Prvi Karlovački

Nadzorni odbor

Page image

Nadzorni odbor tvrtke Hrvatski radio Karlovac d.o.o.:

Predsjednica – Ivana Mehle

Član – Rahela Ofner

ODLUKA o kriterijima i pravilima za imenovanje članova Nadzornog odbora