Borlinska voda sinonim za kvalitetu

Voda u Luščiću i na Švarči kvalitetna kao borlinska - Ima korisne mineralne sastojke, bolje je filtrirana i zdravija

VIŠE IZ RUBRIKE

    Radovi na istraživanju novih izvorišta pitke vode naša su trajna zadaća s ciljem stabilne i kontinuirane vodoopskrbe grada u budućnosti. Tu aktivnost već niz godina provodimo u suradnji sa Hrvatskim vodama, istaknuli su u ViK-u.

    -Tijekom 2017. godine pronađene su nove pogodne lokacije, temeljem geofizičkog sondiranja na potezu od Borlina do Mostanja. Taj postupak dao nam je „sliku podzemlja“ na više područja, a dvije su lokacije odabrane kao najbolji „kandidati“ za nastavak istraživanja u naseljima Luščić i Švarča. Tamo su izgrađene piezometarske bušotine koje su pokazale postojanje vodonosnih slojeva te dovoljne količine podzemnih voda. Temeljem pozitivnog nalaza, Hrvatske vode izradile su Program bušenja istražno-eksploatacijskih zdenaca dubine 100 metara.

    Radovi na izradi tih zdenaca vrijedni su 655.540,00 kn, a Hrvatske vode ih financiraju sa 80 % učešća. Gradilište u naselju Luščić ovih je dana obišao geolog Šime Čupić, predstavnik Hrvatskih voda te se osvrnuo na značaj radova.

    -Voda u Luščiću i Švarči potječe iz karbonatnih naslaga. Tu se radi o velikim dubinama 100-105 metara i takva voda ima korisne mineralne sastojke, bolje je filtrirana i time zdravija od primjerice vode iz aluvija koji je znatno plići i kao takav ranjiv te ovisi o prihrani iz rijeka. Voda iz karbonata tako je zapravo stalnih količina i svojstava, a ove lokacije možemo usporediti sa borlinskom vodom, koja je više od jednog stoljeća sinonim za kvalitetu.

    Na temelju istih ovakvih istraživačkih radova, u Karlovcu su već ranije izgrađeni novi zdenci na vodocrpilištima Švarča, Mekušje i Gaza I.