Prvi Karlovački

Impressum

Page image

Nakladnik:
Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
OIB: 55570691155
Obala Vladimira Mažuranića 2, 47000 Karlovac, p. p. 91
tel. +385 (0)47 611 400
fax +385 (0)47 611 404

Direktorica:
Vanda Basta

Voditelj prodaje i marketinga:

Matija Perković

Glavni urednik:
Branko Obradović

Zamjenica glavnog urednika:
Anamarija Radočaj

Zamjenica glavnog urednika:
Ksenija Begović

Grafički urednik:
Dinko Neskusil

Novinari:
Sunčica Laić
Miloš Milovanović
Renata Benković

Glazbeni urednik:
Miroslav Stojaković

 

Nadzorni odbor:
Ivana Mehle– predsjednica
Ksenija Begović – zamjenica predsjednice
Rahela Ofner – član