"Što te žulja?" emisija je koja sluša probleme građana i pokušava ih riješiti. Svakog utorka i četvrtka od 10:15 sati slušaj na 90,1

Tko je odgovoran za vanjski izgled stambenih zgrada i obiteljskih kuća?

VIŠE IZ RUBRIKE

  Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom

  Pitanje:

  Tko je odgovoran za vanjski izgled stambenih zgrada ali i obiteljskih kuća, dakle pročelja i balkona. Kako navodi, neki se balkoni zatvaraju u cijelosti, neki djelomično, a neki ostaju onakvi kako je bilo projektirano, zatim, neki prilikom promjene stolarije prošire dimenzije prozora, neki ugrade potpuno drugačije prozore nego što je na ostatku zgrade, a neki stanovi uopće nakon „uređenja“ više nemaju balkone-balkonska vrata?

  Tvrdi slušateljica, da je to jedna sveopća „ludnica“ i nakarada na koju nitko ne reagira. Stoga ju zanima u čijoj je nadležnosti rješavanje te problematike i kome bi se trebale prijaviti takve nepravilnosti (ako su nepravilnosti) te trebaju li i imaju li obavezu vlasnici stanova prije kretanja u takve građevinske zahvate dobiti određene (i od koga) suglasnosti i dozvole za rekonstrukcije tog tipa.

  Odgovor Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:

  Prostornim planom određeno je što se sve na pojedinoj lokaciji (čestici, parceli) smije graditi odnosno koji su uvjeti takve gradnje (visina, katnost, iskoristivost čestice…). Također, za svaku gradnju potrebno je ishoditi  građevinsku dozvolu osim za određene jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, a koje su definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova definiranih ovim Pravilnikom investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

  Dakle sve ono što se na pojedinim česticama smije graditi definirano je prostornim planom. Ističemo da stručne poslove u vezi s izradom prostornog plana te sve administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana obavlja nositelj izrade prostornog plana - stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

  U slučaju zatvaranja odnosno ostakljenja lođa ili balkona u kojem se zadržala funkcija balkona odnosno lođe (tj. stambeni prostor nije se proširio na navedenu površinu), navedeni  čin može biti u suprotnosti s konzervatorskim pravilima u slučaju da je zgrada pod zaštitom a može izazvati i spor radi zaštite autorskih prava projektanta fasade što se može procesuirati primjenom zakona koji reguliraju navedena dva područja.

  Kontrola radova odnosno gradnje za koju je potrebna građevinska dozvola nadležna je građevinska inspekcija, dok upravno tijelo jedinice lokalne samouprave (komunalni redar) obavlja nadzor u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu (Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta.