Razgovor: Bruno Vuljanić, predstojnik Područnog ureda HZZ-a Karlovac

Ove godine naglasak će biti na realizaciji zelenih i digitalnih potpora

VIŠE IZ RUBRIKE

Pomoć poslodavcima i nezaposlenima

Karlovačka burza rada tijekom veljače provodi promociju mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjenu svim poslodavcima s područja naše županije. Jučer je jedna takva prezentacija na kojoj se moglo saznati više o mjerama i čuti odgovori na najčešća pitanja u vezi predaje i realizacije zahtjeva održala u Obrtničkoj komori Karlovačke županije u Karlovcu, a sljedeća prezentacija je na rasporedu u ponedjeljak 26. veljače 2024. u 15:30 sati, u Gradskoj vijećnici grada Ozlja,.

Kretanja na lokalnom tržištu rada od početka godine, nezaposlenost, potražnja za radnicima, mjere aktivne politike zapošljavanja, vaučeri za obrazovanje, program Posao + bile su samo neke od tema o kojima smo razgovarali u emisiji „Aktualno“ Prvog karlovačkog s predstojnikom Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Karlovcu Brunom Vuljanićem.

Kakva su kretanja na lokalnom tržištu rada od početka godine? Kolika je nezaposlenost i kakva je potražnja za radnicima?

-Krajem siječnja je u evidenciju Zavoda bilo prijavljeno 2.615 nezaposlenih osoba što je 0,5 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine i 5,5 posto više nego krajem prosinca 2023. Kretanja ne odstupaju od prethodne godine i cikličke su prirode, jer uvijek u siječnju imamo povećanje broja nezaposlenih u odnosu na kraj prethodne godine zbog većeg priljeva osoba u prosincu i manjeg broja odjava radi zapošljavanja. S druge strane potražnja radnika je i dalje jaka i u 2023. smo zabilježili najveći godišnji broj traženih radnika od 5.556. I u siječnju ove godine bilježimo velik broj objavljenih potreba za radnicima 648 što je 14,1 posto više nego u istom mjesecu prošle godine i 40 posto više nego u prosincu 2023. S obzirom na navedeno već tijekom veljače imamo pojačano zapošljavanje u odnosu na sam početak godine, tako da očekujemo pad broja nezaposlenih u narednim mjesecima. Najviše radnika traži se u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (medicinske sestre i tehničari, njegovateljice, doktori, socijalni radnici, radnici za pomoć u kući, ali i čistačice i kuhinjski radnici); obrazovanja (suradnici u praktičnoj nastavi, učitelji matematike, informatike, fizike, odgajatelji predškolske djece, čistačice); prerađivačke industrije (radnici u proizvodnji, strojarski inženjeri, zavarivači, bravari, CNC operateri, drvoprerađivački radnici); ugostiteljstva (konobari, kuhari, sobarice, čistačice) i građevinarstva (zidari, tesari, elektroinstalateri, vodoinstalateri, građevinski inženjeri i tehničari, rukovatelji građevinskim strojevima).

Tijekom veljače promovirate mjere aktivne politike zapošljavanje. O čemu se tu radi, kome su namijenjene i gdje će se održati?

-Kao što ste rekli tijekom veljače HZZ provodi promociju mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjenu mikro, malim i srednjim poslodavcima s područja Karlovačke županije. Prezentacije ćemo održati u svim gradovima županije s ciljem uključivanja i informiranja što većeg broja poduzetnika i obrtnika. Naglasak prezentacije bit će na potporama za zapošljavanje/pripravništvo – zeleno/digitalno, potporama za usavršavanje te mjerama osposobljavanja i vaučerima za obrazovanje. Prilikom prezentacije mjera detaljnije ćemo pojasniti raspoložive mjere i uvjete realizacije te dati odgovore na najčešća pitanja koja se pojavljuju prilikom predaje i realizacije zahtjeva. Prezentacije provodimo uz podršku lokalne samouprave te udruženja obrtnika, obrtničke i gospodarske komore. Prva prezentacija održana je u Dugoj Resi prije, u Poduzetničkom inkubatoru, a također smo mjere prezentirali i u Ogulinu. Zadovoljni smo odazivom poslodavaca kao i interesom nakon održane prezentacije. Već imamo nekoliko poslodavaca koji će ovih dana pokrenuti realizaciju mjere osposobljavanja na radnom mjestu. Do kraja mjeseca promociju mjera održat ćemo i u Slunju, Ozlju i Karlovcu.

