Nadzorni odbor

Nadzorni odbor tvrtke Hrvatski radio Karlovac d.o.o.:

Predsjednica - Ivana Mehle

Zamjenica predsjednice - Rahela Ofner

Član - Miloš Milovanović

ODLUKA o kriterijima i pravilima za imenovanje članova Nadzornog odbora