Lončarić Katušin: Karlovačka županija uskoro će biti jedna od rijetkih koja će imati registar za palijativne bolesnike

Stručni skup u Bolnici o palijativnoj skrbi

VIŠE IZ RUBRIKE

    „Palijativna skrb u jedinicama intenzivnog liječenja“ tema je današnjeg  stručnog skupa kojeg je organiziralo Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije u suradnji s karlovačkom bolnicom.

    -Posljednjih godina se na razini cijele županije, ali i države posvećuje se ogromna pažnja palijativnoj skrbi. Ove godine naglasak je stavljen na vulnerabilne skupine, u novoj strategiji; a to su djeca, branitelji i bolesnici s demencijom, odnosno Alzheimerovom bolesti. U našoj županiji smo se razvili do te mjere da to više nije komunikacija između hospitalnog i van bolničkog dijela, nego da smo sada na koraku razvijene specijalističke palijativne skrbi. Naš Centar za koordinaciju pri Domu zdravlja Karlovac izvrsno funkcionira, sa svim kompetencijama koje se očekuju od specifične palijativne skrbi. Također smo i pred uvođenjem tzv. mobilnog palijativnog tima koji bi trebao biti nadstandard i pomoć našim liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odnosno liječnicima obiteljske medicine, kaže koordinatorica Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije dr. Mirjana Lončarić Katušin.

    Karlovačka županija uskoro će biti jedna od rijetkih koja će imati registar za palijativne bolesnike.

    -To znači da će svi dionici, ne samo oni iz zdravstvenog sustava već i socijalni radnici i ljekarništvo, patronažne sestre, hitna medicinska pomoć moći vidjeti svu bitnu dokumentaciju za palijativne bolesnike. Time će biti bolja evaluacija, prije svega da znamo planirati potrebe u budućnosti, ali jednako tako bit će i puno bolja skrb koja će se moći dati bolesnicima. Bolnički sustav nam funkcionira dobro; pored pet kreveta koje imamo u našoj ustanovi, tu su i dva palijativna odjela u bolnicama u Dugoj Resi i Ogulinu. Čini mi se da se sustav palijativne skrbi razvija dobro, izjavila je dr. Mirjana Lončarić Katušin.