Polić počinje s radom 15. listopada

Tomislav Polić imenovan direktorom Čistoće Karlovac

VIŠE IZ RUBRIKE

    Na sjednici Nadzornog odbora Čistoće Karlovac, održanoj danas za direktora trgovačkog društva Čistoća imenovan je Tomislav Polić. Imenovanje je uslijedilo po raspisanom i objavljenom natječaju na koji su pristigle tri prijave, a sve su bile pravovaljane. Nakon uvida u prijave kandidata, kao i pojedinačnih razgovora s kandidatima tijekom kojih su iznijeli svoj program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje, Nadzorni odbor donio je odluku o imenovanju Tomislava Polića za direktora Čistoće Karlovac na mandat od četiri godine. Nadzorni odbor razriješio je dužnosti direktoricu Josipu Škrtić Pucarević. Tomislav Polić počinje s radom 15. listopada. Za razdoblje od 1. do 14. listopada, Nadzorni odbor je za direktora društva imenovao Ivana Polovića.