"Što te žulja?" emisija je koja sluša probleme građana i pokušava ih riješiti. Svakog utorka i četvrtka od 10:15 sati slušaj na 90,1

Što te žulja? Tema: Sanacija nerazvrstane ceste u Mrzlom polju

VIŠE IZ RUBRIKE

  Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji Što te žulja? na Prvom karlovačkom.

   

  Pitanje:

  Riječ je o pristupnoj cesti do željezničke stanice u Mrzlom Polju. Naime, cesta je neasfaltirana s puno rupa i jama. Kada je u planu sanacija?

   

  Odgovor Grada Karlovca:

  Nerazvrstana cesta Riječka 004 je cesta u vlasništvu Grada Karlovca. Kako tek ovih dana krećemo, nakon zimske službe, sa sanacijom svih nerazvrstanih cesta, ista je stavljena u plan i otvorena je intervencija i biti će sanirana. Pristupna cesta s druge strane pruge nije cesta u vlasništvu Grada Karlovca, već u vlasništvu željeznice.

   

  Odgovor HŽ :

  Uvidom na terenu utvrđeno je da je pristupni put do željezničkog kolodvora Mrzlo Polje, koji je dijelom pod upravljanjem Grada Karlovca, a dijelom pod upravljanjem HŽ Infrastrukture,  u međuvremenu uređen. Upućujemo slušatelje da koriste pristupni put koji je okomit na kolodvorsku zgradu Mrzlo Polje koji je asfaltiran.