Prvi Karlovački

Zadnji je dan Fotonatječaja “Magični Karlovac”

22.09.2018

Mozaik

Još uvijek stigneš osvojiti vrijednu nagradu

Zagrljen rijekama Koranom, Kupom, Mrežnicom i Dobrom, građen u zelenim perivojima, prošaran promenadama, okupan najljepšim mirisima godišnjih doba, bogat znamenitostima, zagrljen sirenama, Karlovac čeka pažljivo oko fotografa. Fotografiran trenutak tako postaje vječnost, postaje povijest ispisana najljepšim prizorima grada. 

S ciljem promocije kulturne baštine i prirodne ljepote grada Karlovca, Hrvatski radio Karlovac i putnička agencija KA TRAVEL otvaraju fotonatječaj “Magični Karlovac”.  Želja je potaknuti fotoumjetnike, kako amatere tako i profesionalce da samostalno stvaraju i promišljaju o Karlovcu kao gradu koji osim ljepota, nudi i brojne sadržaje te time ističe svoju jedinstvenost.

 

Natječaj i Pravila za natječaj “ Magični Karlovac “

 

1. Organizator fotonatječaja je tvrtka Hrvatski radio Karlovac d.o.o., Ambroza Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB 55570691155

2. Natječaj je otvoren za sve građane Republike Hrvatske starije od 18 godina. U natječaju ne mogu sudjelovati radnici tvrtke Hrvatski radio Karlovca niti bliski članovi njihovih obitelji. Prijava na natječaj neće biti uzeta u obzir u slučajevima u kojima je zakonom zabranjena.

3. Cilj natječaja je fotografijom iskazati ljubav prema gradu Karlovcu i “preplaviti “ Internet fotografijama kreativnih i zanimljivih detalja, destinacija, prirodnih ljepota, kulturne baštine i slično. Tema natječaja “ Magični Karlovac “ omogućuje autorima/autoricama široki kreativni izražaj.

Sudionik za prijavu na Natječaj mora učiniti sljedeće: na e-mail adresu fotonatjecaj@karlovacki.hr  poslati svoje ime i prezime, adresu i kontakt telefon, opis fotografije, a u prilogu fotografiju za natječaj koja mora biti označena na način PREZIME_IME_NAZIV FOTOGRAFIJE.jpg

Format fotografije: duža stranica minimum 3000 px, 300 dpi, RGB u JPG formatu, ne više od 5MB.

Tehnika: nema ograničenja; fotografije mogu biti crno-bijele, monokromatske ili u boji.

4. Fotonatječaj je otvoren od 13. srpnja do 14. prosinca 2018. godine. Neće biti prihvaćene prijave izvršene izvan navedenog roka prijave, kao ni neuredne prijave ili prijave suprotne uvjetima i natječaju.

5. Hrvatski radio Karlovac ne preuzima odgovornost i obvezu za prijavu koja je nepotpuna, neprimjerena ili koja ne bude podnesena i zaprimljena u vremenu određenom za vršenje prijave na natječaj, bez obzira na razlog.

6. Predajom svojih podataka i prijavom na Natječaj Sudionik je suglasan s uvjetima Natječaja i obavijesti o privatnosti. Ukoliko Sudionik nije suglasan s uvjetima uporabe i obavijesti o privatnosti, Sudionik se ne smije prijaviti na natječaj te zato ne može sudjelovati na natječaju.

7. Hrvatski radio Karlovac će odbaciti svaku prijavu koja ne zadovolji uvjete prijave Natječaja i svaku prijavu koja, po samostalnom mišljenju Hrvatskog radio Karlovca :
– sadrži uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji bi se mogao negativno odraziti na ime, ugled ili tržišni položaj Hrvatskog radio Karlovca ili bilo kojeg partnera tog branda;
– uključuje žigove, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravom koje Sudionik ne posjeduje ili upotrebljava bez prethodnog pisanog odobrenja nositelja prava (uključujući poznata imena, nazive tvrtki društava, itd.);
– kleveće, krivo predstavlja ili vrijeđa druge osobe (pravne i/ili fizičke),
– promiče bilo kakav politički program, tj. neprimjereni sadržaj.

