Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi Ambulante na Baniji, uskoro će uslijediti isti posao i na staroj bolnici na Dubovcu

Tatjana Šterk - Tudić: Zajedno s našim osnivačem krećemo u nove projektne aktivnosti

VIŠE IZ RUBRIKE

  Stanje objekata, energetska obnova, pomoć lokalne i regionalne samouprave, suradnja sa ostalim zdravstvenim ustanovama, novine u poslovanju i naravno planovi  bile su neke od tema o kojima smo razgovarali s ravnateljicom Doma zdravlja Karlovac, Tatjanom Šterk - Tudić. Ustanova trenutno ima 123 zaposlenika, raspoređenih u 11 timova opće medicine, 14 timova dentalne medicine, 6,5 timova sanitetskog prijevoza, Službu patronaže, dvije ortodontske ordinacije, RTG zubnu dijagnostiku, palijativnu skrb kroz dva koordinatora za palijativnu skrb i jedan mobilni palijativni tim.

  U kakvom stanju su objekti i ambulante u kojim pružate zdravstvene usluge?

  -Unatrag nekoliko godina, uz snažnu potporu i poticaj osnivača, Karlovačke županije, krenuli smo u projekte obnove naših dotrajalih ambulanti i zgrada u kojima pružamo zdravstvene usluge te je to jedan od naših dugoročnih ciljeva. Takav ozbiljni pristup je postao moguć kroz korištenje EU fondova. Zahvaljujući financijski povoljnijim uvjetima građevinski smo obnovili veliki broj ordinacija što obiteljske, što dentalne medicine na raznim lokacijama kupnjom novih dentalnih jedinica i medicinskih uređaja, uredili sanitarne čvorove za osoblje i pacijente te jer provedena prilagodba prostora osobama sa invaliditetom. U 2017. godini Karlovačka županija kao nositelj, a Dom zdravlja Karlovac kao partner prijavila je projekt prema fondovima Europske Unije za nabavku medicinske opreme i građevinske radove u ukupnom iznosu od dva milijuna i 700 tisuća kuna. Projekt je odobren te se u 2018. godini izvršila nabavka razne medicinske i informatičke opreme za ordinacije opće i dentalne medicine te ultrazvuk za pregled štitnjače i abdomena s ciljem smanjenja broja upućivanja u sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Građevinski radovi obuhvaćali su preuređenje prizemlja zgrade Doma zdravlja na Dubovcu i prilagodbu istog osobama sa invaliditetom kroz uređenje sanitarnog čvora za invalide, rekonstrukciju rasvjete, zidova hodnika i čekaonica te vrata koja su prilagođena osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ugrađene su taktilne trake na podove, nabavljena taktilna orijentacijska mapa za kretanje unutar zgrade, olakšala se dostupnost usluge biokemijskog laboratorija osobama s invaliditetom.  U Ambulanti Banija s vanjske strane izgrađena je prilazna rampa za invalide, provedeno je uređenje novih sanitarnih čvorova, uređene su dvije ordinacije opće medicine, a ugrađena je i vertikalna podizna rampa iz prizemlja na prvi kat čime se omogućila dostupnost zdravstvene zaštite na svima prihvatljiv način. Za vrijeme pripreme i provedbe projekta svojim savjetima pripomogli su i članovi Saveza udruga osoba sa invaliditetom Karlovačke županije te je zbog toga cijeli taj projekt dobio posebnu komponentu i povećani društveni značaj. Naime, 2019. godine je Savez u suradnji sa Gradom Karlovcem dodijelio Domu zdravlja Karlovac plaketu „Plavi cvijet“ koju inače dodjeljuju pravnim osobama za postignuća u osiguravanju pristupačnosti i primjenu univerzalnog dizajna. Ta nagrada nama znači jako puno i neizmjerno smo zahvalni što smo je dobili jer je to znak da smo na pravom putu i da radimo na dobrobit cijele zajednice.

  Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi Ambulante na Baniji. Što još planirate, odnosno kada bi mogla započeti energetska obnova vašeg centralnog objekta – zgrade stare bolnice na Dubovcu?

