Voće će dobivati 3947 učenika, a 1894 učenika mlijeko

Počela provedba programa „Školska shema“ u svim osnovnim školama Grada Karlovca

VIŠE IZ RUBRIKE

    Od prošle školske godine EU počela je s provedbom Školske sheme, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. U cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane u svakodnevnoj prehrani Hrvatska se uključila u provedbu Školske sheme.

    Obzirom na činjenicu da potrošnja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda pada s porastom dobi učenika, a kako je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani te kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom, Školska shema provodi se u osnovnim i srednjim školama na području Hrvatske, a iz našeg su grada uključene sve osnovne škole odnosno 3947 učenika će dobivati voće, a 1894 učenika mlijeko.

    Glavni cilj „Školske sheme“ je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli, zatim podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

    U svim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Karlovac započela je provedba programa Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku godinu 2018. / 2019. Grad Karlovac zaključio je Ugovor o sudjelovanju, a sukladno Pravilniku o provedbi školske sheme koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede 31. srpnja 2018. Sukladno tome Pravilniku u Programu raspodjele voća i povrća sudjeluju svi učenici od 1. do 8. razreda dok su mlijeko i mliječni proizvodi namijenjeni učenicima od 1. do 4. razreda.