 7941-11005-2
  HP
  87311810356
  poštarina
  30.04.22
  180,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7941-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 180,00 kn

 • 29600/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  30.04.22
  423,36 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29600/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 423,36 kn

 • 01828998749000220501
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  30.04.22
  685,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220501

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 685,85 kn

 • 25-0422-0263953
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  30.04.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0422-0263953

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 162/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  30.04.22
  944,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 162/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 944,51 kn

 • 0010021493-220420-0
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  30.04.22
  10.241,16 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220420-0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 10.241,16 kn

 • 22/302/024471
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  30.04.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/302/024471

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 221820
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  30.04.22
  5.433,91 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 221820

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 5.433,91 kn

 • 309/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  30.04.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 309/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 635/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  28.04.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 635/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 28.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 18/01/1
  LA KREATIVA
  48530759849
  grafčke usluge
  27.04.22
  350,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 18/01/1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 27.04.22

  IZNOS RAČUNA: 350,00 kn

 • 15-1-1
  TYPED
  32283736673
  tek.održavanje
  27.04.22
  6.750,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15-1-1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 27.04.22

  IZNOS RAČUNA: 6.750,00 kn

 • 263/TRAN/1
  MLADOST
  51490150984
  trošak reklame
  26.04.22
  10.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 263/TRAN/1

  NAZIV KUPCA: MLADOST

  OIB KUPCA: 51490150984

  OPIS RAČUNA: trošak reklame

  DATUM RAČUNA: 26.04.22

  IZNOS RAČUNA: 10.000,00 kn

 • 3444/2/1
  LIN TRGOVINA
  81136376163
  potrošni materijal
  25.04.22
  107,91 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3444/2/1

  NAZIV KUPCA: LIN TRGOVINA

  OIB KUPCA: 81136376163

  OPIS RAČUNA: potrošni materijal

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: 107,91 kn

 • 6248/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  25.04.22
  87,70 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6248/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 25.04.22

  IZNOS RAČUNA: 87,70 kn

 • 8211229360
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.04.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229360

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.04.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 517/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  21.04.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 517/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 21.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 60371/87093/104
  SPAR
  46108893754
  mat.za čišćenje
  21.04.22
  173,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 60371/87093/104

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 21.04.22

  IZNOS RAČUNA: 173,90 kn

 • 8211229348
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.04.22
  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229348

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.04.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

 • 8211229349
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.04.22
  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229349

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.04.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

 • 8211229350
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.04.22
  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211229350

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.04.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

 • 126644-0299
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  15.04.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0299

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 15.04.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 4376/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  15.04.22
  598,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4376/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 15.04.22

  IZNOS RAČUNA: 598,20 kn

 • 516/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  14.04.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 516/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 14.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 3332/P1/1
  ARTUS DESIGN
  08839127266
  reprezentacija
  12.04.22
  259,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3332/P1/1

  NAZIV KUPCA: ARTUS DESIGN

  OIB KUPCA: 08839127266

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 12.04.22

  IZNOS RAČUNA: 259,00 kn

 • 508/8713/99
  SPAR
  46108893754
  neop.poklon zaposl.
  11.04.22
  4.560,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 508/8713/99

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: neop.poklon zaposl.

  DATUM RAČUNA: 11.04.22

  IZNOS RAČUNA: 4.560,00 kn

 • 5365/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  08.04.22
  28,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5365/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 08.04.22

  IZNOS RAČUNA: 28,60 kn

 • 506/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  07.04.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 506/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 307019/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  07.04.22
  2.529,74 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 307019/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 07.04.22

  IZNOS RAČUNA: 2.529,74 kn

 • 8331332
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  30.04.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8331332

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 30.04.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 8211227800
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  01.04.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211227800

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.04.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 4046007203/202204/1
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.04.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202204/1

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.04.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 178/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  01.04.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 178/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.04.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 25/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  31.03.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 62295098
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  31.03.22
  76,46 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62295098

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 76,46 kn

 • 22-302-017530
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  31.03.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22-302-017530

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 6389/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.03.22
  165,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 6389/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 165,00 kn

 • 52/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.03.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 52/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 127/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  31.03.22
  947,09 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 947,09 kn

 • 389/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  31.03.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 389/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 46/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.03.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 46/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 204/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  31.03.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 204/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 2/280/1220309544
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  31.03.22
  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2/280/1220309544

