Pročelnica Marinja Jarnjević na tjednoj bazi izvještava župana o napretku procesa u Ogulinu

U rješavanju problema poplava prioritet je na rješavanju imovinsko-pravnih odnosu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Nakon jučer održane prezentacije Nacrta Prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, kojeg je u Karlovcu predstavio ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sa suradnicima, naglasak je na ubrzanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Predmetni Nacrt Zakona je najviše rađen zbog velikog broja čestica za koje je potrebno ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a iznimno je značajan za projekt obrane od poplave Grada Karlovca.

  Glede realizacije projekta obrane od poplava grada Ogulina, on je jedan od 11 projekata koji se redovito tjedno prati na kolegiju župana.
  Riječ je o jedinstvenom modelu u RH gdje Karlovačka županija aktivno sudjeluje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa svojih deset pravnika u 5 timova. Od strane Hrvatskih voda i Karlovačke županije je kao koordinator za rješavanje imovinsko pravnih odnosa imenovana pročelnica Marina Jarnjević, koja na tjednoj bazi ima obvezu izvještavati župana i kolegij o napretku procesa.
  Od konferencije za medije održane u svibnju 2018., kad je bilo riješeno 73 čestice, bez obzira na očekivani ljetni sporiji ritam, pravni timovi u suradnji s Hrvatskim vodama i Uredom državne uprave u Karlovačkoj županiji riješili su još dodatnih 30 čestica.
  Karlovačka županija ujedno prati te aktivno sudjeluje i u izdavanju akata za gradnju u okviru svoje nadležnosti ili ukoliko nadležno Ministarstvo prepusti na rješavanje Karlovačkoj županiji pa se i te aktivnosti redovno prate na kolegiju župana.
  Suradnja Hrvatskih voda, Ureda državne uprave i Karlovačke županije uistinu je dobra i učinkovita te se na ovaj način izuzetno pomaže gradu Ogulinu i tamošnjem stanovništvu kako bi se što brže realizirao projekt obrane od poplave u Ogulinu.