Prvi Karlovački

Impressum

Page image

Nakladnik:
Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
OIB: 55570691155
Obala Vladimira Mažuranića 2, 47000 Karlovac, p. p. 91
tel. +385 (0)47 611 400
fax +385 (0)47 611 404

Redakcija: redakcija@karlovacki.hr

Marketing: marketing@karlovacki.hr

Nadzorni odbor:
Ivana Mehle– predsjednica

Rahela Ofner – zamjenica predsjednice

Miloš Milovanović – član