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

 • 5031006481-271-9
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.03.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-271-9

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 27852/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.03.22
  176,38 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 27852/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 176,38 kn

 • 01828998749000220401
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.03.22
  672,43 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220401

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 672,43 kn

 • 22278/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.03.22
  408,85 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22278/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 408,85 kn

 • 0010021493-220320-3
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  31.03.22
  6.014,11 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220320-3

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 6.014,11 kn

 • 25-0322-0176640
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  31.03.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0322-0176640

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 8235279
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  31.03.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8235279

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 221479
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  31.03.22
  6.885,31 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 221479

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 31.03.22

  IZNOS RAČUNA: 6.885,31 kn

 • 4686/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  28.03.22
  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4686/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.03.22

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

 • 367/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  24.03.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 367/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 24.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 2152/3302/997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  22.03.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2152/3302/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 22.03.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 43368/87093
  SPAR
  46108893754
  mat.za čišćenje
  22.03.22
  147,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 43368/87093

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 22.03.22

  IZNOS RAČUNA: 147,94 kn

 • 8211226580
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.03.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226580

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.03.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 8211226579
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.03.22
  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226579

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.03.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

 • 8211226577
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.03.22
  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226577

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.03.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

 • 8211226578
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.03.22
  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211226578

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.03.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

 • 126644-0298
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  18.03.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0298

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 18.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 10-001-1
  LA KREATIVA
  48530759849
  grafčke usluge
  17.03.22
  900,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10-001-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.03.22

  IZNOS RAČUNA: 900,00 kn

 • 366/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  17.03.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 366/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 10/1/1
  TYPED
  32283736673
  tek.održavanje
  14.03.22
  13.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10/1/1

  NAZIV KUPCA: TYPED

  OIB KUPCA: 32283736673

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 14.03.22

  IZNOS RAČUNA: 13.500,00 kn

 • 3771/47000/103/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  11.03.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3771/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.03.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 365/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  10.03.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 365/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 10.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 11744/M11/1
  ROTO
  24723122482
  reprezentacija
  09.03.22
  141,36 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11744/M11/1

  NAZIV KUPCA: ROTO

  OIB KUPCA: 24723122482

  OPIS RAČUNA: reprezentacija

  DATUM RAČUNA: 09.03.22

  IZNOS RAČUNA: 141,36 kn

 • 299172/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  09.03.22
  3.863,79 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 299172/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 09.03.22

  IZNOS RAČUNA: 3.863,79 kn

 • 3498/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  07.03.22
  53,30 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3498/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 07.03.22

  IZNOS RAČUNA: 53,30 kn

 • 364/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  03.03.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 364/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 03.03.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 54/01/02
  SATEL
  33897276807
  sitan inventar
  03.03.22
  234,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 54/01/02

  NAZIV KUPCA: SATEL

  OIB KUPCA: 33897276807

  OPIS RAČUNA: sitan inventar

  DATUM RAČUNA: 03.03.22

  IZNOS RAČUNA: 234,98 kn

 • 128/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  02.03.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 128/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 02.03.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 8211224594
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  01.03.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211224594

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 4046007203/20223/3
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.03.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/20223/3

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • K64-2022-258
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  01.03.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-258

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 14946/188/2
  DM DROGERIA
  94124811986
  mat.za čišćenje
  01.03.22
  39,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14946/188/2

  NAZIV KUPCA: DM DROGERIA

  OIB KUPCA: 94124811986

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 01.03.22

  IZNOS RAČUNA: 39,80 kn

 • 76239/40/997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  28.02.22
  112,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 76239/40/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 112,50 kn

 • 22/302/010490
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  28.02.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/302/010490

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 2128/POSL1/1
  COPY DODO
  92782943191
  ostale usluge
  28.02.22
  6,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2128/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: COPY DODO

  OIB KUPCA: 92782943191

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 6,00 kn

 • 5031006481/270/0
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  28.02.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481/270/0

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 3071/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  28.02.22
  71,73 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3071/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 71,73 kn

 • 14/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  28.02.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 61926809
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  28.02.22
  80,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61926809

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

 • 8203580
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  28.02.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8203580

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 145-1-3000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  28.02.22
  1.123,33 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 145-1-3000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.123,33 kn

 • 220912
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  28.02.22
  6.283,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 220912

