Prvi Karlovački

Što te žulja? Teme: TV uređaji u bolnicama, gradski stanovi te financiranje GČ i MO

Autor: Leo Stakovic

18.06.2019

Što te žulja?

"Što te žulja?" emisija je koja sluša probleme građana i pokušava ih riješiti. Svakog utorka i četvrtka od 10:15 sati slušaj na 90,1

Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom

 

Pitanje: 

Slušateljicu zanima tko u bolnicama odlučuje o tome u kojim sobama može biti TV prijemnik i tko odlučuje koji će se program gledati. Naime kaže da nju to jako smeta, jer ako je bolesna i treba joj mir, ne može ga imati jer je TV stalno uključen i remeti joj san, opuštanje, mir i ozdravljenje. Predlaže da „televizori“ budu u posebnoj prostoriji gdje pokretni pacijenti mogu biti koliko hoće i gledati što hoće, a oni teži neka imaju mir dok su na liječenju.

Odgovor bolnice Duga Resa:

Poštovana, u našoj bolnici sve sobe imaju TV prijemnike. Bolesnici se međusobno dogovore oko gledanja TV programa što i nije teško jer večinom se gledaju serije i informativni programi. Ukoliko nekog smeta TV i želi tišinu pokušamo u istu sobu staviti dva  bolesnika kojima TV smeta. Moje je mišljenje, a već dugo radim s kroničnim i starijim bolesnicima, da uživaju u ”buci”koju stvara TV jer se ne osjećaju sami i manje misle o bolesti.

Ravnateljica, dr. Višnja Mihalić-Mikuljan

 

Pitanje: 

Slušatelja zanima kontrolira li tko stanare u unajmljenim gradskim stanovima. Pita iz razloga što poznaje neke osobe koje godinama žive u takvim stanovima, a u okolici grada imaju stambene objekte u vlasništvu u kojima ne žive. Zanima ga provodi li Grad redovito reviziju ili bilo kakvu kontrolu osoba koje žive u najmu u gradskimstanovima te imaju li informacije o tim ljudima koliko imaju nekretnina u vlasništvu te ako da, zašto su oni još uvijek u tim stanovima, a ne u vlastitoj nekretnini.

Odgovor Grada Karlovca:

Člankom 4. važećeg Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca (”Glasnik Grada Karlovca” 4/10, 5/13, 7/13, 2/16, 7/16)  propisano je da se gradski stan može dati u najam osobi koja, između ostalih,  ispunjava sljedeće uvjete:

– da nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, ili drugu imovinu znatne vrijednosti (poslovni prostori, kuće za odmor, zemljišta, udjeli u trgovačkim društvima, motorna vozila, plovila, štedni ulozi i sl.),

– da nije prodala ili na drugi način otuđila useljivu kuću ili stan,

– da nije kupila stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a zatim ga prodala ili na drugi način otuđila.

Povjerenstvo za stanove, kojeg imenuje gradonačelnik, kontrolira postojanje uvjeta za najam stana  u vrijeme sklapanja ugovora o najmu te kod produženja istog  jer ugovor ne može biti produžen ukoliko najmoprimac nije dostavio potvrdu Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu o vlasništvu nekretnina. Člankom 44. Pravilnika također je propisano da je Povjerenstvo za svakog najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom dužno kontrolirati ispunjavanje uvjeta za najam stana najmanje jednom u dvije godine te je najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom dužan, među ostalim,  Povjerenstvu dostaviti najmanje jednom u dvije godine, i to krajem navedenog dvogodišnjeg razdoblja, ili češće na poziv Povjerenstva, potvrdu Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu o vlasništvu nekretnina za sve članove obiteljskog domaćinstva.  Ako najmoprimac ne dostavi traženu dokumentaciju, ili kada se utvrdi da najmoprimac više ne ispunjava uvjete za najam stana kojeg koristi, Povjerenstvo će raskinuti ugovor o najmu.

U razdoblju od 2017. -2018. godine  očevidom na licu mjesta obavljena je revizija ukupno 338 stanova u vlasništvu Grada te u reviziji stanova nisu utvrđene veće nepravilnosti osim smanjenja ili povećanja broja članova obiteljskog domaćinstva u odnosu na ugovor o najmu stana, a kod korisnika za koje je utvrđeno da imaju imovinu u svom vlasništvu, otkazani su ugovori o najmu.

 

Pitanje:

Koliko se novca godišnje iz gradskog proračuna dodjeljuje mjesnim odborima i gradskim četvrtima?

Odgovor Grada Karlovca:

U Proračunu Grada Karlovca za 2019. god. za financiranje rada mjesne samouprave Grada Karlovca predviđeno je ukupno 1.990.000,00 kn. (Prosječno 52.368 kuna po GČ i MO)

Sredstva u iznosu 160.000,00  utrošiti će se za plaćanje troškova zakupnina i najamnina uredskog prostora jedinica mjesne samouprave.

Iznos od 1.130.000,00 kn, od čega je izvršena preraspodjela temeljem utvrđena tri kriterija (udio stanovnika, udio površine i fiksni iznos) u iznosu od 1.028.000,00 kn  će se rasporediti prema kriterijima za raspodjelu sredstava za rad Gradske četvrti ili Mjesnog odbore. ( Tablica u privitku ). Gradske četvrti prosječno godišnje dobiju 30.250 kuna, a Mjesni odbori 25.577,00 Kuna putem preraspodjele.

Preostali iznos od 102.000,00 planira se za sufinanciranje projekata  po mjesnim odborima i gradskim četvrtima koji će se realizirati tijekom godine i izvanredne troškove mjesnih odbora i gradskih četvrti, na temelju rješenja Gradonačelnika.

Iznos od 700.000,00 kn utrošiti će se za sufinanciranje  projekata po Mjesnim odborima i Gradskim četvrtima – KA-Kvart. Svi mjesni odobori i gradske četvrti dužni su podnijeti izvješća o radu kao i financijska izvješća na temelju održanih sjednica.