Prvi Karlovački

Općina Saborsko objavila javni poziv vezan uz upisivanje Državne ceste D42 u katastar i zemljišnu knjigu

Autor: Branko Obradović

29.06.2020

Županija

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se
                                                        JAVNI POZIV
                Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena javna cesta „Državna cesta D42“ u naselju Saborsko u k.o. Saborsko, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GEO-KOM d.o.o. za geodetske usluge, Josipa bana Jelačića 87, Duga Resa.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će  10. srpnja 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 13. srpnja 2020. od 10 do 11 sati u prostorijama Općine Saborsko, Senj 44, Saborsko.