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 6.283,51 kn

 • 01828998749000220301
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  28.02.22
  661,65 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220301

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 661,65 kn

 • 25-0222-0129205
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  28.02.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0222-0129205

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 14886/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  28.02.22
  404,48 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 14886/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 404,48 kn

 • 22/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  28.02.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 2-280-1220209396
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  28.02.22
  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220209396

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

 • 15554/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  28.02.22
  826,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 15554/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 826,88 kn

 • 32/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  28.02.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 32/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 4756/11005/2
  HP
  87311810356
  poštarina
  28.02.22
  171,20 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4756/11005/2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 171,20 kn

 • 89/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  28.02.22
  942,89 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 89/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 942,89 kn

 • 127/001/1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  28.02.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 127/001/1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • 0010021493-220220-7
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  28.02.22
  5.369,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220220-7

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 5.369,10 kn

 • 223-3062-997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  28.02.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 223-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 28.02.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 2905/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  24.02.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2905/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 24.02.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 275/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  24.02.22
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 275/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 24.02.22

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • 29363/87093/105
  SPAR
  46108893754
  mat.za čišćenje
  24.02.22
  168,81 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 29363/87093/105

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 24.02.22

  IZNOS RAČUNA: 168,81 kn

 • 8211223929
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  21.02.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223929

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 21.02.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 8211223930
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.02.22
  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223930

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.02.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

 • 8211223931
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.02.22
  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223931

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.02.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

 • 8211223932
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.02.22
  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211223932

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.02.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

 • 274/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  17.02.02
  2.689,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 274/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 17.02.02

  IZNOS RAČUNA: 2.689,50 kn

 • K64-2022-212
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  16.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-212

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 16.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 126644-0297
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  15.02.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0297

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 15.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 39/P01/1/2022
  KRZNARIĆ
  68748349670
  tek.održavanje
  14.02.22
  500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 39/P01/1/2022

  NAZIV KUPCA: KRZNARIĆ

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 14.02.22

  IZNOS RAČUNA: 500,00 kn

 • K64-2022-160
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-160

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-162
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-162

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-174
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-174

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-178
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-178

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64/2022/179
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64/2022/179

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64/2022/180
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.02.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64/2022/180

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.02.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 2185/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  11.02.22
  8,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2185/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 11.02.22

  IZNOS RAČUNA: 8,80 kn

 • 273/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  10.02.22
  3.088,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 273/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 10.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

 • 291323/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  09.02.22
  5.096,59 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 291323/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 09.02.22

  IZNOS RAČUNA: 5.096,59 kn

 • 3180/P1/1
  PTG KLC
  12586808619
  tek.održavanje
  08.02.22
  941,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3180/P1/1

  NAZIV KUPCA: PTG KLC

  OIB KUPCA: 12586808619

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 08.02.22

  IZNOS RAČUNA: 941,25 kn

 • 77/2001/1
  ŽALAC
  17949166682
  grafčke usluge
  04.02.22
  1.087,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 77/2001/1

  NAZIV KUPCA: ŽALAC

  OIB KUPCA: 17949166682

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 04.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.087,50 kn

 • 272/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  03.02.22
  3.088,25 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 272/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 03.02.22

  IZNOS RAČUNA: 3.088,25 kn

 • 1566/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  01.02.22
  31,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1566/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

 • 1433/42252/29
  NN
  64546066176
  uredski materijal
  01.02.22
  112,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1433/42252/29

  NAZIV KUPCA: NN

  OIB KUPCA: 64546066176

  OPIS RAČUNA: uredski materijal

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 112,60 kn

 • 4046007203/202202/5
  HRT
  68419124305
  rtv pristojba
  01.02.22
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203/202202/5

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: rtv pristojba

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 8211221991
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  01.02.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221991

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 83/1/1
  IMT
  75516035780
  tek.održavanje
  01.02.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 83/1/1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 20/1/1
  IT
  08173654003
  tek.održavanje
  01.02.22
  1.000,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 20/1/1

  NAZIV KUPCA: IT

  OIB KUPCA: 08173654003

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 01.02.22

  IZNOS RAČUNA: 1.000,00 kn

 • 3090-11005-2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.01.22
  132,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

 • 5/1/1
  ALTER
  67416632585
  najamnina
  31.01.22
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5/1/1

