Tema je bila "Biti aktivan je biti sretan - utjecaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje"

Novi susret karlovačkih pravnica srijedom uz predavanje

VIŠE IZ RUBRIKE

    Karlovačka podružnica Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji koju vodi koordinatorica Marina Jarnjević, nastavlja sa svojim aktivnostima u okviru projekta "Srijedom u pravu". U ovom listopadu planirana su dva predavanja različite tematike. Prvo listopadsko predavanje nije bilo pravne tematike, a održao ga je dr. Igor Salopek, voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja i to na temu "Biti aktivan je biti sretan - utjecaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje". Okupljene članice upoznao je sa nizom  zanimljivih informacija. Naime, općepoznato  je da je rad u pravnoj struci u većini slučajeva izuzetno stresan i naporan, a predavač je za smanjenje negativnih posljedica stresa  iznio sve psihičke i tjelesne dobrobiti koje proizlaze iz fizičke aktivnosti. Posebno je naglašena uloga redovne i adekvatne tjelovježbe, a istaknuta njena važnost u prevenciji mentalnih poteškoća s kojima se suočavaju ne samo pravna struka nego i  sve današnje generacije. To se osobito odnosi na borbu protiv posljedica stresa, pojavu depresivnih i anksioznih smetnji te smanjenje pojave kognitivnih zatajenja. Predavanje je bilo prilika i za prodiskutirati o mogućnostima liječenja kod osoba koje imaju iskustvo psihičke smetnje, a zaključeno je porukom da se, kad god je potrebno, ne treba ustručavati potražiti pomoć stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, jer pravovremenim prepoznavanjem bilokakvih neuobičajenih elemenata može se puno više i brže pomoći. Sljedeće listopadsko predavanje održati će se na temu Ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, njihovim sličnostima i razlikama te njihovim učincima.