Razgovor: Mirjana Pogačić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac

Povećani iznosi socijalnih naknada, isplate u listopadu, sa zaostacima od 1. travnja

VIŠE IZ RUBRIKE

  Malo je onih koji se nisu našli u situaciji da im je trebala pomoć. I tada se najčešće obraćamo rodbini, prijateljima, možda čak i susjedima. Jedna od institucija gdje se može zatražiti pomoć su i centri za socijalnu skrb. Zbog toga smo i posjetili karlovački Centar za socijalnu skrb kako bismo provjerili što sve građani od Centra mogu dobiti i koje su procedure. U razgovoru s ravnateljicom Mirjanom Pogačić doznajemo da Zakon o socijalnoj skrbi definira paket usluga koji pružaju korisnicima. Od materijalnih prava koje građani starije životne dobi ostvaruju najčešće su to doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i jednokratna novčana naknada. Dotaknuli smo se i još dviju aktualnih tema, savjetovanja prije razvoda braka i posvojenja djece.

  Od materijalnih prava koje građani starije životne dobi ostvaruju najčešće su doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i jednokratna naknada. Naime, to su oblici pomoći koji se mogu  koristiti i uz mirovinu ili neka određena primanja, a neki put ostvarivanje tog prava ne ovisi o visini prihoda. Kada uzimamo zahtjeve, često tražimo i zemljišno knjižni izvadak, budući nas interesira imaju li osobe koje traže pomoć ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Ukoliko starija osoba ima takav ugovor, onda kod nas ne bi mogla ostvariti nikakva prava, nego je to obveza onoga s kojim je sklopljen takav ugovor. Posebno bih upozorila starije osobe da budu jako pažljive kod potpisivanja ugovora, bilo onih o dosmrtnom ili  o doživotnom uzdržavanju.  Ako potpišu ugovor o dosmrtnom uzdržavnju, njihova imovina se može odmah prenijeti na potpisnika ugovora. Ako, pak,  potpišu ugovor o doživotnom uzdržavanju, onda tek nakon njihove smrti, onaj tko je s njima potpisao ugovor, može koristiti njihovu imovinu, savjetovala je Pogačić.

  -Na području Karlovca, Ozlja i Vojnića ima 1.547  korisnika doplatka za pomoć i njegu, dok je na istom području evidentirano  705 korisnika osobne  invalidnine. Ove godine došlo je do povećanja iznosa naknada. Tako je doplatak za pomoć i njegu bio je 350 kuna, a sada je 420; doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu bio je 500 kuna, a sada je 600 kuna; osobna invalidnina je bila 1.250 kuna, a sada je 1.500 kuna. Ta povećanja na snazi su od 1. travnja ove godine i svi su korisnici dobili rješenja, a isplate idu redovnim putem, tako da će ih najkasnije u listopadu svi dobiti, sa zaostacima, kaže ravnateljica i dodaje da se starije osobe mogu Centru obratiti i za još jednu pomoć - jednokratnu novčanu pomoć.

  -Ta vrsta pomoći daje se kada se određena osoba nađe u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji - zbog bolesti, troškova liječnja i slično. Dakle, ukoliko se radi o nekoj izvanrednoj situaciji, uvijek možemo „uskočiti“ s jednokratnom novčanom pomoći. Godišnje obitelji možemo dodijeliti najviše 3.500 kuna, a samcu 2.500 kuna. Pojedinačni iznos jednokratne pomoći daje se prema visini potrebe za koju se pomoć traži. Valja reći i to, da  starije osobe u Karlovcu,  mogu puno više prava ostvariti putem Gradskog socijalnog programa, budući je njihov cenzus nešto niži, nego što je naš.

  Pored već spomenutog Centar brine o zbrinjavanju ugroženih starijih osoba u organizirani smještaj, ali i o usluzi pomoći u kući.

