Prvi Karlovački

Promet se ponovno odvija preko mosta koji spaja Hrnetić i Veliku Jelsu

22.07.2019

Karlovac

Završena sanacija mosta na rijeci Kupi

Završeni su radovi na sanaciji mosta Velika Jelsa – Hrnetić na rijeci Kupi. Grad Karlovac u suradnji s Hrvatskom vojskom obnovio je most, koji je pušten u promet. Sanacija je započela u ožujku, a završena je prošli tjedan. Zahvaljujući pomoći Hrvatske vojske Grad Karlovac potrošio je  oko 300 tisuća kuna, a to su troškovi materijala i podnica. Troškovi materijala za bojanje i ostalo su 45 tisuća kuna, a podnice koštaju 250 tisuća kuna, a postavljeno ih je originalnih 560 . Ovaj most dužine je 147,2 metra, a širine 3,81 metar. S obje strane postavljeni su portali koji ograničavaju prolaz kamionima, jer je obnovljeni most namijenjen prolazu pješaka i osobnih vozila. (b.o.)