Bišćan: Nužno uvođenje preventivnih programa i u osnovne škole

Skoro 70 posto učenika ima iskrivljene stavove o nasilju

VIŠE IZ RUBRIKE

    -Skoro 70 posto učenika ima iskrivljene stavove o nasilju, njih skoro 70 posto je izloženo nasilju i to barem jednom obliku nasilja, onom u vezama, a 67 posto ih čini nasilje. Kada ih se direktno pitalo, dali su žrtve nasilja; tada njih više od 50 posto izjavljuje da nisu nikada doživjeli  nasilje, iako kroz same upitnike prikazuju da jesu žrtve nekog oblika nasilja. Pitali smo ih i za reagiranje u slučaju kada se njima obrati neka osoba koja je žrtva nasilja; nažalost nešto više od 30 posto uopće ne reagira na tu informaciju, iako su to njima bliske osobe. Manje od jedan posto onih koji su se za pomoć obratili nekoj odrasloj osobi ili nekoj službi, samo su neki od rezultata koje je iznijela Davorka Bišćan iz Ženske grupe Korak na završnoj konferenciji projekta „Tolerancija na full jer nasilje nije cool!“

    Projekt je, u proteklih godinu dana, u 12 srednjih škola, provela Ženska grupa Korak u partnerstvu s Karlovačkom županijom i LAG-om Vallis Colapis, a financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

    -Inače, bit projekta je bila upoznavanje učenika s nasiljem u vezama. Nakon  uvodnih predavanja u svakoj školi su odabrana po dva predstavnika koja su kasnije uključena u trening za trenere. To je bila edukacija u trajanju od 25 sati, gdje su učenici educirani za daljnju provedbu njihovih radionica u školama. Na tim uvodnim predavanjima bilo je prisutno 333-oje učenika, od kojih je odabrano 25. Oni su kasnije proveli radionice u svojim školama, a u njima je sudjelovalo 968 učenika, izjavila je Bišćan.

    Upravo ovi rezultati pokazuju da učenici nisu dovoljno educirani i  nemaju informacije o nasilju, njegovim  uzrocima i vrstama, a s druge strane  kada ih i  imaju, one  su netočne. Preventivni programi su jako bitni, a osim srednjih, treba ih uvesti i u osnovne škole.