8. Za vrijeme Natječaja ili u bilo kojem trenutku nakon Natječaja, Hrvatski radio Karlovac od sudionika može zatražiti dostavu originalne, odnosno neobrađene datoteke fotografije, kao i službenu potvrdu svih prijavljenih podataka. Da bi to zatražio, Hrvatski radio Karlovac će Sudionika kontaktirati putem registrirane adrese elektroničke pošte.

9. Postupak izbora

Pobjednika/cu Natječaja odabrati će komisija koju čine Dinko Neskusil, Igor Čepurkovski, Marijana Buneta i Matija Perković. Kriteriji za odabir temeljiti će se na kreativnosti, kvaliteti i originalnosti, ali i popularnosti fotografija na društvenim mrežama.

Pobjednik/ca Natječaja će od tvrtke Hrvatski radio Karlovac primiti obavijest o rezultatima natječaja u roku od 2 (dva) tjedana od datuma zatvaranja Natječaja putem registriranog telefonskog broja i adrese elektroničke pošte.

10. Fond nagrada

Nagrada za 1. mjesto jest poklon bon putničke agencije KA TRAVEL d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kuna.

Nagrada za 2. – 12. mjesto – izložba fotografija i izrada razglednica grada Karlovca.

Nagrada za 1. mjesto podliježe uvjetima putničke agencije KA TRAVEL d.o.o. – i tvrtka Hrvatski radio Karlovac ni u kojem slučaju neće biti odgovoran ako Pobjedniku iz bilo kojeg razloga budu odbijeni letovi ili smještaj za bilo koje putovanje. Nagrada nije prenosiva. Apsolutno nikakve gotovinske ni druge nagradne alternative nisu dostupne u cijelosti ili djelomično.

Pobjednik je prijavom na natječaj suglasan da sudjeluje u promidžbi nakon natječaja i da se njegovo ime u takvoj promidžbi može koristiti prema razumnom zahtjevu tvrtke Hrvatski radio Karlovac.

11. Jamstva

Prijavom na ovaj Natječaj Sudionik potvrđuje da je potpuni vlasnik svoje prijavljene fotografije i da ništa na fotografiji ne predstavlja povredu autorskog prava ili bilo kojeg prava treće osobe. Time Sudionik oslobađa tvrtku Hrvatski radio Karlovac svih potraživanja i zahtjeva koji proizlaze iz uporabe prijavljene fotografije ili u vezi s fotografijom, uključujući između ostalog potraživanja vezana za povredu autorskog prava ili žiga, povredu privatnosti ili prava privatnosti, klevetu, povredu moralnih prava i bilo kakvih ostalih osobnih, odnosno vlasničkih prava u bilo kojem smislu i u bilo čijoj sudskoj nadležnosti.

Prijavom na ovaj Natječaj Sudionik potvrđuje da je prije prijave pribavio pisano odobrenje od svih osoba koje se nalaze na prijavljenoj fotografiji (odobrenje izdano osobno ili od roditelja ili zakonskog staratelja osobe, ako je osoba na fotografiji mlađa od 18 godina) za predaju fotografije kao dio prijave na natječaj.

12. Dozvola

Prijavom na Natječaj Sudionik tvrtki Hrvatski radio Karlovac daje trajnu, bez naknade, neisključivu, prenosivu dozvolu za upotrebljavanje, uređivanje, objavljivanje, prevođenje, preinačavanje, prilagođavanje, stavljanje na raspolaganje i distribuiranje prijavljene fotografije.

13. Izjava o odricanju odgovornosti

Prijavom na Natječaj Sudionik daje svoju suglasnost da tvrtku Hrvatski radio Karlovac nećete smatrati odgovornim za bilo kakvo potraživanje ili bilo kakav temelj za pokretanje pravnog postupka, koji bi proizašli iz sudjelovanja u Natječaju iz primitka ili uporabe Nagrada.

14. Opće odredbe

Zbog izvanrednih okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole i samo ako je to zbog okolnosti neizbježno, tvrtka Hrvatski radio Karlovac pridržava pravo otkazati ili izmijeniti Natječaj i Uvjete u bilo kojoj fazi, ali će uvijek nastojati minimizirati negativan učinak po Sudionika kako bi se izbjeglo neopravdano nezadovoljstvo Sudionika.

Ime pobjednika bit će dostupno na službenoj internetskoj stranici tvrtke www.karlovacki.hr kao i u novinama Karlovački tjednik.

 

Fotografirajte, dijelite, lajkajte, hashtagajte

                                                            #magičnikarlovac / #karlovački