  -Rješenjem Centra i po Zakonu o socijalnoj skrbi dužni smo svakog onog  tko ima potrebu za zbrinjavanjem izvan svoje kuće, smjestiti u neki organizirani smještaj. To se odnosi na sve one koji nemaju sredstava za smještaj u privatnom domu ili nemaju dovoljno sredstava za život, a zahtjev podnose Centru. U takovim situacijama smještamo ih samo u one ustanove koje imaju ugovor s našim ministarstvom ili u obiteljske domove koji imaju ugovor s ministarstvom, a takvih je manje. To je ili Dom za smještaj starih i nemoćnih „Sveti Antun“  ili udomiteljske obitelji kojih imamo i na području Karlovca, Ozlja i Vojnića. Valja istaknuti da korisnik kojeg na taj način smještamo, nema pravo biranja ustanove, te mu možemo ponuditi samo onaj gdje ima trenutno mjesta. Naravno, ukoliko obveznici uzdržavanja starije osobe imaju određene prihode, tada su dužni pridonositi za smještaj i uzdržavanje  te osobe. Isto tako,  može se ostvariti pravo na pomoć u kući. Ona se osigurava preko Crvenog križa ili Doma za smještaj starijih i nemoćnih „Sveti Antun“  i naravno, našim rješenjem za one korisnike koji imaju prihode manje od 1.200 kuna po članu domaćinstva. Oni koji imaju i  nešto veće prihode, pravo ostvaruju preko Gradskog socijalnog programa grada Karlovca. Većina općina ima u svojim programima, kroz Crveni križ ili određene udruge, razne oblike pomoći u kući. Uskoro će zaživjeti i projekt  „Zaželi“ , tako da će nam biti pokriveni svi gradovi i općine. Ta usluga je besplatna i vrlo je korisna za ljude koji žive u ruralnim područjima te one  koji žive sami. Za uslugu pomoći u kući na području Karlovca, Ozlja i Vojnića bilo je 218 rješenja, a za sva četiri Centra - Duga Resa, Slunj, Ogulin i Karlovac bilo je oko 350 rješenja. No, puno veći je broj korisnika pomoći u kući koji to ostvaruju na razne druge načine, zaključila je ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Karlovcu Mirjana Pogačić.

  Neslaganje naravi – najčešći uzrok razvoda braka

  Završetkom ljeta i krajem godišnjih odmora u Centru za socijalnu skrb sve je više zahtjeva za savjetovanje prije pokretanja postupka razvoda braka.

  -Kad netko uđe u postupak savjetovanja, to još uvijek ne znači razvod braka. Po završetku postupka savjetovanja, Centar izdaje nalaz i mišljenje; tada te osobe imaju rok od šest mjeseci  da ga predaju na sud i  tužbom pokrenu zahtjev za razvod braka. U timu za savjetovanje rade stručnjaci obiteljsko pravne zaštite, psiholog i socijalni radnik, a ponekad i pravnik. Prije pokretanja bilo kakvog sudskog postupka, savjetovanje moraju proći oni koji imaju maloljetnu zajedničku djecu, objašnjava Pogačić.

  -Na području Karlovca, Ozlja, Vojnića, Krnjaka, Draganića i Lasinje od 1. siječnja do posljednjeg radnog dana u rujnu,  bilo je pokrenuto 66 postupaka savjetovanja prije razvoda braka. Na godišnjoj razini, to je otprilike oko sto postupaka. Među razlozima razvodima braka najčešće se navodi - neslaganje naravi.

  Šesnaest obitelji spremno je posvojiti dijete

  Ukoliko netko odluči posvojiti dijete tada mora proći obradu i edukaciju u Centru za socijalnu skrb. Edukaciju za posvojitelje provodi i Obiteljski centar. Nakon toga dobivaju dozvolu za posvojenje te se javlju u sve centre za socijalnu skrb gdje ulaze u Registar posvojitelja. U registru se nalaze i sva djeca spremna za posvojenje.

  -Posvojitelji  „preferiraju“ mlađu djecu, negdje u dobi od tri do pet godina. Dijete se može posvojiti samo ako su ispunjeni svi preduvjeti; ako je oduzeto roditeljsko pravo ili ako nema nijednog roditelja te ako je pod skrbništvom. Postupci kod oduzimanja roditeljskog prava su jako dugi i u to vrijeme dijete odraste te su pretpostavke za posvojenje u takvim situacijama, sve lošije. Naime, sve je manje posvojitelja koji žele posvojiti stariju djecu ili djecu s teškoćama u razvoju. S područja Karlovca , Ozlja, Vojnića, Krnjaka, Draganića i Lasinje trenutno je 16 obitelji spremno posvojiti dijete.