Koliko se koriste mjere zapošljavanja HZZ-a i koje su prednosti njihova korištenja?

-Ukupno smo u 2023. godini zaprimili 874 zahtjeva za nekom od mjera HZZ-a, a tijekom godine je u neku od mjera uključeno 760 osoba. Najveći broj osoba uključen je u potpore za zapošljavanje i pripravništvo (31 posto), obrazovanje (28 posto), te samozapošljavanje (13 posto). U uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2024. godini nije dolazilo do značajnijih promjena u odnosu na 2023. godinu. Kod potpora i pripravništva naglasak je na zahtjevima za zeleno/digitalno. Mjera samozapošljavanja ide i ove godine pod jednakim uvjetima kao i 2023. Bitna promjena desila se kod mjere Biram Hrvatsku, koja je u sklopu mjere samozapošljavanja. Mjera Biram Hrvatsku proširena je na ciljanu skupinu osoba koje su se po povratku u RH  prijavile u evidenciju nezaposlenih i  samozaposlile bez intervencije Zavoda.  Navedena promjena uključuje veći broj korisnika koji mogu ostvariti pravo na potporu u iznosu od 7.000 eura.  Koristi i prednosti mjera doprinose tržištu rada i na strani nezaposlenih osoba i na strani poslodavaca. Nezaposlenim osobama, prvenstveno osobama u nepovoljnom položaju, omogućavaju veće mogućnosti i veću konkurentnost na tržištu rada, a s druge strane poslodavcima kroz sufinanciranje troškova plaće smanjuju financijsko opterećenje i olakšavaju odluku za otvaranjem novih radnih mjesta.

Spomenuli ste interes poslodavaca za mjerom osposobljavanja na radnom mjestu. O kakvoj mjeri se tu radi?

-To je mjera usmjerena nezaposlenim osobama koja omogućava stjecanje  praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Nezaposlena osoba od Zavoda prima novčanu pomoć u iznosu minimalne plaće za 8-satno radno vrijeme, kao i plaćene putne troškove, dok poslodavac mora osigurati mentora za kojeg dobiva mjesečnu naknadu od 225 do 300 eura ovisno o složenosti poslova za koje se osoba osposobljava. Po isteku osposobljavanja poslodavac dobiva osobu koja ima znanja i vještine da uredno može obavljati sve poslove određenog radnog mjesta, a poslodavac ju, ako zadovoljava sve popisane uvjete, može zaposliti uz potporu HZZ-a kojom se sufinancira trošak bruto (1) plaće.

Rekli ste da će naglasak na prezentacijama biti na zelenim i digitalnim potporama? Kave su to potpore?

-Zelenim radnim mjestima podrazumijevamo poslove u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa ili onima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja tj. odnose  se na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu. Primjeri zelenih radnih mjesta su komunalni radnici, poljoprivredni radnici, šumarski radnici, elektroinstalateri, arhitekti, inženjeri i sl. S druge strane  digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine. Zelene i digitalne potpore su iznosom sufinanciranja izdašnije za poslodavca i u ovoj godini će naglasak biti upravo na realizaciji tih potpora.

O kojim iznosima govorimo kada spominjete sufinanciranje troškova plaće za radnike?

