Iako mnogi misle da je to ''porta'' na ulazu, na info pultu možete dobiti provjerene i potpune informacije o tržištu rada, a služi i kao odjel za prijavu u evidenciju.

Info pult na Burzi

VIŠE IZ RUBRIKE

  Svatko tko je ikad nekim povodom završio na burzi u Domobranskoj prvo je morao na ''recepciju''. Takozvani info pult (bolje: infopult, spojeno) prijemni je odjel koji služi za dobivanje općih informacija, kako za nezaposlene, tako i za poslodavce, ali i sve druge kojima treba određena informacija iz područja tržišta rada. Info pult je također i središnje mjesto u svakom područnom uredu i za prijavu u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Prijava u evidenciju nije obavezna, iako mnogi još uvijek tako misle. Više od dva desetljeća je prošlo otkad je bio na snazi zakon prema kojemu da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na besplatno zdravstveno osiguranje jedino i isključivo ako bi bila prijavljena na HZZ. Dakle, danas se pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu ne uvjetuje ulaskom u evidenciju na tzv. burzi. Osoba se može prijaviti u evidenciju Zavoda kad se odluči za aktivno i sustavno traženje posla i ako im treba pomoć kod pronalaska istog. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuju se u evidenciju Zavoda osobnim dolaskom ili elektronskim putem prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

  Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba osobnim dolaskom na info pult potrebno je priložiti:

  • identifikacijski dokument (važeću osobnu iskaznicu izdanu u RH, putovnicu ili boravišnu iskaznicu)
  • potvrdu o boravištu (ako se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici)
  • svjedodžbu o završenoj školi ili diplomu, original na uvid ili ovjerenu kopiju (ako osoba ne posjeduje original)
  • podatak o OIB-u

  Radno vrijeme info pulta Područnog ureda Karlovac Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 07:00 je do 15:00 sati, svakog radnog dana. Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba elektronskim putem, potrebno je putem e-maila priložiti scan ili fotografiju identifikacijskog dokumenta i/ili potvrde o boravištu.

  Navedene dokumente zajedno s ispunjenom prijavnicom koja se može preuzeti na internetskoj stranici HZZ-a potrebno je proslijediti na e-mail adresu područnog ureda, u ovom slučaju na e-adresu prijava.karlovac@hzz.hr.

  Osobe koje se prijavljuju elektronskim putem, mogu poslati prijavnicu bez potpisa, no dužne su odazvati se na poziv Zavoda i tada dostaviti izvornik dokumentacije na uvid te naknadno vlastoručno potpisati dokumente za prijavu u evidenciju nezaposlenih. Ako dolazite iz radnog odnosa i ostvarujete pravo na novčanu naknadu za nezaposlene, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, no o temi novčane naknade ćemo u nekom od sljedećih kutaka za nezaposlene na našem portalu pod nazivom WEB infopult. Zasad vas za više informacija upućujemo na internetsku stranicu HZZ-a ili na neki od kontakata sa Zavodom koji su navedeni na njihovoj službenoj stranici, primjerice putem e-maila ili putem kontakt pozivnog info centra.

  Na Zavod za zapošljavanje se mogu prijaviti sve osobe koje:

  • ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
  • nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
  • nisu član zadruge ili upravitelj zadruge
  • nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator,
  • nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
  • ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
  • nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
  • nisu zaposleni prema posebnim propisima,
  • nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika
  • mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
  • ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu,
  • nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
  • nije uključena u program socijalnog uključivanja na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju o privremenoj nezapošljivosti,
  • nisu redoviti učenik ili student.

  Ako se odlučite prijaviti u evidenciju nezaposlenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ondje možete dobiti:

  • informacije o slobodnim radnim mjestima,
  • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
  • informacije o stanju na tržištu rada - struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
  • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla),
  • pravne savjete,
  • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti,
  • informacije o potporama za zapošljavanje i vaučerima za obrazovanje.

  Na infopultu HZZ-a možete se raspitati i o, laički rečeno, poticajima za zapošljavanje koji vam kao nezaposlenoj osobi mogu pomoći kod zapošljavanja, dodatnog obrazovanja ili ulaska u poduzetničke vode. Zavod također organizira i različite radionice, predavanja i programe koji vam mogu pomoći oko aktivnog traženja posla i upravljanja vašom karijerom, te kako biste ovladali nekim važnim dodatnim vještinama uz pomoć kojih biste lakše došli do traženog zaposlenja.

  U svakom slučaju, ako morate na, kolokvijalno rečeno ''burzu'' – infopult je prva stanica za sve informacije koje trebate ili će vas djelatnik na tom odjelu uputiti kako do njih, a kao što smo rekli – na info pultu se možete i prijaviti u evidenciju. Još nam je kao važna usluga koja se ''obavlja'' na info pultu ostalo podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu, a o tome ćemo u nekom od naših sljedećih tekstova u ovoj rubrici.