Održana uvodna predavanja

U Pučkom otvorenom učilištu Ogulin počeo projekt vezan uz tradicijsku glazbu

VIŠE IZ RUBRIKE

  U Pučkom otvorenom učilištu Ogulin održana su uvodna predavanja elemenata projekta Tradicijske glazbene note u suvremenom ruhu, Kazališnim vještinama i predstavama do artikuliranja vlastitoga "Ja" i Scenografija i kostimografija u kazališnoj umjetnosti a koji su sastavni dio projekta OG Glas MUK Glas mladih u umjetnosti i kulturi Grada Ogulina.
  Ciljevi ovih elementa projekta su razviti kod mladih socijalne i kreativne vještine i znanja te spriječiti njihovu socijalnu isključenosti antisocijalno ponašanje. Mladi će steći glazbene osnove i savladati vještine terenskog istraživanja, zapisivanja i obrade tradicijskih napjeva. Potaknut će svoju kreativnu vještinu višeglasnog vokalnog izražavanja i upoznati i unaprijediti dosege vlastitih glasovnih mogućnosti. Uvježbati napjeve i izvesti ih na koncertima. Steći će kreativni potencijal, komunikacijske kompetencije i vještine javnog nastupanja. Sudionici će se aktivno uključiti u praktično stvaranje tri predstave kao i kostima i scenografije za njih.
  Stručni suradnici su dr.sc. Joško Ćaleta, etnomuzikolog, glazbenik i sakupljač hrvatskog tradicijskog narodnog blaga, dr.sc. Dubravka Crnojević  Carić, akademska glumica, redateljica, teatrologinja i Jadranka Hlupić Dujmušić, dizajnerica industrijskog i konceptualnog modnog dizajna te kostimografije.
  Projekt će se provoditi do veljače 2020. godine a sve aktivnosti za sudionike su besplatne.
  Sudjelovati mogu svi mladi od 15 do 25 godina koji se mogu javiti u Pučko otvoreno učilište Ogulin svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati bilo osobno u Učilište na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin ili putem telefona na broj 047 522 257 ili putem elektronske pošte na adresu
  muk@ogulin.hr.