-Kada govorimo o redovnim potporama sufinanciranja troškova bruto plaće se kreću od 40 posto do 75 posto, ovisno o ciljanoj skupini kojoj nezaposlena osoba pripada kao i o tome koristi li poslodavac poreznu olakšicu. Kod zelenih potpora udio sufinanciranja je veći i kreće se od 45 posto do 81 posto. Potpore su u trajanju 12 mjeseci, a za osobe s invaliditetom do 24 mjeseca. Također, imamo i potpore za pripravništvo za nezaposlene osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale. Stope sufinanciranja se ovdje za redovne potpore kreću od 50 do 60 posto tj. 60 do 70 posto za zelena tj digitalna radna mjesta. U sklopu potpora za pripravništvo sufinanciraju se i troškovi prijevoza. Primjerice za zelenu potporu za pripravništvo ćete radnika srednje stručne spreme morati prijaviti na minimalno 936 bruto (1) plaću, a Zavod od toga sufinancira 650 eura + mjesečni trošak prijevoza od 25-50 eura ovisno o mjestu prebivališta.

Što su vaučeri za obrazovanje?

-Do 2026. godine sva obrazovanja putem HZZ moći će se realizirati isključivo putem sustava vaučera gdje je također naglasak na zelene i digitalne programe. Vaučere mogu koristiti i nezaposlene i zaposlene osobe, a programi se odabiru iz Kataloga vještina i programa koji je dostupan na web stranici vauceri.hzz.hr. Bitno je istaknuti da korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja, što znači da vaučer može iskoristiti i kod obrazovnih ustanova u drugim županijama. Primjeri raspoloživih programa su: Dijagnostika i servisiranje električnih vozila, Gospodarenje otpadom, Montiranje dizalice topline, Asistent/ica za upravljanje projektima, Internetski marketing i brendiranje, Knjigovođa, Programiranje CNC glodanja/tokarenja i slično. Broj programa koji će biti u ponudi kroz vaučere se stalno povećava. Trenutno je u katalogu ponuđen 201 različiti obrazovni program – 77 digitalnih, 46 zelenih i 78 općih. Ovim putem pozivam sve koji su zainteresirani i motivirani za besplatno stjecanje novih znanja i vještina da nam se obrate u Zavodu ili u CISOK-u, a sve relevantne informacije mogu dobiti i na prethodno navedenoj web stranici.

Program Posao+ i aktivacija nezaposlenih osoba, kome su namijenjeni i kako to funkcionira?

-Posao+ je program podrške osobama koje trebaju individualizirani pristup kako bi pronašle odgovarajuće zaposlenje. U navedeni program se uključuju dugotrajno nezaposlene osobe, osobe bez srednjoškolskog obrazovanja te korisnici zajamčene minimalne naknade. Najčešće je riječ o osobama koje uz posredovanje Zavoda radi različitih faktora otežanog zapošljavanja do sada nisu uspjele pronaći posao, koje su odbijane od strane poslodavca ili nemaju dovoljnu motivaciju za prihvaćanje i zadržavanje zaposlenja. Program se sastoji od četiri komponente: aktivacija, radna integracija – javni rad ili osposobljavanje na radnom mjestu, obrazovanje i socijalno mentorstvo. Bitno je istaknuti da nezaposlenu osobu kroz Posao+ nastojimo obrazovati radi stjecanja stručnih vještina, potom uključiti u osposobljavanje na radnom mjestu kod poslodavca do šest mjeseci i na posljetku kod tog poslodavca i zaposliti, uz financijsku potporu do 24 mjeseca. Što znači da u periodu do maksimalno 30 mjeseci poslodavac ima mogućnost u potpunosti osposobiti radnika za obavljanje poslova u okviru radnog mjesta koje mu je potrebno i to uz minimalne financijske izdatke, a osoba dobiva mogućnost usvojiti nedostajuća znanja, vještine i radno iskustvo uz redovnu i adekvatnu plaću. Tijekom 2023. smo kroz Aktivacijski program uključili 55 nezaposlenih osoba od kojih je 29 osoba uključeno u Posao+. Tijekom 2024. nastavljamo s provedbom programa Posao+ s ciljem povećanja zapošljivosti i zapošljavanja ranjivih skupina na tržištu rada.