Vi pitate, mi tražimo odgovore

Što te žulja? Tema: Naknade za pomoć i njegu i osobnu invalidninu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom

  Pitanja: 

  Početkom ove godine resorna ministrica Nada Murganić najavila je povećanja za njegu i pomoć i osobne invalidnine, što je krenulo u svibnju ove godine. Međutim, mnogi je do danas nisu dobili, sve to ide na kapaljku. S obzirom da je već mjesec rujan slušatelja zanima zašto to toliko kasni.

  Odgovor: 

  Poštovani,

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 130/2017) kojim se povećavaju naknade za  doplatak za pomoć i njegu  i osobnu invalidninu stupio je na snagu 1.4.2018. godine.

  Od 1.4.2018. počelo je preispitivanje prava u 1210 predmeta doplatka za pomoć i njegu i 559 predmeta osobne invalidnine. Ukupno je na dan 31.3.2018. bilo urudžbirano i spremno za postupke 1769 predmeta.

  Radi se o pokrenutim upravnim postupcima  i  preispitivanje prava na daljnje korištenje naknada.

  Rješavanje tolikog broja predmeta i donošenje novih rješenja  zahtijevali su preraspodjelu posla kao i prekovremeni rad.

  Sa zadovoljstvom ističemo da smo do danas riješili sve predmete u kojima smo mogli donijeti novo rješenje odnosno ukupno  1719  predmeta.. U postupku preispitivanja nalazi se još 50 korisnika za koje će se po okončanju postupka, sukladno utvrđenom,  donijeti novo rješenje.

  Svi korisnici kojima je i na dalje  rješenjem priznato ostvarivanje prava dobili su razliku u visini naknade od 1.4 2018 i isplatu na dalje po novim pripadajućim iznosima za pripadajući mjesec. Isplate se uvijek odnose na prethodni mjesec u tekućem mjesecu.  U rujnu su bile isplate za kolovoz a svi koji su dobili rješenja tijekom rujna,  prve uvećane isplate dobiti će u listopadu.

  Za informaciju korisnicima:

  smanjeni opseg doplatka za pomoć i njegu do 1.4.2018 godine iznosio je 350 kn  i povećava se na 420 kn, doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu iznosio je 500 kn i povećava se na 600 kn. osobna invalidnina iznosila je do 1.4.2018. g. 1250 kn a povećava se na 1500 kn mjesečno.

  Za sve informacije o rješenjima  i isplatama korisnici se mogu obratiti na brojeve telefona: 047 415 783 i 047 415 610.

  S poštovanjem,

  Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac, Mirjana Pogačić, dipl.soc.radnik