Prvi Karlovački

Što te žulja? Tema: Životinje uništile zemljište i usjeve

Autor: Anamarija Radočaj

31.05.2019

Što te žulja?

"Što te žulja?" emisija je koja sluša probleme građana i pokušava ih riješiti. Svakog utorka i četvrtka od 10:15 sati slušaj na 90,1.

Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom

 

Pitanje: 

Dolje prema Orlovcu imam polje gdje mi je posađen krumpir. Imam i travu koju bih kosila za svoje ovce, ali nažalost nemam što kositi jer romski konji i krave su svaki dan tu i izgazili su mi sav krumpir.  Sigurna sam da dobivaju i poticaje za te životinje, ali oni to ništa ne čuvaju. Obratila sam se policiji, ali su rekli da to nije u njihovoj nadležnosti. Kome da se obratim?

Odgovor:

Rješavanje problematike navedene u pitanju slušatelja PRVOG KARLOVAČKOG koju je zaprimio Grad Karlovac regulirano je Zakonom o zaštiti životinja (NN 102/2017) u čl.62. st.5. (Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave) te člankom 15  Odluke o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama (GGK 05/18) (Obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja neupisanih, napuštenih ili izgubljenih životinja provodi sklonište osnovano temeljem zakona (u daljnjem tekstu: Sklonište), a s kojim  Grad Karlovac ima sklopljen ugovor za obavljanje predmetnih poslova. Djelatnici Skloništa po prijavi izvršavaju skupljanje, prijevoz i smještaj neupisanih, napuštenih, izgubljenih i ozlijeđenih životinja sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstva, te uz primjenu odgovarajuće opreme. Podnositelj prijave dužan je djelatnicima Skloništa dati tražene podatke o kojoj životinji se radi i gdje se nalazi te osnovne osobne podatke. Životinja bez nadzora smatrat će se napuštenom životinjom i bit će proslijeđena u Sklonište o trošku vlasnika. Troškove hvatanja, držanja i veterinarsko-zdravstvenih mjera što ih je Sklonište poduzelo prema neupisanim, napuštenim, izgubljenim ili ozlijeđenim životinjama snosi njihov posjednik, ako je poznat ili se naknadno utvrdi, a ako nije poznat troškovi se podmiruju iz proračuna Grada Karlovca. Ako se naknadno utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. Kontakt podaci o Skloništu s kojim Grad Karlovac ima sklopljen ugovor objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Karlovca. Iz svega navedenog je vidljivo da komunalno redarstvo ne postupa u slučajevima iz vaše obavijesti već postupanje kod sakupljana i zbrinjavanja napuštenih životinja obavlja Sklonište, a postupak treba provoditi veterinarska inspekcija. Grad Karlovac trenutno nema ugovor sa skloništem koje bi obavljalo sakupljanje i zbrinjavanje većih životinja (stoke). U postupku je rješavanje navedene problematike te je zato osnovana koordinacijska radna skupina na nivou Karlovačke županije. Čim budemo potpisali ugovor sa Skloništem koje će obavljati navedene poslove mi ćemo javnost pravodobno obavijestiti. Pošto se u pitanju slušatelja radi o privatnoj parceli može pokrenuti tužbu protiv vlasnika stoke kod nadležnog suda za smetanje posjeda i štetu koju je pretrpio.