Dvodnevni program posjeta pučke pravobraniteljice Karlovačkoj županiji

Sastanak pučke pravobraniteljice Lore Vidović i župana Damira Jelića

VIŠE IZ RUBRIKE

    Pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske Lora Vidović, sa suradnicima, sastala se sa županom Damirom Jelićem i njegovim zamjenicima te pročelnikom Ureda.

    Sastanak je dio dvodnevnog programa posjeta pučke pravobraniteljice Karlovačkoj županiji tijekom kojeg će razgovarati s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, LAG-ovima, građanskim udrugama, agencijama i Centrima za socijalnu skrb. Župan je pravobraniteljicu i njene suradnike upoznao sa specifičnostima Karlovačke županije te projektima koje aktualna županijska vlast planira i provodi. Pravobraniteljica je tako upoznata i s demografskom situacijom i mjerama za njeno poboljšanje, mrežom škola i potrebama gospodarstva za specifičnim zanimanjima te potrebnom školovanja deficitarnih kadrova, kao i specifičnostima života, napose na području uz državnu granicu s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Pravobraniteljicu su zanimala pitanja vodoopskrbe i odvodnje, problem obrane od poplava kao i ekologije i zaštite okoliša na rijekama, o čemu je izvijestila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin. O socijalnim i zdravstvenim uslugama te o školskom sustavu izvijestila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, koja je izvijestila i o karakteristikama i stanju javnog prijevoza i prijevoza učenika u Karlovačkoj županiji.

    Zaključeno je da Karlovačka županija, čija je uprava zamišljena kao servis servisa, sustavno brine o pravima njenih građana te da su problemi stanovništva jednaki kao i u drugim krajevima Hrvatske s naglaskom na lošu demografsku sliku. Naznačeno je da se gospodarska situacija popravlja u odnosu na protekle godine što se očituje u padu broja nezaposlenih i rastu zaposlenosti na području županije. Pravobraniteljica Vidović posebno je istaknula dobre međuetničke odnose koji u ovoj županiji mogu poslužiti kao primjer za zajednički suživot.