Aglomeracija je „u roku i drži ritam“

U Zvijezdi gotovo 40 posto kanalizacije, Mandić poručio: Obveza je da se svi spoje na kanalizaciju

VIŠE IZ RUBRIKE

Pred završetkom

Od subote će na Glazbeno paviljonu dva tjedna će biti dostupne info grafike svih radova u Zvijezdi odnosno svega onoga što se radi, što se planira raditi i kako će se to izvesti, najavio je gradonačelnik

Projekt Aglomeracije približava se završetku. Do sada je ukupno je realizirano 30 milijuna eura, što čini preko 60 posto financijske realizacije. Izgrađeno je preko 50 kilometara kanalizacije i položeno preko 40 kilometara vodoopskrbne mreže što čini preko 70 posto ukupnih duljina u projektu, izvijestila je direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica.

Radovi se odvijaju u šest grupa pa je direktorica iznijela i podatke za svaku grupu.

Na Turnju i Kamenskom su radovi potpuno završeni, obavljeni su tehnički pregledi vodoopskrbe i   još su samo preostali tehnički pregledi kanalizacije, kazala je Malenica. U Hrnetiću su radovi u visokom stupnju gotovosti, u 95 posto su položeni cjevovodi, te se trenutno izvode radovi u Kaštelu i na crpnoj stanici Ilovac. U Drežniku se radi u glavnoj ulici na sanitarnom kanalu, a radovi u Sušačkoj i sporednim ulicama su gotovi. U Gornjoj Švarči i Gornje Mrzlo Polje koji čine jednu grupu radova također je visok realizacija. Položeno je 92 posto cjevovoda odvodnje i 85 posto vodoopskrbe, u Baščinskoj ulici se asfaltira nogostup. Što se tiče Gornjeg Mrzlog Polja, to je gradilište koje počelo zadnje i tamo se radi na izgradnji sanitarne kanalizacije, rekla je još direktorica ViK-a.

-Grupa 4, a to je Zvijezda, Mala Švarča i Gornje Mekušje počela je zadnja. U Zvijezdi je već odrađeno 40 posto kanalizacije, trenutno se radi iskop sanitarne kanalizacije u Klaićevoj ulici. Također se radi vodoopskrba u Banjavčićevo ulici, a u Tijesnoj ulici traju arheološka istraživanja. Prvi sliv koji će završiti u Zvijezdi je sliv odvodnje Haulikova, Klaićeva, Ruski put. Tamo će se stvoriti uvjet za priključenje korisnika na novi sustav, a prva ulica koja će se urediti bit će Haulikova.

U Gornjem Mekušju, radovi idu jako brzo, već je odrađeno 75 posto kanalizacije, sada se radi u ulici Otok i u Mekušanskoj cesti se izvode priključci. U Maloj Švarči radovi također idu jako brzo i isto je odrađeno 76 posto kanalizacije. Radi se u glavnoj ulici Mala Švarča i radi se vodoopskrba u Ulici Luke i Vinički put, najavila je Katarina Malenica.

U Grupi 5, a to su Jamadol, Jozefinska, Tušmer i Belajske Poljice gradilišta su sva u viskom stupnju gotovosti i čeka se samo asfaltiranje pojedinih ulica. U Donjoj Švarči 93 posto cjevovoda je položeno i izvode se kućni priključci. Grupa 6 obuhvaća postrojenje za sušenje mulja koje je završeno, kao i probni rad, a puštanjem postrojenja u rad tri do četiri puta se smanjio volumen mulja.

I ovom je prilikom Katarina Malenica pozvala građane na suradnju i na strpljenje, uz napomenu da svakodnevno kontaktiraju s građanima, putem telefona i društveni mreža i stalno su na raspolaganju svjesni da je život uz gradilišta otežan.

Aglomeracija je uglavnom financirana europskim sredstvima, no dodatna sredstva Grad je osigurao iz svog proračuna za parterno uređenje.

-Po logici projekta ova parterna uređenja, kolnici, nogostupi, javna rasvjeta to dolazi na kraju i u 2024. godini ćemo doći do onog trenutka kad će Grad sredstva koja je osigurao za Aglomeraciju stvarno staviti u funkciju. Premda je do sada, skoro 40 posto, već angažirano. Ukupno ulaganje Grada, vezano za sve grupe, je preko 13 milijuna eura. Najveći dio tih sredstava se odnosi na Zvijezdu, u ovom dijelu parternog uređenja popločavanja Radićeve i tu smo izdvojili značajna sredstva. Osim Radićeve doći će do popločavanja i drugih cesta, najavio je gradonačelnik Damir Mandić.

Sve što se radi i što će se raditi u Zvijezdi bit će predstavljeno građanima.

-Od subote će na Glazbeno paviljonu dva tjedna će biti dostupne info grafike svih radova u Zvijezdi odnosno svega onoga što se radi, što se planira raditi i kako će se to izvesti. Mislim da je to dobar način komunikacije prema građanima i pozivam ih da od subote pa naredna dva tjedna u sklopu svojih šetnji dođu do paviljona. Bit će, vjerujem, i atraktivno, i zanimljivo, a i informativno, pozvao je Mandić.

Spomenuo je i gradska ulaganja u drugim dijelovima koje obuhvaća Aglomeracija.

-Što se tiče ostalih grupa istaknuo bih dio nogostupa koji je vezan uz Baščinsku, odnosno sve radove na Švarči, i Mala Švarča će dobiti nogostup i novu javnu rasvjetu. Problem je u onim grupama gdje nije bilo asfalta i mogu reći da će do kraja godine sve pokrajnje ulice u Hrnetiću biti asfaltiranje. To je preko tri kilometra cesta koje do sad nisu imale asfalt. Isto tako u 2024. godini preko milijun eura će se odvojiti iz Gradskog proračuna za nove slojeve asfalta na potezima gdje prolazi aglomeracija.

Mandić je napomenuo da su svi radovi u roku i da „drže ritam“ sukladno ugovoru, a dodao je i koje su obveze građana u dijelovima koje je obuhvatio ovaj milijunski projekt.

-Pozvao bih stanovnike ovih mjesnih odbora i gradskih četvrti gdje je prošla aglomeracija, a tu se referiram prije svega na kanalizaciju, da se naravno očekuje da se svi spoje na kanalizaciju. To je obveza iz projekta i mogu reći da ćemo inzistirati. Moramo biti svjesni da ovaj dio ulaganja u kanalizacijsku mrežu je u stvari ulaganje u budućnost, na tragu toga da Grad Karlovac brine o svom okolišu, a gdje god je prošla aglomeracija podići će se standard življenja naših stanovnika, zaključio je Mandić.