Jančić: Njegov rad bitan je za razvoj medicine kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu

Znanstveno – stručni skup o dr. Andriji Štamparu

VIŠE IZ RUBRIKE

    Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara bila je tema znanstveno - stručnog skupa održanog u karlovačkoj Općoj bolnici.

    -Bio je to ustvari spomendan na našeg poznatog liječnika dr. Andriju Štampara povodom njegovog 130. rođendana. Njegov rad bitan je za razvoj medicine kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Prvo radno mjesto dr. Štampara bilo je u Karlovcu 1912. godine te je dao veliki doprinos u preventivnoj medicini i razvoju psihijatrije kao i prevenciji alkoholizma u Hrvatskoj. Zaslužan je i za izdavanje prvog  časopis  „Je li alkohol hrani“ , a bio je i jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije. Po njegovim preporukama i manirima  djeluje i škola koja se bavi preventivnim radom na području Republike Hrvatske, kaže ravnatelj Bolnice prim. dr. Ervin Jančić.

    Profesor dr. Amir Muzur jedan od predavača osvrnuo se na Štamparov boravak i rad u Rijeci, dok je prim. dr. Hrvoje Cvitanović govorio o karlovačkim danima dr. Štampara 1912. i 1913. godine. Dr. Igor Salopek na znanstveno – stručnom skupu govorio je o korijenima i pokretima antialkoholizma, poput prvih plakata, knjižica, predavanja te prvog Kluba liječenih alkoholičara koji u karlovačkoj bolnici i danas radi po tom principu.

    Skup su organizirali uz karlovačku Bolnicu, Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, karlovačko Veleučilište i karlovačka podružnica Hrvatskog liječničkog zbora.