Prvi Karlovački

Probudi o Zvijezdi

Autor: Miloš Milovanović

13.05.2021

Izbori

Izađite na izbore i udijelite glas nama;  time ćete dati metaforično rečeno, jedan poljubac za Karlovac, poručio Turk

Kandidat na listi za karlovačko Gradsko vijeće stranke Probudi Đorđe Stojaković danas je na konferenciji za medije govorio o jednom dijelu programa koji se odnosi na revitalizaciju Zvijezde. Kao što je poznato već se 50 godina pokušava pronaći rješenje za njenu revitalizaciju. To pitanje pokušala je riješiti jedna velika grupa ljudi – entuzijasta i aktivista 2016. i 2017. godine tako da je organizirana deliberacija kojom su građani kazali kako žele da se ona uredi. Među prvim stvarima bila je revitalizacija Radićeve ulice i fortifikacijskih uređaja te uređenje Trga bana Jelačića i Kineske četvrti. Nakon tog procesa koji  je trajao skoro šest mjeseci, donesen je plan kako napraviti revitalizaciju, a potom i provedbeni plan. Uz to, 2016. godine usvojen je i GUP, tako da su bili doneseni svi dokumenti koji su vezani uz revitalizaciju.

Mi se zalažemo da se ti planovi konačno počnu ostvarivati. Kao što vidimo iz sadašnjih planova, HDZ stalno reciklira tu temu već u nekoliko mandata te je vidljivo da nema pravih rezultata. Želimo da se krene od početne točke tj. i da se promijeni cijela infrastruktura ispod zemlje. To je osnovni prvi korak koji treba učiniti i bez toga nema daljnjeg uređenja Zvijezde. Jedan od ciljeva naše stranke je da se revitalizira Radićeva. Mi danas u Zvijezdi živimo jako loše, ima nas oko 900 stanovnika; imamo samo jedan dućančić od 17 kvadrata u Domu umirovljenika. U Zvijezdi nemamo više obrtnika, nemamo postolara; imamo samo jednog krojača i dvije pekare, rekao je Stojaković.

Budući da uskoro kreće projekt Aglomeracije kojim će se urediti Zvijezda, jedno od pitanja bilo je ukoliko Probudi uđe u Gradsko vijeće,  hoće li pratiti kako se taj projekt provodi.

Ako uđemo u Vijeće pratit ćemo realizaciju tog projekta, tim prije što imamo jako puno ideja kako neke stvari riješiti. Recimo, dok bi se riješilo podzemlje Zvijezde, za to vrijeme mogli bi se riješiti svi imovinsko pravni odnosi što se tiče zgrada. Za to vrijeme Konzervatorski zavod može napraviti projekte za svaku zgradu kako je obnoviti. Dakle, bitna je ta faza da se urede pročelja za što postoji puno mogućnosti i to su mali troškovi za Grad, istaknuo je Stojaković.

Pitanje uređenja pročelja moguće je riješiti tako da se plati iz pričuve gdje su višestambene zgrade. Potom je tu mogućnost  da se riješe imovinsko pravni odnosi te da vlasnik ili hoće platiti ili da se ruševine u Zvijezdi jednostavno sruše te da se vlasnici izvlaste za što postoji zakonska mogućnost. Uz navedeno, moguće je da to riješi i sanitarna inspekcija.

Inače, najmlađa politička stranka u Karlovcu Probudi na listi za karlovačko Gradsko vijeće je na rednom broju 7.

Pozivam sve one ljude koji više ne pronalaze entuzijazma za jednu od dvije opcije da nam daju povjerenje jer vjerujem da u najmanju ruku neće pogriješiti u odabiru nas. Na prvom mjestu to je dobra ideja za nas i Karlovčane s koje god strane dolazi. Pozivamo ljude da 16. svibnja izađu i kako smo na našim letcima naveli, udijele nama glas jer time će dati, metaforično rečeno, jedan poljubac za Karlovac, nedvojbeno, poručio je nositelj liste za Gradsko vijeće i predsjednik Probudi Goran Turk.