Impressum

Nakladnik:
Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
OIB: 55570691155
Obala Vladimira Mažuranića 2, 47000 Karlovac, p. p. 91
tel. +385 (0)47 611 400
fax +385 (0)47 611 404

 

E-mail:

Redakcija:
redakcija@karlovacki.hr

Marketing:
marketing@karlovacki.hr

 

Nadzorni odbor:

Irena Božičević - predsjednica

Rahela Ofner - zamjenica predsjednice
Miloš Milovanović - član