Za rad mjesne samouprave u 2020. godini osigurano više od dva milijuna kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

  Za financiranje rada mjesne samouprave u 2020. godini u Gradskom proračunu osigurano je dva milijuna i 30 tisuća kuna.

  Sredstva za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora raspodjeljuju se prema udjelu broja stanovnika GČ i MO u ukupnom broju stanovnika grada Karlovca, prema udjelu površine njihovih područja u ukupnoj površini područja grada Karlovca, kao i prema visini troškova za administrativno funkcioniranje njihovih vijeća za što svako vijeće GČ i MO dobiva po 7.500 kuna.

  Planirani iznos od 100.000 kuna utrošit će se za plaćanje troškova zakupnina i najamnina uredskog prostora koje koriste jedinice mjesne samouprave.

  Za redovne aktivnosti mjesne samouprave osigurano je 1,028 milijuna kuna, a isplaćivat će se u jednakim tromjesečnim iznosima.

  Nadalje, iznos od 102.000 kuna koristit će se za sufinanciranje izvanrednih i neplaniranih troškova poslovanja GČ i MO, na temelju rješenja Gradonačelnika.

  Za sufinanciranje projekata u gradskim četvrtima i mjesnim odborima  u sklopu  KAkvart-a planirano je 800 tisuća kuna, a raspodjela sredstava bit će na temelju utvrđenih kriterija Gradonačelnika po zaprimljenim prijavama gradskih četvrti i mjesnih odbora.

  U cilju transparentnog prikazivanja aktivnosti jedinica mjesne samouprave, utvrđena je obveza tromjesečnog izvještavanja o utrošku financijskih sredstava.(sl)