  NAZIV KUPCA: ALTER

  OIB KUPCA: 67416632585

  OPIS RAČUNA: najamnina

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 8173842
  GRAD KLC
  25654647153
  kom.naknada
  31.01.22
  966,35 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8173842

  NAZIV KUPCA: GRAD KLC

  OIB KUPCA: 25654647153

  OPIS RAČUNA: kom.naknada

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 966,35 kn

 • 61559636
  INKASATOR
  51671452481
  kom.usluge
  31.01.22
  80,06 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61559636

  NAZIV KUPCA: INKASATOR

  OIB KUPCA: 51671452481

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 80,06 kn

 • 25-0122-0060099
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  31.01.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-0122-0060099

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 112/3062/997
  KABA
  08106331075
  platni promet
  31.01.22
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 112/3062/997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: platni promet

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 22/302/004784
  SUPERIUS
  88456877305
  tek.održavanje
  31.01.22
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 22/302/004784

  NAZIV KUPCA: SUPERIUS

  OIB KUPCA: 88456877305

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn

 • 3090-11005-2
  HP
  87311810356
  poštarina
  31.01.22
  132,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3090-11005-2

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 132,50 kn

 • 12/1/1
  RTP
  72731524239
  intelektualne usl.
  31.01.22
  3.375,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 12/1/1

  NAZIV KUPCA: RTP

  OIB KUPCA: 72731524239

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.375,00 kn

 • 35/1/3000
  TISAK
  32497003047
  prijevozne usluge
  31.01.22
  1.217,56 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 35/1/3000

  NAZIV KUPCA: TISAK

  OIB KUPCA: 32497003047

  OPIS RAČUNA: prijevozne usluge

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.217,56 kn

 • 5008966050-269-5
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.01.22
  347,59 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5008966050-269-5

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 347,59 kn

 • 5031006481-269-7
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.01.22
  269,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 5031006481-269-7

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 269,00 kn

 • 7483/TER03/1
  TERRAKOM
  29050776382
  telefonski troškovi
  31.01.22
  92,63 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 7483/TER03/1

  NAZIV KUPCA: TERRAKOM

  OIB KUPCA: 29050776382

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 92,63 kn

 • 01828998749000220201
  HT
  81793146560
  telefonski troškovi
  31.01.22
  665,99 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 01828998749000220201

  NAZIV KUPCA: HT

  OIB KUPCA: 81793146560

  OPIS RAČUNA: telefonski troškovi

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 665,99 kn

 • 3/1/1
  LEMI
  57303581697
  usluge čišćenja
  31.01.22
  1.625,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3/1/1

  NAZIV KUPCA: LEMI

  OIB KUPCA: 57303581697

  OPIS RAČUNA: usluge čišćenja

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.625,00 kn

 • 0010021493-220120-0
  HEP OPSKRBA
  63073332379
  el.energija
  31.01.22
  6.270,58 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 0010021493-220120-0

  NAZIV KUPCA: HEP OPSKRBA

  OIB KUPCA: 63073332379

  OPIS RAČUNA: el.energija

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 6.270,58 kn

 • 220522
  SC KLC
  58335400167
  usl.studen.ser.
  31.01.22
  5.575,51 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 220522

  NAZIV KUPCA: SC KLC

  OIB KUPCA: 58335400167

  OPIS RAČUNA: usl.studen.ser.

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 5.575,51 kn

 • 3516/IK/1
  INA
  27759560625
  trošak goriva
  31.01.22
  934,98 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 3516/IK/1

  NAZIV KUPCA: INA

  OIB KUPCA: 27759560625

  OPIS RAČUNA: trošak goriva

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 934,98 kn

 • 2-280-1220109294
  ČISTOĆA
  70467048139
  kom.usluge
  31.01.22
  146,34 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2-280-1220109294

  NAZIV KUPCA: ČISTOĆA

  OIB KUPCA: 70467048139

  OPIS RAČUNA: kom.usluge

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 146,34 kn

 • 51-001-1
  FERVENS
  62879157380
  intelektualne usl.
  31.01.22
  2.500,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 51-001-1

  NAZIV KUPCA: FERVENS

  OIB KUPCA: 62879157380

  OPIS RAČUNA: intelektualne usl.

