Rok za prijavu je 7.prosinac

Novi natječaj Grada za voditelja Centra za mlade u Grabriku i upravitelja Male scene

VIŠE IZ RUBRIKE

  Grad Karlovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području pružanja usluga kojima unapređuju uvjete za život i rad mladih da se prijave na natječaj za odabir za voditelja Centra za mlade u Grabriku. Natječaj je raspisan u sklopu provedbe Gradskog programa za mlade grada Karlovca, mjera 2.2.2. Osiguranje sredstva za sufinanciranje Centra za mlade.

  Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program za sljedeće prioritetno područje: Jačanje kapaciteta udruga za rad sa mladima kroz vođenje Centra za mlade u Grabriku, informiranje mladih i sudjelovanje u provedbi mjera Gradskog programa za mlade.

  Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj za odabir voditelja Centra za mlade u Grabriku, dostupnim na mrežnim stranicama Grada Karlovca. Natječaj je otvoren do 7. prosinca 2018. godine.

  Grad Karlovac raspisao je natječaj za upravitelja Male scene Hrvatskog doma na period od 36 mjeseci odnosno od 1.1.2019. do 31.12.2021. godine, sukladno odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma. Model upravljanja temeljit će se na zajedničkoj suradnji Grada Karlovca i jedne ili više povezanih organizacija civilnog društva.

  Natječaj za izbor upravitelja raspisuje se s ciljem:

  • osiguranja prostora za razvitak i rad nezavisne kulturne i društvene scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu

  • pružanja podrške provođenju koncertnih, audio vizualnih, glazbeno scenskih, izložbenih, plesnih, edukacijskih, performing, produkcijskih i novomedijskih djelatnosti, a u sklopu provedbe Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2015.- 2018. mjera 5.2.1. i mjera 5.3.1. te Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca.

  Uvjeti natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje za Natječaj za odabir upravitelja Male scene Hrvatskog doma, koje su dostupne na mrežnim stranicama Grada Karlovca, kao i propisani obrasci na kojima se prijavljuje model upravljanja. Rok za prijavu je 7. prosinac.