Prvi Karlovački

Marketing

Page image

Cjenik usluga

Cjenik usluga – Lokalni izbori 2021.

tel. +385 (0)47 611 400

fax +385 (0)47 611 404

marketing@karlovacki.hr

Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
Obala Vladimira Mažuranića 2
47000 Karlovac
Republika Hrvatska