  DATUM RAČUNA: 31.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.500,00 kn

 • K64-2022-123
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  28.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-123

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-119
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  28.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-119

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 50/P2/1
  ROŽMAN
  48155177580
  usluge odvjetnika
  28.01.22
  940,80 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 50/P2/1

  NAZIV KUPCA: ROŽMAN

  OIB KUPCA: 48155177580

  OPIS RAČUNA: usluge odvjetnika

  DATUM RAČUNA: 28.01.22

  IZNOS RAČUNA: 940,80 kn

 • 62/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  27.01.22
  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 62/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 27.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

 • 1325/47000/103/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  27.01.22
  31,90 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1325/47000/103/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 27.01.22

  IZNOS RAČUNA: 31,90 kn

 • 016/1/1
  DE FACTO PRODUKCIJA
  39941718054
  ostale usluge
  26.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 016/1/1

  NAZIV KUPCA: DE FACTO PRODUKCIJA

  OIB KUPCA: 39941718054

  OPIS RAČUNA: ostale usluge

  DATUM RAČUNA: 26.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • K64-2022-106
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  25.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-106

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 25.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-107
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  25.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-107

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 25.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 1088/47000/124/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  24.01.22
  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1088/47000/124/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 24.01.22

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

 • K64-2022-89
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  20.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-89

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 8211221112
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.01.22
  109,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221112

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 109,00 kn

 • 8211221111
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.01.22
  30,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221111

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 30,00 kn

 • 8211221110
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  20.01.22
  488,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211221110

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 488,00 kn

 • 61/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  20.01.22
  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 61/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 20.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

 • 10-P01-1-2022
  ELEKTROCENTAR
  68748349670
  tek.održavanje
  19.01.22
  2.050,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 10-P01-1-2022

  NAZIV KUPCA: ELEKTROCENTAR

  OIB KUPCA: 68748349670

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 19.01.22

  IZNOS RAČUNA: 2.050,00 kn

 • 877/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  19.01.22
  15,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 877/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 19.01.22

  IZNOS RAČUNA: 15,60 kn

 • 356/POSL4/1
  ISKON INTERNET
  36779353407
  tek.održavanje
  19.01.22
  1.250,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 356/POSL4/1

  NAZIV KUPCA: ISKON INTERNET

  OIB KUPCA: 36779353407

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 19.01.22

  IZNOS RAČUNA: 1.250,00 kn

 • 771-47000-102-2022
  HP
  87311810356
  poštarina
  18.01.22
  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 771-47000-102-2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: poštarina

  DATUM RAČUNA: 18.01.22

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

 • 126644-0296
  ZAMP
  56668956985
  autorska naknada
  17.01.22
  3.321,64 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 126644-0296

  NAZIV KUPCA: ZAMP

  OIB KUPCA: 56668956985

  OPIS RAČUNA: autorska naknada

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.321,64 kn

 • 11-1-1
  MDS
  39670306000
  tek.održavanje
  17.01.22
  600,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 11-1-1

  NAZIV KUPCA: MDS

  OIB KUPCA: 39670306000

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 600,00 kn

 • K64-2022-62
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  17.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-62

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 740/2101/1
  AUTOKLUB KLC
  80961444616
  tek.održavanje
  17.01.22
  557,10 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 740/2101/1

  NAZIV KUPCA: AUTOKLUB KLC

  OIB KUPCA: 80961444616

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 557,10 kn

 • 775/H160/11002
  CENTAR ZA VOZ.HRV.
  73294314024
  troš.reg.voz
  17.01.22
  799,33 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 775/H160/11002

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 799,33 kn

 • 748-H160-1102
  CENTAR ZA VOZ.HRV.
  73294314024
  troš.reg.voz
  17.01.22
  330,61 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 748-H160-1102

  NAZIV KUPCA: CENTAR ZA VOZ.HRV.

