Dr. Kraljević: Prošle godine imali smo oko 5.600 pacijenata kojima smo pružili veoma veliki broj usluga

Traženje pomoći je pokazivanje zdravog dijela ličnosti na djelu

VIŠE IZ RUBRIKE

    U sklopu Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije djeluje i Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje. Voditelj Službe je psihijatar dr. Marko Kraljević s kojim smo razgovarali o prevenciji ovisnosti, najčešćim poteškoćama djece i adolescenata, razlozima posezanja za alkoholom i drogama te pružanju pomoći i liječenju.

    -Služba svojim radom pokriva cijelu Karlovačku županiju i jedna je od 20 takvih u Hrvatskoj. Prema zakonskim odredbama zaposlen je psihijatar, psiholog i medicinski tehničar. Jedan veći broj službi u Hrvatskoj nema psihajatra koji prati službu tako da u većini radi psiholog i medicinski tehničar. Naravno, da je teško očekivati kvalitetu funkcioniranja  službe  bez psihijatra, a posebno se radi o tome da psihijatar koji radi u  ovoj službi mora poznavati, što je danas jedna subspecijalizacija psihijatrije, područje korištenja droga. Rad s pacijentima je svaki dan  u vremenu od 9 do 15 sati. Četvrtkom, pak,  Služba radi u Ogulinu zato što tamo ima dosta mladih koji imaju problema s alkoholom i psihoaktiavnim sredstvima, a nisu takvih  materijalnih prilika da mogu doći u Karlovac, priča nam na početku dr Kraljević.

    Više čitajte u Karlovačkom tjedniku...