Potpora za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Financijska injekcija bespovratnih sredstava kod otvaranja vlastitog biznisa

VIŠE IZ RUBRIKE

  Iako su nesigurna i rizična vremena, mnogi se odluče na pokretanje vlastitog ''biznisa'' i u tome im odlično pomogne financijski poticaj s Burze rada iliti HZZ-a. Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i pokretanje poslovanja poslovnog subjekta (obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost). Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba (maksimalno dvije mogu uz poticaj, a udružiti se u poslovni subjekt može i više osoba - ali bez potpore) ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli. Ukratko, nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje mogu dobiti financijsku podršku ako se odluče pokrenuti vlastiti posao, i to subvenciju do najviše 120.000 kuna (ukoliko se radi o zelenim ili digitalnim djelatnostima - do 150.000 kuna).

  Iznos potpore i za koje djelatnosti vrijedi

  Iznos potpore određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Tako najveći iznos od 120.000,00 kn mogu dobiti oni koji će se baviti primjerice građevinarstvom, prerađivačkom industrijom ili sanacijom okoliša, a do 80.000 kn mogu dobiti oni koji registriraju trgovačku djelatnost, prijevoz i skladištenje, ugostiteljstvo, rekreacija, administracija, obrazovanje i slično. Popis djelatnosti za veći ili manji iznos provjerite na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Inače, konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje određuje se temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

  Postoje i djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora. To je recimo područje poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (određeni odjeljci, provjeriti na www.hzz.hr), zatim za zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, (provizijske prodaje, akviziterstva), pružanje smještaja, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama, pravne djelatnosti, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, djelatnosti zapošljavanja, putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima i sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu. Za provjeru odgovara li vaša buduća djelatnost kriterijima ove potpore upućujemo vas na popis djelatnosti na službenim stranicama HZZ-a ili na kontakt s djelatnicima Zavoda.

  Pravdanje dobivenih sredstava

  Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se u fiksnom iznosu i varijabilnom.

  Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

  Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

  Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

  -kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)

  -kupnja ili zakup licenciranih IT programa

  -kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)

  -kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)

  -kupnja franšiza.

  Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u. Navedeni prihvatljivi troškovi moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu i odgovarati realnim tržišnim cijenama te biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi. Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova koje treba opravdati također je dostupan na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Tko ne može ostvariti potporu?

  Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, oni koji su bili zaposleni u poslovnom subjektu kojeg žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kao i osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, zatim oni kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci, podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore. Ovo su neke od prepreka, kompletan popis proučite na stranicama Zavoda.

  Kriteriji, obveze, isplata

  Glavni kriterij za odobravanje potpore je poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva, a glavna obveza korisnika 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora. Također, treba namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja. Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

  Sredstva se isplaćuju jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore, a pod uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) i rješenja nadležnog registra, odnosno tijela (npr., sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo) o upisu poslovnog subjekta od strane podnositelja zahtjeva.

  Predaja zahtjeva

  Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi www.mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani. Obavezna dokumentacija koju nezaposlena osoba dostavlja uz prijavu:

  -Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan, odnosno registriran,

  -Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika ili Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate).

  Zahtjevi za mjeru samozapošljavanja podnose se do 31.10.2022. godine!

  Sve ostale detalje možete saznati na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, možete se prijaviti i na besplatno online predavanje o ovoj potpori, a postoji i služba za korisnike koja će vam rado odgovoriti na sva vaša pitanja i razriješiti eventualne nedoumice. Broj kontakt centra je 01/6444000, a radno vrijeme istog je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

  Izvor informacija: www.hzz.hr