Predavanje je bilo za sve nositelje udomiteljskih obitelji za korisnike starije životne dobi

Stručno predavanje na temu "Dekubitusa" u Bubnjarcima

VIŠE IZ RUBRIKE

    Udruga udomitelja "Život s osmijehom"  i Udruga "Karika" organizirali su stručno predavanje na temu "Dekubitasa" za sve nositelje udomiteljskih obitelji za korisnike starije životne dobi, kao i za sve građane koji brinu za svoje mame, bake, dede i ostale članove obitelji koji su nepokretni, a za koje se oni kao članovi obitelji brinu. Predavanje je održano u Bubnjarcima, a predavanje su održale Marina Novaković Matanić i Valerija Žabčić.

    Na samo predavanje bio je veliki odaziv, a velika aktivnost na samom predavanju ukazuje potrebu za stručnim predavanjima, gdje se konkretno mogu dobiti savjeti kako pomoći osobu za koju se brinu, kao i oko prevencije dekubitusa, kao i oko sanacija rana, kada dođe do samog dekubitusa.

    Ovo je bilo prvo predavanje koje su ove dvije udruge zajedničko organizirale, ali će uskoro uslijediti predavanja s nizom drugih tema i po ostatku Karlovačke županije.