Provode se i postupci izvlaštenja

Rješavanja imovinsko pravnih odnosa za projekt obrane od poplave grada Ogulina

VIŠE IZ RUBRIKE

    Kao i svakog ponedjeljka, ovaj put na izmještenom kolegiju u općini Tounj, na kolegiju župana se između stalnih 11 županijskih najvažnijih projekata izvještavalo i o napretku rješavanja imovinsko pravnih odnosa za projekt obrane od poplave grada Ogulina za koji je Karlovačka županija sklopila sporazum s Hrvatskim vodama. Stalni izvjestitelj je pročelnica za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević koja je kolegij župana izvijestila kako su u prethodnih tjedan dana riješene još dvije čestice u obuhvatu zahvata u suradnji pet županijskih pravnih timova, Hrvatskih voda te Ureda državne uprave Karlovačke županije koji provodi postupke izvlaštenja. Županijski pravni timovi rade ubrzano, pripremaju svu potrebnu dokumentaciju za postupke izvlaštenja, ukoliko stranke nisu zainteresirane za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Bitno je napomenuti da ukoliko ugovorne stranke ne postignu sporazum o kupoprodaji nekretnina koje su u obuhvatu zahvata, rješavanje čestica prelazi u postupak izvlaštenja koji provode službe Ureda državne uprave. Naime, uz prethodno navedene dvije čestice, u suradnji s Uredom državne uprave i njihovom predstojnicom Ines Pavlačić utvrđeno je da je proveden do kraja postupak izvlaštenja za još 10 dodatnih zemljišnih čestica za koje u promptnom roku slijedi dostava rješenja o izvlaštenju strankama u postupku. U narednom razdoblju do kraja rujna  očekuje se donošenje rješenja o izvlaštenju za još četrdesetak dodatnih čestica. Za preostale čestice za koje su  zaprimljeni prijedlozi za izvlaštenje, ubrzano se zakazuju rasprave te su iste također biti u proceduri. Treba uzeti u obzir da se postupci izvlaštenja vode i po  Zakonu o općem upravnom postupku, u kojem se trebaju poštovati načela upravnog postupka i najviši postupni standardi, a često puta u postupku se pojavljuju i ostala pitanja koje treba riješiti, u smislu da su umrli vlasnici, odnosno ne može utvrditi tko su stvarni vlasnici, kao niti nasljednici iza umrlih upisanih vlasnika pojedinih zemljišnih čestica, provode se složena vještačenja i slično, a što također utječe na tijek postupka. Svi sudionici ovog jedinstvenog modela zajedničke suradnje Karlovačke županije, Hrvatskih voda i Ureda državne uprave Karlovačke županije vode računa da postupanje bude efikasno i što učinkovitije. Iz svega navedenog vidljivo je da "ogulinski model" poprima puni smisao.