  -Želim istaknuti da je u siječnju 2018. godine Dom zdravlja Karlovac izvršio prijavu na Projekt energetske obnove zgrada javne namjene za zgradu Ambulante na Baniji, na adresi Gaja Petrovića 2. Projekt je prihvaćen i odobren u ukupnom iznosu od milijun i 846 tisuća kuna od čega su milijun i 109 tisuća kuna bespovratna sredstva iz Europskog fonda Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Preostali iznos od 760 tisuća kuna Dom zdravlja Karlovac je sufinancirao iz vlastitih sredstava te je projekt upravo ovih dana priveden u završnu fazu. U potpunosti je napravljena toplinska izolacija vanjske ovojnice objekta mineralnom vunom, zamijenjena je sva stolarija, izvršena izolacija poda tavana, ugrađena su i dva rekuperatora zraka u čekaonice, novi termostatski ventili te nova elektronska automatska crpka u kotlovnici. Zahvaljujući tim zahvatima predviđa se ušteda utroška energije od 67 posto. Ponosna sam što mogu najaviti da s tim ne stajemo već zajedno sa naših osnivačem krećemo u nove projektne aktivnosti te je krajem 2017. godine Karlovačka županija kao naš osnivač prijavila projekt izrade natječajne dokumentacije za energetsku obnovu cijele zgrade stare bolnice na Dubovcu. Projekt je usvojen te se krajem ožujka 2020. godine očekuje preuzimanje gotove natječajne dokumentacije od odabranog izvođača, spremne za prijavu na Europske fondove u razdoblju 2021.- 2027. koji pokrivaju to područje. Taj projekt energetske obnove zgrade izgrađene 1846. godine je od izuzetnog značaja za daljnji rad ne samo za Dom zdravlja Karlovac, već i za sve druge zdravstvene ustanove koje djeluju u istom prostoru i na istoj adresi dr. Vladka Mačeka 48.

  Osim osnivača Karlovačke županije, pomaže li vam i Grad Karlovac?

  - Da, možemo se pohvaliti s odličnom suradnjom s Gradom Karlovcem. Imamo nekoliko stalnih i dugogodišnjih zajedničkih projekata prvenstveno kroz Službu patronaže koja  radi na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijelog grada.  Skrbe o svim populacijama od rođenja do kraja života. U tom kontekstu organiziran je rad u Savjetovalištu za kronične bolesnike, ali i za sve zainteresirane osobe u svrhu rane prevencije kroničnih bolesti.  Zahvaljujemo Gradu Karlovcu na financijskoj pomoći Službi patronaže u 2019. godini koju smo utrošili za uređenje njihovih radnih prostora novim uredskim namještajem kao i na pomoći koju ćemo ove godine utrošiti za nabavku novog uređaja za panoramsko snimanje zuba s ciljem unapređenja usluge radiološke dijagnostike.

  Postoji li  neka djelatnost u Vašoj ustanovi koja je novo ustrojena, a bitno ju je spomenuti?

  - Zahvaljujem na ovom pitanju jer mi daje mogućnost da predstavim djelatnost palijativne skrbi, odnosno osnivanje Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije. Od 1. rujna 2017. godine Dom zdravlja Karlovac ugovorio je s HZZO-om djelatnost palijativne zdravstvene zaštite kroz  Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije. U Centru rade dvije prvostupnice sestrinstva na formiranju registra palijativnih pacijenata, edukaciji i uključivanju brojnih dionika u sustav palijativne skrbi. Za početak rada  palijative u Karlovačkoj županiji bilo je potrebno uložiti puno truda od strane Karlovačke županije, Palijativnog tima te Doma zdravlja Karlovac. Dom zdravlja Karlovac je u rujnu 2019. ugovorio i jedan mobilni palijativni tim u kojem rade liječnica specijalistica hitne medicine te prvostupnica sestrinstva. Zajedno s koordinatoricama iz Centra za koordinaciju palijativne skrbi aktivno i kontinuirano rade na razvoju sustava palijativne skrbi za područje cijele Karlovačke županije. Zakonske odredbe omogućuju da se u narednom razdoblju ugovori još jedan mobilni palijativni tim što je svakako cilj i želja svih dionika u sustavu palijative. Na taj način ćemo bitno poboljšati uslugu u tom dijelu zdravstvene skrbi. (m.m.)

  Foto: i.č.