Marketing

Cjenik usluga

Cjenik Parlamentarni izbori 2024

Cjenik Izbori za Europski parlament 2024

tel. +385 (0)47 611 400

fax +385 (0)47 611 400

marketing@karlovacki.hr

Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
Obala Vladimira Mažuranića 2
47000 Karlovac
Republika Hrvatska