Prvi Karlovački

Polić: Unatoč kovid godini Čistoća poslovala pozitivno, ova godina bit će izazovna

Autor: Renata Benković

09.02.2021

Karlovac

Niti u jednom trenutku odvoz miješanog komunalnog otpada nije doveden u pitanje i ta se aktivnost svakodnevno prema planu provodila i provodi

Poslovanje gradske tvrtke Čistoća u proteklom četverogodišnjem razdoblju kao i planove poslovanja u ovoj godini, na današnjoj konferenciji za novinare predstavio je direktor Tomislav Polić. Među ostalim je naglasio da unatoč ograničenjima i provođenju epidemioloških mjera u prošloj kovid godini, osnovna djelatnost Čistoće nije se prekidala niti dolazila u pitanje, iako su bili prisiljeni reorganizirati djelatnike čiji je broj ostao isti kao i pred četiri godine, 144.

Polić je zahvalio svim zaposlenicima na iskazanom angažmanu, u „novoim normalnim“ okolnostima,  a posebno je izdvojio one koji su svakodnevno na terenu, u operativi. Niti u jednom trenutku odvoz miješanog komunalnog otpada nije doveden u pitanje i ta se aktivnost svakodnevno prema planu provodila i provodi. Čistoća ima oko 21 tisuću korisnika fizičkih osoba i oko 1500 pravnih osoba.

Što se tiče komunikacije s građanima kaže da ime se često javljaju s pohvalama a ponekad i s kritikama. Naša je uloga servis građana, te se može reći da je Čistoća doista otvorena za komunikaciju s građanima, naši telefoni i mailovi uvijek su otvoreni. Zahvaljujemo na svim dosadašnjim pohvalama i prijedlozima, ali i na kritikama koje su nam realni orijentir „sa terena“, kako još unaprijediti i poboljšati  rad na održavanju čistoće javnih površina.

-Zbog situacije u kojoj se nalazimo dodaje dirketor, kad se sve više naših sugrađana zadržava na otvorenom, zbog nemogućnosti posjećivanja kafića, odmah smo uočili problem i brzo regairali, postavivši koševe za smeće na onim mjestima gdje ih do sad nije bilo, a povećeli njihov broj tamo gdje su već bili postavljeni, iako je to zahtjevalo veći broj pražnjenja i čišćenja oko njih.

Ovm putem zamolio je građane da u što većoj mjeri koriste koševe uz javne prometne površine i spremnike kako bi nam grad bio što čišći i ljepši.

Kao rijeko koji gard u Hrvatskoj, Čistoća se može pohavliti uslugom koju besplatno pruža svim stanovicima grada Karlovca, a to je odvoz glomaznog otpada koji  je posljednično rezultirao smanjenjem divljih deponija koje su nicale „kao gljive poslije kiše“ po obližnjim šumama i livadam diljem okolice.

-Interes građana za odvoz glomaznog otpada je velik, pa tako ilustracije radi riječ je o 766 tona u 2017. i 1.350 tona u 2020. godini, što pak zači da je u 2017. godini bilo  159 tona otpada, a u 2020.  tek 23 tone otpada.

Jesu li rezultati poslovanja pojedine tvrtke dobri ili ne govori „završni račun“, a on je što se tiče Čistoće sve ove godine „u plusu“.

-Sve ove godine Čistoća pravovremeno izvršava obveze prema zaposlenicima, kreditnim institucijama, državi te dobavljačima. Poslujmoe stabilno, uspjeli smo to i uvjetima pandemije kad smo imali povećanje troškova uzrokovane pandemijom, zahvaljujući dobroj unutarnjoj preraspodjeli poslova i organizaciji i bez obzira na to što smo prošle godine u dva navrata djelatnostima kojima je bio ograničen rad uslijed Odluke Stožera, omogućili oslobađanje plaćanja naših usluga, kaže Polić.

-Što se investicija tiče, u proteklom razdoblju investirano je u nabavu specijalnih komunalnih vozila cca 5 milijuna kuna, nabavljena su specijalnog vozila autosmetlara s teleskopskom rukom, teretno kombi-kiper vozilo, nabavljen je kompaktor, malo teretno vozilo i mini smećar. A da bi omogućili našim korisnicaima odvajanje otapda od danas smo instalirali setove polupodzemnih kontejnera za papir, plastiku i MKO u užem središtu grada.

-Podjelili smo za 1300 kućanstava vrtne kompostere u šest gradskih i dva MO. Uz postojeće reciklažno dvorište na Ilovcu koje je građanima na raspolaganju od 2016. godine i u kojem mogu odložiti 48 vrsta otpada od čega 22 vrste opasnog, od 2017. godine građanima je na raspolaganju i mobilno reciklažno dvorište te Reciklažno dvorište Mala Švarča. Na 20 lokacija postavljeni su kontejneri za tekstil,  a u sklopu  pilot-projekta odvajaju se papir i plastika.

-Do sad je postavljeno 80 zvona za staklo te 500 kontejnera od 1100 litara od kojih je 250 za papir, a 250 za plastiku. A u suradnji s Gradom Karlovcem, građanima omogućeno odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, u količini većoj od 200 kg, bez naknade. U razdoblju od listopada do prosinaca prošle godine takvog otpada odloženo je 207,21 tona. Ova i iduće godina za tvrtku će biti izazovna, a najveće investicije i ulaganja bit će u vozni park.

-U planu nam je dolazak i podjela 21 tisuće spremnika za papir i plastiku manjeg volumena te 1 100 spremnika za bio otpad, navedeni spremnici su iz Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a kojeg provode resorno ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Gradom Karlovcem. Vrijednost projekta je veća od šest milijuna kuna, od čega Grad sufinancira 916 tisuća kuna. Postupci nabave čija se realizacija očekuje tjekom ove i iduće godine vrijednosti je oko 12 milijuna kuna. Planira se nabava specijalnog komunalnog vozila autosmetlara, nabava dva specijalna vozila autosmetlara s potisnom pločom, autosmetlar za bio otpad, specijalno vozilo navlakač sa integriranom dizalicom, dva autopodizača i mini dvokomorni smećar, zaključio je direktor Polić.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić zadovoljan je realizacijom dogovorenog Plana, koji je kako kaže 2017. postavljen starteški i koji je postavljanje infrastruktre za odvajanje komunalnog otpada „naslonio“ na finaciranje iz fondova EU. Nada se da bi u ovoj godini to trebalo biti riješeno, jer će se odvajanje otpda u konačnici reflektirati na kavliteu života. Cijana odvoza otpada od 2013. je ista i nadam se da ćemo u ovim okvirima i sa ovim cijana uspjeti uspostaviti relani sustav odvajanja otpada, a one troškove koje iziskuje novi sustav sufinacirat ćemo europskim novcem, odnosno Fonda za zaštitu okoliša.

Gradonačelnik je na kraju uputio apel malađim sugrađanima koji kako kaže, svaku večer na ŠRC Korana „vode svoje razgovore“ da kad oni završe, pet, alu ili drugu ambalažu odlože u za to predviđene sprenike, za koje će djekatnici Čistoće pobrinuti, da bi ih sljedeće večeri prostor dočekao čist i uredan.