Ovotjedno izvješće pročelnice Marine Jarnević sadržavalo nove pozitivne pomake

Novi pomaci u realizaciji projekta obrane od poplave grada Ogulina

VIŠE IZ RUBRIKE

    Ovotjedno izvješće izvjestiteljice pročelnice Marine Jarnjević koja svakog tjedna na kolegiju župana podnosi izvještaj o radu na projektu obrane od poplave grada Ogulina, sadržavalo je nove pozitivne pomake na putu ka realizaciji projekta. Naime, od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš izdana je lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja vode, izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulin.
    Ujedno je pročelnica Jarnjević izvijestila da u prethodnom tjednu od strane županijskih pravnih timova koji rade po tzv. „Ogulinskom modelu“ podnesen prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina za jednu česticu, provedene su usmene rasprave u postupcima izvlaštenja pred Uredom državne uprave za 19 katastarskih čestica, za 2 katastarske čestice sklopljen ugovor u suvlasničkom dijelu, preostali suvlasnički dio istih čestica u postupku izvlaštenja, te su za 2 katastarske čestice dostavljena rješenja o izvlaštenju.
    Pomaci u realizaciji projekta su evidentni te svi sudionici u predmetnom projektu imaju maksimalan angažman u svom dijelu rada na projektu.