Jelić: Ovo je ogroman novac od skoro 36 milijuna kuna koji je doista dobro uložen i uz kadar koji je vrhunski , sigurno se olakšava svaki oblik rada u medicini

Župan Jelić obišao završene dnevne bolnice i operacijske dvorane

VIŠE IZ RUBRIKE

  Župan Damir Jelić sa zamjenicom Vesnom Hajsan Dolinar danas je obišao novouređene prostore dnevnih bolnica pri karlovačkoj Općoj bolnici. Projekt je obuhvatio rekonstrukciju, uređenje i opremanje ukupno 10 dnevnih bolnica i četiri operacijske dvorane za operativne zahvate jednodnevne kirurgije.

  -Ovo je ogroman novac od skoro 36 milijuna kuna koji je doista dobro uložen i uz kadar koji je vrhunski , sigurno da se olakšava svaki oblik rada u medicini. Za mene kao laika ovo je uistinu jedan revolucionarni događaj jer kada se sam staviš u poziciju pacijenta, najgore je kada se dugo vremna ne može otkriti što je problem, a nakon toga je najveći šok ležati u bolnci. Normalno je da je za nešto to potrebno, ali logika dnevne bolnice uprvo je suprotna; pacijent je u središtu i oko nejga se odrađuje sve što se treba odraditi, bez obzira dali to bila dijagnostika, manji operativni zahvati ili terapija, prvi su dojmovi župana Jelića nakon obilaska.

  -Ovaj projekt je uistinu iznimno  učinkovit i izražavam veliko zadovoljstvo s onim  što se može vidjeti. Sigurno je čak i dobar omjer između onoga što se u Karlovačkoj županiji ulaže u stručnjake i ljude prema opremi i prema onome što je potrebno u ovim zahvatima  koji su klasične građevine, zaključio je župan.

  Kroz novouređene prostore župana i njegove suradnike proveli su ravnatelj bolnice  i njegov zamjenik doktori Ervin Jančić i Vladimir Bauer.

  -Željeli smo upoznati javnost Županije da su gotovi radovi na projektu dnevnih bolnica i operacijskih dvorana. Radovi su bili gotovi 30. lipnja, upravo prema terminskom planu. Time smo ispunili zakonsku obvezu završetka radova kako je bilo i najavljeno. Uložena su sva sredstva kako je bilo i planirano te je nabavljena sva oprema predviđena planom i  projektom te smo započeli s radom u svim dnevnim bolnicama, izjavio je ravnatelj Bolnice.

  Inače, u opremu je uloženo 19, a u građevinske radove 16 milijuna kuna. Sve je obavljeno sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkuretnost i kohezija“.