Vidaković: Najbolje ulaganje za uređenje i stanje u prostoru i za kvalitativno upravljanje prostorom je daljnje ulaganje u izmjere

Potpisan Sporazum o provođenju katastarske izmjere za šest katastarskih općina

VIŠE IZ RUBRIKE

  Župan Damir Jelić i zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković danas su potpisivali Sporazum o provođenju katastarske izmjere na području gradova Ogulina i Slunja te općina Barilović, Lasinja i Žakanje. Tako će s područja grada Ogulina biti obuhvaćena cijela katastarska općina Sveti Petar, a s područja grada Slunja to će biti dijelovi katastarskih  općina Nikšić i Cvitović . Na području Lasinje i Žakanja mjerit će se cijele katastarske općine, a na području Barilovića to će biti katastarska općina Belaj. S gradom Karlovcem, temeljem već prije potpisanog Sporazuma, u projekt se ušlo putem zajma Svjetske banke te će se obaviti izmjere u katastarskim općinama Mala Švarča i Mahićno.

  Počelo svakog projekta je uvijek stanje u prostoru, a o njemu se kvalitetno može voditi računa, ukoliko zato imamo određene preduvjete. Od 2016. godine Hrvatska je u jednom zajedničkom informacijskom sustavu gdje su svi podaci u jednoj bazi i postoji niz mogućosti o njenom korištenju, rekao je prilikom potpisivanja Sporazuma Antun Vidaković i i istaknuo.

  -Hrvatska ima oko 200 godina stare  katastarske podatke, a od toga 67 posto su grafičke izmjere. Ta geometrija prostora je bila dobra u vrijeme kada se osnivao porezni katastar, no onoga trena kada smo mi informatizirali naše, posebno planove, ali i atribute; suočili smo se s problemom koji govori o kvaliteti naših baza podataka. Ona je takva kakva je; nikakva informatizacija ne može poboljšati geodeziju. Da bi riješili probleme starih netočnih grafičkih izmjera s jedne strane i s druge strane da bi riješili ono što najviše zanima općina i gradova; zapravo je stanje imovinsko pravnih odnosa, a ne toliko geometrija prostora koju čini geodezija. Najbolje ulaganje za uređenje i stanje  u prostoru i za kvalitativno upravljanje prostorom je daljnje ulaganje u izmjere.

  Izmjera je složen i dugotrajan proces, a sinergija između jedinica lokalne samouprave, županije i države je dobra, ocjenjuje Vidaković i poručuje.

  -Ako  uredimo onako kako mislimo da treba najbolje urediti, onda možemo imati jako dobru startnu poziciju, da se više katastar i gruntovnica ne spominje kao nekakva kočnica. A da bi se to ostvarilo, puno će vode proteći Kupom i Koranom. Na tome treba puno raditi, a put rješenja problema je upravo ovaj što ćemo danas početi.

  Župan Damir Jelić je prilikom potpisivanja Sporazuma naglasio da je ovo preduvjet svega te da ne postoji nijedan projekt, posebice europski, koji može otići korak dalje, a da nema katastarske izmjere i dodaje.

  -Značajno je izreći za naše građane da shvate da postoji, ne ideja kada kreće projekt, nego puno puta ideje padaju jer se ovakvi sastanci nisu održavali češće i sa možda većom sumom sredstava. Naš doprinos će biti i taj da pratimo općine i gradove, pogotovo ako novac možemo umnažati na sve tri razine; općina – grad, županija, država i u ovom slučaju DGU.

  Cijeli posao trebao bi krenuti iduće ili 2020. godine. Gradovima i općinama županija bi pomogla u financiranju putem Razvojnog fonda Karlovačke županije. Naime, gradonačelnik Slunja i načelnik općine Lasinja požalili su se na omjer financiranja, zatraživši određene olakšice budući da se nalaze na područjima od posebne državne skrbi te da bi jedinice lokalne samouprave na tim područjima trebale manje plaćati.