Kontakt

Hrvatski radio Karlovac d.o.o.

Obala Vladimira Mažuranića  2
47000 Karlovac
Republika Hrvatska

tel. +385 (0)47 611 400
fax +385 (0)47 611 404

tel. režija Prvi karlovački:
+385 (0)47 611 402
+385 (0)47 611-403

Redakcija:
redakcija@karlovacki.hr

Glavni urednik:
urednik@karlovacki.hr

Marketing:
marketing@karlovacki.hr