Održana prva sjednica radne skupine

Radna skupina za razvoj i provođenje projekta Karlovačka županije

VIŠE IZ RUBRIKE

    Danas je u dvorani za sastanke Razvojne agencije karlovačke županije Karla održana je prva sjednica Radne skupina za razvoj i provođenje projekta Karlovačka županija – pametna županija.

    Projektom Karlovačka županija – pametna županija želi se uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije i razvojnog koncepta pametnog grada i pametnih zajednica poboljšati funkcioniranje županijske, gradske i općinske uprave te ostvariti sljedeće ciljeve: demografska revitalizacija primjenom modernih rješenja koji utječu na kvalitetu života, ojačati konkurentnost gospodarstva Karlovačke županije na temelju znanja i inovacija, omogućiti održivo i racionalno upravljanje prirodnim resursima i povećati kvalitetu i standard života stanovnika Karlovačke županije efikasnim korištenjem javne infrastrukture. Projekt provodi radna skupina za razvoj i provođenje projekta, koju osniva župan, a koordinira Upravni odjel za gospodarstvo. Tijekom odvijanja projekta izradit će se dva planska dokumenta Strategija Karlovačka županija – pametna županija i Akcijski plan provedbe Strategije te veći broj izvedbenih dokumenata. Sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, dokumentima će se priložiti i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš. Projekt će se odvijati u više faza te provoditi kroz više međusobno povezanih podprojekata. Dogovoren je model financiranja projektne dokumentacije i konzultantskih usluga. Strategiju, akcijski plan i stratešku studiju utjecaja na okoliš sto posto će financirati Karlovačka županija, a izvedbene dokumente pedeset posto Karlovačka županija, a pedeset posto gradovi ili općine. Financiranje radova i ostalih usluga sto posto će odraditi gradovi, općine ili ustanove. Projekt je počeo 27. srpnja 2018. godine i trajat će tri godine. U prvoj fazi, koja će trajati 12 mjeseci, izradit će se planski dokumenti, Strategija Karlovačka županija – pametna županija i Akcijski plan provedbe strategije te Strateška studija procjene utjecaja na okoliš. Projekt obuhvaća upravu Karlovačke županije, upravu gradova i općina Karlovačke županije te cijelo područje Karlovačke županije.