Grad Karlovac

Svi Karlovčani s mirovinama do 470 eura dobivaju dodatak od Grada, korisnici socijalnog programa i božićnicu

VIŠE IZ RUBRIKE

Za ugodnije blagdane

Više od 5.200 karlovačkih umirovljenika dobit će 50 eura dodatka od Grada Karlovca. Još 430 umirovljenika, korisnika neke od mjera socijalne pomoći, dobit će 45 eura božićnice

Svi karlovački umirovljenici, kojima su primanja do 470 eura, od Grada će ovaj mjesec dobiti dodatak od 50 eura, a umirovljenici koji koriste neki oblik socijalne pomoći i božićnice po 45 eura.

Grad će, naime, dodatak od 50 eura isplatiti za 5.200 karlovačkih umirovljenika, onih koji imaju prebivalište na području grada i ukupna im mirovinska primanja, tuzemna i/ili inozemna, sa svim dodacima ne prelaze iznos od 470 eura, umirovljenici s prebivalištem na području grada Karlovca koji primaju mirovinu u iznosu do 470 € temeljem međunarodnog ugovora (inozemni korisnici mirovina), te umirovljenici s invalidskim mirovinama zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji se nalaze u radnom odnosu i njihova ukupna primanja ne prelaze iznos od 470 eura.

Umirovljenici s prebivalištem na području grada Karlovca koji primaju mirovinu u iznosu do 470 € temeljem međunarodnog ugovora mogu podnijeti zahtjev za isplatom u Upravni odjel za društvene djelatnosti kod socijalnih radnica ili se informirati  na brojeve telefona 099 368 1860 i 099 737 0747.

Trenutno je, temeljem popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u postupku dostava ovog dodatka. Isplate će potrajati više dana zbog velikog broja korisnika, no očekujemo da će do kraja prosinca 5.200 umirovljenika primiti po 50 eura. Grad Karlovac je za ovu namjenu predvidio 260.000 eura.

Osim ovog dodatka, umirovljenici - korisnici Programa troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi, njih 430, dobit će po 45 eura božićnice. U gradskom proračunu za tu je namjenu planirano 19.350 eura.

Također, 395 socijalno ugroženih obitelji dobit će i novčani bon, u visini od 40 do 100 eura, ovisno o broju članova kućanstva, za što je izdvojeno 19.908 eura.