Preuređenjem Vojne bolnice dobit će se još 105 kreveta za studente

Vojna bolnica bit će preuređena u studentski dom, a Bosanski magazin u studentski restoran

VIŠE IZ RUBRIKE

  Javno potpisivanje sporazuma o rekonstrukciji i prenamjeni objekata "Vojne bolnice" i "Bosanskog Magazina" za potrebe proširenja kapaciteta studentskog doma i izgradnje restorana studentske prehrane održano je danas u prostorijama Studentskog centra Karlovac. Sporazum su potpisali ravnatelj Studentskog centra Karlovac Željko Šančić, dekanica Veleučilišta u Karlovcu Nina Popović, zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i karlovački gradonačelnik Damir Mandić. Uvodno je govorio ravnatelj Studentskog centra Karlovac Željko Šančić.

  -Ovdje smo danas zbog potpisivanja sporazuma, kojeg će potpisati četiri strane. Sporazum je vezan uz rekonstrukciju, uređenje i prenamjenu postojećih zgrada na katastarskoj čestici 992/4 katastarske općine Karlovac 2, a to je čestica na kojoj se nalaze bivša vojna bolnica i Bosanski magazin. Vojna bolnica bit će preuređena u studentski dom, a Bosanski magazin u restoran studentske prehrane, kazao je Željko Šančić.

  Šančić je kazao da se ove godine kod upisa u Studentski dom pokazao nedostatak kapaciteta od 70 i više mjesta. Studentski dom sada ima 150 kreveta, a prenamjenom dobit će još 105 mjesta. Željko Šančić je rekao da se zna da je potreban restoran studentske prehrane, a za sada se studenti hrane u privatnom restoranu. Dekanica Veleučilišta u Karlovcu Nina Popović kazala je da je ovaj projekt nadogradnja cijelog procesa razvoja Veleučilišta.

  -Mi na ovaj projekt i na ovu suradnju gledamo kao na ispunjavanje ciljeva razvojne strategije Veleučilišta u Karlovcu i zapravo na nadogradnju kontinuiteta razvoja Veleučilišta. Na ovo gledamo kao na dio slagalice, koja se zove osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja. Samo je jedan od tih standarda i samo jedan dio te slagalice su upravo resursi za učenje i standard studenata. Naravno, uz to sve ostalo, mi moramo kontinuirano raditi, ne samo na osiguravanju prostornih kapaciteta, nego i na osiguravanju ljudskih kapaciteta. Isto tako moramo raditi i na investicijama u kapitalnu opremu, što će onda studentima osigurati bolje pozicioniranje u poslovnom sektoru i na tržištu rada, rekla je Nina Popović.

  Grad Karlovac i Karlovačka županija dali su po 400 tisuća kuna za izgradnju projektne dokumentacije. Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin kazala je da je ovaj projekt značajan i za obnovu Zvijezde.

  -Ovo je početak jednog novog projekta prenamjene nekadašnjih vojnih projekata. Potpisivanjem ovog sporazuma pokazujemo da su sve institucije na strani ovog projekta. Ovim projektom riješit ćemo smještaj i prehranu studenata, a treba reći da će studentski restoran biti otvoren i za sve građane i turiste. U ovom projektu imamo podršku Ministarstva kulture, istaknula je Martina Furdek Hajdin.

  Grad Karlovac kupio je kuću u koju će biti preseljeno sklonište za žene Ženske grupe Korak. Gradonačelnik Mandić istaknuo je da je potpisivanje sporazuma početak jedne prekrasne priče.

  -Ovaj projekt i ovaj sporazum na neki način su posljedica onog jednog samopouzdanja, kojeg smo mi u Karlovcu, što na arhitektonskoj i građevinskoj razini, a što na ljudskoj, ustvari počeli baštiniti kada je otvoren sadašnji Studentski dom. Završetak Studentskog doma sve nas u Karlovcu uvjerio je da se može, da je moguće nešto napraviti. U tom kontekstu možemo svi biti zadovoljni, ali isto tako to zadovoljstvo je jedna velika obveza. Ovo je dokaz da se Veleučilište u Karlovcu razvija u pravom smjeru i da se na taj način oživljava Zvijezda, rekao je Damir Mandić.

  Projekt preuređenja Vojne bolnice u studentski dom predstavila je arhitektica Petra Jurčević iz Projektnog biroa Agora. Ravnatelj Studentskog centra Karlovac Željko Šančić kazao je da će projektna dokumentacija za Bosanski magazin biti gotova tijekom iduće godine. On očekuje da će radovi na Vojnoj bolnici biti gotovi do kraja 2020. godine, a na Bosanskom magazinu krajem 2021. godine ili početkom 2022. godine. Vrijednost kompletnog projekta je oko 25 milijuna kuna, a bit će financiran europskim novcem, vlastitim sredstvima i kreditnim zaduženjem.