Kotizacija za sudjelovanje je hrana za pse

Tri zabavno-edukativna kviza općeg znanja za mlade "KVIZKA"

VIŠE IZ RUBRIKE

    Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" u suradnji s Knjižnicom za mlade i Udrugom za dobrobit i zaštitu životinja "Najbolji prijatelj" iz Karlovca, kroz projekt Inicijative mladih: "KvizKa", koji financira Grad Karlovac, organizira tri humanitarno-zabavno-edukativna kviza općeg znanja za mlade. Cilj inicijative mladih "KvizKa"" je povećanje aktivnosti mladih kroz uključivanje u osmišljavanje i provedbu inicijativa kojima je svrha podizanje kvalitete provođenja slobodnog vremena kroz neformalno učenje, a ostali ciljevi  koji će se postići provedbom ove inicijative su promoviranje neformalnog učenja kroz projektne aktivnosti i kvalitetno korištenje slobodnog vremena kroz neformalno učenje, osnaživanje za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, posebno populacija mladih, osnaživanje suradnje između Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena", Udruge za dobrobit i zaštitu životinja "Najbolji prijatelj" i Knjižnice za mlade Karlovac te promoviranje važnosti volonterstva za razvoj lokalne zajednice. Detalji prijave mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici ili na Facebook eventu najave kviza. Kotizacija za sudjelovanje je hrana za pse koja će se na kraju ciklusa kvizova donirati Udruzi za dobrobit i zaštitu životinja "Najbolji prijatelj" iz Karlovca. Također, tijekom provedbe kvizova, skupljat će se donacije, odnosno novac, hrana i ostale potrepštine za naše četveronožne prijatelje.