Prvi Karlovački

Impressum

Page image

Nakladnik:
Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
OIB: 55570691155
Obala Vladimira Mažuranića 2, 47000 Karlovac, p. p. 91
tel. +385 (0)47 611 400
fax +385 (0)47 611 404

Direktor:
Matija Perković

Glavni urednik:
Branko Obradović

Zamjenica glavnog urednika:
Anamarija Radočaj

Zamjenica glavnog urednika:
Ksenija Begović

Grafički urednik:
Dinko Neskusil

Novinari:
Vanda Basta
Sunčica Laić
Miloš Milovanović
Renata Benković
Leo Staković

Glazbeni urednik:
Miroslav Stojaković

Nadzorni odbor:
Stjepan Mrežar – predsjednik
Renata Kučan – zamjenica predsjednika
Ksenija Begović – član