Na inicijativu župana Damira Jelića sastanak na tu temu održan u Grdunu

Sanacija i prevencije nastanka novih šteta uzrokovanih režimom rada HE Lešće

VIŠE IZ RUBRIKE

    Na inicijativu župana Damira Jelića u Grdunu kod Ozlja u utorak je održan radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i Hrvatske elektroprivrede na temu sanacija i prevencije nastanka novih šteta uzrokovanih režimom rada HE Lešće, nizvodno na rijeci Dobri. Sastanku su prisustvovali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, voditelj Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Davorin Piha te zamjenica voditelja Sektora pravnih i općih poslova Nataša Rahela Borovček, predstavnik Hrvatskih voda Karlovac Zoran Pavlović, predstavnici Hrvatske elektroprivrede direktor Pogona HE Gojaki, HE Lešće i HE Ozalj Milan Sabljak, direktor HEP Proizvodnje Željko Starman i direktor Proizvodnog pogona područja Zapad. U ime Karlovačke županije sastanku su nazočili župan Damir Jelić i zamjenica župana Martina Furdek Hajdin sa suradnicima. O razmjeru i učestalosti nastajanja šteta uzrokovanih vodenim valom sudionici su se uvjerili na terenu, nakon što su obišli dio toka rijeke Dobre od Stativa do Grduna. Od 2010. godine kada je HE Lešće puštena u rad, osim proizvodnje električne energije, stvaraju se jake negativne posljedice nizvodno uz rijeku Dobru. Glavni razlog tome jest povećanje maksimalnog protoka vode od cca 60 m3/s na cca 120 m3/s pa povremeno i 150 m3/s što uzrokuje naglu pojavu vodnog vala koji potom plavi okolna zemljišta i prometnice te izaziva eroziju korita rijeke Dobre. Dio nastalih šteta su proteklih godina sanirane, u vrijednosti od nekoliko milijuna kuna, od strane Hrvatskih voda što nije dugoročno rješenje.
    Stoga su na sastanku razmatrana tehnička rješenja koja bi dugoročno riješila problem nagle pojave vodnog vala. U strategiji korištenja hidropotencijala rijeke Dobre bila je previđana gradnja HE Globornica, ujedno i kao kompenzacijska mjera za ublažavanje vodenog vala prouzrokovanim radom HE Lešće. Obzirom na protok vremena, nove uvjete korištenja i zaštite okoliša kao i energetske potrebe naše države dogovoreno je osnivanje zajedničke koordinacijske skupine Hrvatskih voda i HEP-a koja bi zajedničkom suradnjom predložile i realizirale optimalno rješenje.