Prvi Karlovački

U prvih šest mjeseci u Gradskom proračunu višak prihoda od 24,2 milijuna kuna

Autor: Sunčica Laić

25.09.2020

Karlovac

Ukupan višak prihoda za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 33,12 milijuna kuna, izvijestila je pročelnica Malović na današnjoj online sjednici Gradskoga vijeća

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja u Gradskom proračunu ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 24,2 milijuna kuna. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 8,9 milijuna kuna. Tako ukupan višak prihoda i primitaka za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 33,12 milijuna kuna.

-Ukupni prihodi i primici s prenesenim viškom iz prošle godine ostvareni su u prvom polugodištu ove godine u iznosu od 181,22 milijuna kuna ili 49,99 posto od godišnjeg plana za 2020. godinu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, sveukupni prihodi i primici veći su za 23,8 milijuna kuna ili za 15,12 posto, pojasnila je na današnjoj online sjednici Gradskog vijeća, pročelnica Upravnog odjela za proračun, Lidija Malović.

Ukupni rashodi i izdaci u navedenom razdoblju iznose 148 milijuna kuna ili 40,8 posto od plana za 2020. godinu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi veći su za 24,4 milijuna kuna ili za 19,73 posto.

Također, na sjednici se raspravljalo i o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Gradskog proračuna za 2019. godinu.

Naime, Odlukom Gradskog vijeća iz svibnja ove godine raspoređeni su svi viškovi prihoda iz 2019. godine u ukupnom iznosu od 8,9 milijuna kuna i uvršteni u prvi rebalans.

-U pripremi Rebalansa II utvrđeno je da je potrebno prerasporediti višak prihoda Grada Karlovca u dijelu viška općih prihoda, te viška prihoda proračunskih korisnika i to osnovnih škola Braća Seljan, Dragojla Jarnević, Mahično i Rečica.

U prijedlogu preraspodjele viška općih prihoda smanjuju se rashodi za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića Mahično, jer je projekt završen s manje sredstava, a ostatak viška općih prihoda preraspodjeljuje se za izradu projektne dokumentacije za druge planirane projekte.

U prijedlogu rasporeda viška prihoda osnovnih škola došlo je do manjih promjena u strukturi rashoda škola uzrokovanih trenutačnom situacijom s epidemijom koronavirusa, zbog čega su škole smanjivale različite rashode u korist rashoda za materijal i energiju u ostatku godine.

Namjena ostalih viškova prihoda iz odluke gradskog vijeća iz svibnja ove godine ostaju nepromijenjene, istaknula je Malović.