Prvi Karlovački

Probudi na izbore izlaze s listom za karlovačko Gradsko vijeće nositelj koje će biti Goran Turk

Autor: Miloš Milovanović

23.04.2021

Izbori

Program stranke Probudi bazirat će se na razvojnoj strategiji „pametnog grada“ koja je kod vladajućih na žalost po sve nas, samo mrtvo slovo na papiru

Na predstojećim lokalnim izborima koji nam slijede 16. svibnja, politička stranka Probudi predložiti će svoju listu za Gradsko vijeće Grada Karlovca. U priopćenju za medije navode:

Metaforički rečeno, na izborima koji slijede bit će to jedina politička „bitka“ u koju ćemo se upustiti. Nositelj liste biti će predsjednik stranke Probudi, Goran Turk. Budući se radi o tek nastaloj stranci lokalnog karaktera, jedinoj izvorno karlovačkoj stranci, uvjereni smo da bi već osvajanjem makar jednog od dvadeset i jednog vijećničkog mjesta Probudi nastavno „budio“ u smjeru zacrtanih ciljeva svog osnivanja i postojanja, u smjeru sveopćeg povećanja kvalitete života građana grada Karlovca, kao i neovisno o tome što na ovim izborima ne participiramo za županijsku skupštinu, i sveopćeg povećanja kvalitete života žitelja Karlovačke županije, kroz unapređenje poslovne klime uz ekološku odgovornost, kroz modernizaciju gradske infrastrukture te unapređenje dostupnosti i kvalitete javnih komunalnih usluga vođenih novim tehničkim i tehnološkim dostignućima te u konačnici vođeni željom za boljim uvjetima življenja i rada svih generacija.

Ukratko, program stranke Probudi bazirat će se na razvojnoj strategiji „pametnog grada“ koja je kod vladajućih na žalost po sve nas, još uvijek u nebrojeno mogućnosti koje takve strategije nude, samo mrtvo slovo na papiru. Detaljnije o elementarnim pretpostavkama koje čine prednosti pametnih gradova kao i o osnovnim konturama na kojima isti počivaju možete se informirati na našoj facebook stranici, a za detaljnije informacije, viziju na koji i kakav način bi se elementi „pametnih gradova“ mogli i morali implementirati u naš grad, za prijedloge i konstruktivnu suradnju slobodno nam se obratite jer poticanje svih građana na aktivno i odgovorno ponašanje u lokalnom društveno političkom djelovanju, jačanje demokratskog sustava kroz primjenu načela izravne demokracije i uključivanje svih zainteresiranih sudionika (građani, civilno društvo, struka) u odlučivanje kad god je to moguće te poticanje građanske proaktivnosti također je načelo koje će Probudi zagovarati.

Nadalje, osim što je potrebno Karlovac pozicionirati kao „pametni grad“ potrebno je:

– Žurno pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa privatnog vlasništva nekretnina koje ugrožavaju zdravlje i živote ljudi i narušavaju kvalitetu življenja. Pogledajte kako nam izgledaju Zvijezda, prošećite Banijom, Gazom, pa i dijelovima Dubovca, Rakovca. Pola grada nam izgleda kao kulisa za snimanje horor filmova.

– Što je s novcima iz EU fondova? Zašto trošimo novac iz gradskog proračuna na stavke za koje bi definitivno mogli povući sredstva iz fondova? Gradski novac tada bi se mogao daleko izdašnije preusmjeriti primjerice u cijeli osmišljeni paket demografskih mjera, od rodiljnih naknada koje ne bi bile sramotno niske, do izgradnje neophodne škole u kompleksu bivše vojarne Luščić i privođenje svih škola na jednosmjenski rad te kroz maksimalno subvencioniranje cijene vrtića. Također bi ostalo sredstava i za adekvatnu skrb oko naših umirovljenika, u kompleksu bivše vojarne Luščić zasigurno ima prostora za subvencionirani smještaj u novom staračkom domu, jer na žalost Sv.Antun je već godinama nedosanjani san mnogim našim sugrađanima treće životne dobi.

– Mladima moramo približiti grad kao mjesto ugodnog življenja. Karlovac je veleučilišni grad koji bi morao činiti sve da zadrži studente iz drugih gradova da ostanu i zasnuju obitelj. Nije realno više vjerovati da će samo i jedino demografske mjere Karlovcu i/ili Županiji u dogledno vrijeme dati nužno potrebnih pet ili recimo deset tisuća novih stanovnika, ali je realno „preoteti ih“ Zagrebu i periferiji. Karlovac treba „brendirati“, u Zagrebu i periferiji ponajviše, s gradskim stanovima koji bi se nudili mladim obiteljima, s pristupačnijim cijenama ili povoljnim najmom istih.

– Obnova Zvijezde, naravno i neodgodivo nužno, ali budući je to pitanje već preraslo u kroničnu „tragediju“ vladajućih, kao prvi realan i izvediv korak koji bi stremio ka vračanju života u srce voljenog nam grada, predlažemo organiziranje sajmenog dana za OPG-ovce u Zvijezdi. Grad mora prvenstveno imati intenciju da oživi staru jezgru na način da jednom tjedno po odabiru zainteresiranih vlasnika OPG-a omogući istima da svoje proizvode izlažu na „Starom placu“ a Grad o svom trošku ustupa štandove i infrastrukturu te na taj način udahne život tamo gdje je najpotrebnije

– Zaključno, čuvanje i racionalno raspolaganja prirodnim i ostalim resursima posebice onima koji predstavljaju vrijednost za lokanu zajednicu (zaštita voda i vodnih tokova, šuma i poljoprivrednog zemljišta na području Karlovačke županije i grada Karlovca) nešto je što bi već trebalo, a na žalost nije, biti dio elementarne svijesti svakog pojedinca, a odgovornima u Gradu i Županiji načelo od kojega se ne odstupa, navodi se u priopćenju stranke Probudi.