Od Ministarstva kulture prikupljeno je 300.000 kuna, a Grad i Županija osigurali su 40.000 kuna

Sanira se klizište ispod crkve Majke Božje Snježne na Dubovcu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Počela je sanacija klizišta ispod dubovačke župne crkve Majke Božje Snježne, na što su župljani čekali  četiri godine. Podsjetimo nakon obilnih kiša u rujnu 2014. godine otvorilo se klizište kod crkve, a odron je odnio i postaju Križnog puta.

  Nedugo nakon toga za rektora Nacionalnog svetišta svetog Josipa i dubovačkog župnika imenovan je mons. Antun Sente mlađi, koji je tada u razgovoru rekao da će postaja Križnog puta biti spremljena i ponovo postavljena kad klizište bude sanirano.

  Na pitanje zašto je sanacija krenula tek sad, mons. Sente odgovara da su sad tek namaknuli novac.

  Naime, projektna dokumentacija za sanaciju klizišta napravljena je 2015. godine, što je koštalo oko 100.000 kuna, a predviđeni trošak radova po projektu je oko pola milijuna kuna.

  -Kad sam došao ovdje prvo sam se javio na natječaj za sanaciju zvonika na crkvi Majke Božje Snježne, ali u dogovoru s Konzervatorskim odjelom i Ministarstvom kulture donijeli smo odluku da je važnije najprije sanirati klizište ispod crkve. Dakle Ministarstvo je od 2015. godine, svake godine odobrilo 100.000 kuna i čekali smo da skupimo dovoljno novca da možemo konačno pristupiti realizaciji ovog projekta. Također pripomogli su nam Grad i Županija, kazao je Sente.

  Od novca koji je osiguralo Ministarstvo kulture prikupljeno je 300.000 kuna, Grad i Županija osigurali su zajedno 40.000 kuna, oko 30.000 kuna su vlastita sredstva župe, a za potpuni završetak projekta nedostaje još 130.000 kuna.  Do sada prikupljenim novcem plan je napraviti većinu radova, a za iduću godinu ostalo bi još stavljanje završnog sloja zemlje i sijanje trave.

  Župnik kaže da bi radovi, ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale trebali biti završeni u roku od 30-ak radnih dana. Za izvođača je izabrao obrt GME iz Sunje, s kojima je imao pozitivna iskustva još dok je bio u Sisačkoj biskupiji. Također obrt ima i potrebne certifikate da može obavljati ove poslove.

  Trenutačno su mjestu klizišta iskopane terase i u sam brežuljak se postavljaju tzv. sidra. Kako su pojasnili radnici, buše se rupe od 12 metara, u koje se postavlja armatura uz koju se ubrizgava posebna smjesa koja se povezuje s tlom i tako sprječava daljnja klizanja terena. U planu je postavljanje 12 takvih sidra.

  Kako je rekao jedan od radnika, ne treba čuditi što je došlo do klizanja jer se vidi da na brežuljku ima puno navoza, ostataka cigle i crijepa, ali i crvenice, što je vjerojatno dovelo do problema.

  Po završetku radova mons. Antun Sente najavio je da će postaja Križnog puta biti vraćena na njezino mjesto.

  Zahvaljujem Brankici Križanić iz Konzervatorskog odjela, te Davoru Trupkoviću pomoćniku ministrice kulture jer bez njihove svesrdne pomoći bilo bi jako teško realizirati ovaj projekt. No, nadam se da će u Ministarstvu i dalje pomagati Župu Dubovac, dodao je mons. Sente napomenuvši da zvonik još uvijek treba sanaciju.

  Naša župna crkva iznutra izgleda relativno dobro, imamo dvoje orgulje što je rijedak primjer i postoji još samo jedna takva dvorana, a rijetkost je da su oboje orgulje djelo istog majstora i nedavno su obnovljene. Imali smo u crkvi nekoliko vjenčanja i krštenja, ali... Velika nam je želja da se napravi staza od središnjeg križa kod Svetišta, po bivšoj motokros stazi koja bi povezivala Svetište i župnu crkvu i time bi uvelike doprinijeli promociji, ne samo Majke Božje Snježne, nego i Starog grada pogotovo kad bi se oko njega barem malo skresalo drveće pa da bude vidljiv od Svetišta, dodao je na kraju mons. Antun Sente.