  OIB KUPCA: 73294314024

  OPIS RAČUNA: troš.reg.voz

  DATUM RAČUNA: 17.01.22

  IZNOS RAČUNA: 330,61 kn

 • K64-2022-46
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  14.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-46

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 14.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 68/8/043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  13.01.22
  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 68/8/043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 13.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

 • 879-03-15
  LJEKARNA DID PHARMA
  64673533392
  zdr.usluge spec.zaš.
  13.01.22
  151,88 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 879-03-15

  NAZIV KUPCA: LJEKARNA DID PHARMA

  OIB KUPCA: 64673533392

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 13.01.22

  IZNOS RAČUNA: 151,88 kn

 • K64-2022-40
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  12.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-40

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 12.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 1-001-1
  LA KREATIVA
  48530759849
  grafčke usluge
  11.01.22
  630,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1-001-1

  NAZIV KUPCA: LA KREATIVA

  OIB KUPCA: 48530759849

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 630,00 kn

 • K64-2022-23
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  11.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-23

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 25-1221-0844384
  FINA
  85821130368
  tek.održavanje
  11.01.22
  12,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 25-1221-0844384

  NAZIV KUPCA: FINA

  OIB KUPCA: 85821130368

  OPIS RAČUNA: tek.održavanje

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 12,50 kn

 • 821122392
  ADRIATIC
  94472454976
  osiguranje
  11.01.22
  93,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 821122392

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: osiguranje

  DATUM RAČUNA: 11.01.22

  IZNOS RAČUNA: 93,94 kn

 • K64-2022-12
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  10.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-12

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-10
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  10.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-10

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • K64-2022-11
  ZAVOD ZA HITNU MED.
  81321900129
  zdr.usluge spec.zaš.
  10.01.22
  50,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: K64-2022-11

  NAZIV KUPCA: ZAVOD ZA HITNU MED.

  OIB KUPCA: 81321900129

  OPIS RAČUNA: zdr.usluge spec.zaš.

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 50,00 kn

 • 283476/POSL1/1
  GRADSKA TOPLANA
  84300617934
  troš.grijanja
  10.01.22
  4.317,42 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 283476/POSL1/1

  NAZIV KUPCA: GRADSKA TOPLANA

  OIB KUPCA: 84300617934

  OPIS RAČUNA: troš.grijanja

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 4.317,42 kn

 • 318/47000/150/2022
  HP
  87311810356
  Poštarina
  10.01.22
  77,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 318/47000/150/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 10.01.22

  IZNOS RAČUNA: 77,60 kn

 • 59-8-043
  NOVI LIST
  44110106406
  grafčke usluge
  07.01.22
  3.190,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 59-8-043

  NAZIV KUPCA: NOVI LIST

  OIB KUPCA: 44110106406

  OPIS RAČUNA: grafčke usluge

  DATUM RAČUNA: 07.01.22

  IZNOS RAČUNA: 3.190,00 kn

 • 2219/87093/105
  SPAR
  46108893754
  mat.za čišćenje
  07.01.22
  149,94 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 2219/87093/105

  NAZIV KUPCA: SPAR

  OIB KUPCA: 46108893754

  OPIS RAČUNA: mat.za čišćenje

  DATUM RAČUNA: 07.01.22

  IZNOS RAČUNA: 149,94 kn

 • 1948-3062-997
  KABA
  08106331075
  Platni promet
  03.01.2022
  800,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 1948-3062-997

  NAZIV KUPCA: KABA

  OIB KUPCA: 08106331075

  OPIS RAČUNA: Platni promet

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022

  IZNOS RAČUNA: 800,00 kn

 • 8/47000/102/2022
  HP
  87311810356
  Poštarina
  03.01.2022.
  52,60 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8/47000/102/2022

  NAZIV KUPCA: HP

  OIB KUPCA: 87311810356

  OPIS RAČUNA: Poštarina

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 52,60 kn

 • 31-1-1
  IMT
  75516035780
  Tekuće održavanje
  03.01.2022.
  437,50 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 31-1-1

  NAZIV KUPCA: IMT

  OIB KUPCA: 75516035780

  OPIS RAČUNA: Tekuće održavanje

  DATUM RAČUNA: 03.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 437,50 kn

 • 4046007203-202201-1
  HRT
  68419124305
  RTV pretplata
  01.01.2022.
  240,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 4046007203-202201-1

  NAZIV KUPCA: HRT

  OIB KUPCA: 68419124305

  OPIS RAČUNA: RTV pretplata

  DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 240,00 kn

 • 8211227
  ADRIATIC
  94472454976
  Premija osiguranja
  01.01.2022.
  90,00 kn

  Detalji računa

  BROJ RAČUNA: 8211227

  NAZIV KUPCA: ADRIATIC

  OIB KUPCA: 94472454976

  OPIS RAČUNA: Premija osiguranja

  DATUM RAČUNA: 01.01.2022.

  IZNOS RAČUNA: 90,00 kn