Marketing

Cjenik usluga

tel. +385 (0)47 611 400

fax +385 (0)47 611 404

marketing@karlovacki.hr

Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
Obala Vladimira Mažuranića 2
47000 Karlovac
Republika Hrvatska