Odlagalište otpada na Ilovcu kao i Reciklažno dvorište na Ilovcu i Mobilno reciklažno dvorište u Grabriku ne rade 8. listopada

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

VIŠE IZ RUBRIKE

    Obavještavaju se građani, korisnici usluga Čistoće d.o.o. Karlovac da se odvoz miješanog komunalnog otpada sa ponedjeljka, 8. listopada, neradni dan – Dan neovisnosti, pomiče na utorak, 9. listopada. S jednim danom pomaka unaprijed, odvoz će biti organiziran sve do subote, 13. listopada, kada će biti organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada od petka, 12. listopada. Na isti način, s danom pomaka unaprijed, bit će organiziran i odvoz iskoristivog otpada. Odlagalište otpada na Ilovcu kao i Reciklažno dvorište na Ilovcu te Mobilno reciklažno dvorište u Grabriku ne rade 8. listopada.